< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процесинговий центр УкрКарт

Процесингове обслуговування банків-учасників в платіжній системі виконує Головний процесинговий центр УкрКарт (ГПЦ УкрКарт).

ГПЦ УкрКарт сертифікований у міжнародних платіжних системах:

 • • Member Service Provider (MSP) у MasterCard Int.
 • • Third Party Processor (TPP) у Visa Int.

Основні функції Головного процесингового центру УкрКарт:

 • • Функції авторизації по картках платіжних систем УкрКарт, MasterCard Int. і Visa Int.
 • • Функції управління терміналами (взаємодія з POS-терміналами і банкоматами, голосова авторизація).
 • • Функції керування безпекою.
 • • Маршрутизація запитів на авторизацію, ведення таблиць маршрутизації інших процесингових центрів системи.

Програмне забезпечення

Для обробки фінансових трансакцій по пластикових картках процесинговий центр УкрКарт використовує програмне забезпечення BASE24 компанії АСІ Worldwide, яке складається з програмних модулів, призначених для on-line обробки електронних платіжних трансакцій.

Система BASE24 забезпечує збір, маршрутизацію, авторизацію, обробку і збереження трансакцій, отриманих від безпосередньо підключених до системи терміналів. У систему включені розвинуті засоби звітності, моніторингу і віддаленого завантаження параметрів.

Модульна і розширювана система BASE24 може підтримувати термінали, інтерфейси до систем і мережі передачі даних із множинним доступом, виконувати вимоги міжнародних платіжних систем по міграції на технологію видання СНІР -карток відповідно до стандарту EMV, обслуговувати СНІР-картки на термінальній мережі (POS-термінали і банкомати) [33].

Апаратна реалізація

Програмне забезпечення BASE24 функціонує на сервері NonStop Himalaya К200 фірми Tandem(COMPAQ). У серверах архітектури NonStop Himalaya реалізовано ряд принципових функцій:

 • • Постійна готовність системи. Архітектура передбачає подвійне резервування всіх ff вузлів, що забезпечує безперебійну цілодобову роботу сервера.
 • • Модульний принцип нарощування потужності системи. Апаратна платформа дозволяє нарощувати продуктивність системи до 1200-1500 тис. трансакцій у день за рахунок підключення додаткових процесорів без змін прикладного програмного забезпечення.
 • • Можливість роботи в мережах. Системи Tandem можуть працювати з найрізноманітнішим устаткуванням і системами, починаючи від найбільших Mainframe і комп'ютерів середнього класу до робочих станцій і персональних комп'ютерів, від локальних обчислювальних мереж до глобальних мереж. Для обміну інформацією з іншими серверами або клієнтами використовуються стандартні протоколи SNA, TCP/IP, Х.25, ISDN. Сервер орієнтований як на on-line, так і на пакетну обробку трансакцій [33]. Технічне рішення

Можливість лінійної масштабованості технічного рішення робить його необмежено продуктивним. При застосуванні такого рішення нарощування банком емісії карток не призводить до необхідності міграції на більш продуктивні рішення. Застосовані в поцесинговому центрі УкрКарт рішення є повнофункціональними та дозволяють підтримувати:

 • • різні типи банкоматів;
 • • різні типи POS-терміналів;
 • • голосову авторизацію через віддалені та географічно розподілені АРМ голосової авторизації;
 • • on-line інтерфейси до хостів інших банків відповідно до стандарту ISO 8583;
 • • бази даних карток і балансів для банків;
 • • інтерфейси з міжнародними платіжними системами MasterCard, VISA, American Express;
 • • роботу зі смарт-картками (знаходиться на етапі адаптації);
 • • моніторинг банкоматів з автоматичним (телефон або електронна пошта) повідомленням про проблеми, що виникли, фахівцям, які займаються їх вирішенням;
 • • мультивалютність (валюта трансакції, валюти розрахунку банку-еквайра і банка-емітента, а також валюта розрахунку клієнта можуть бути різними);
 • • сліп-процесинг для роботи банку-еквайра із торгівельно-сервісними підприємствами;
 • • обробка/підготовка клірингових файлів міжнародних платіжних систем MasterCard, VISA, American Express;
 • • гнучкі процедури клірингу/розрахунків з можливістю для банків-учасників відкривати в розрахунковому банку системи рахунки в різних валютах;
 • • підготовка для банків найрізноманітніших звітів [33]. Крахостійкість процесингового центра

Компанія придбала необхідне устаткування і програмне забезпечення для інсталяції віддаленої Резервної системи. Реалізація даного проекту дозволить забезпечити живучість процесингового центра УкрКарт в цілому, навіть у випадках фізичного знищення Основної системи. В основі цього проекту використовуються унікальні можливості non-stop технологій, що поставляються компанією HP (Compaq).

Функції Резервної системи:

 • • Збереження копій баз даних Основної системи.
 • • У разі необхідності - відновлення баз даних Основної системи.
 • • Можливість обслуговування еквайрингової мережі під час відновлення Основної системи.

Мережа передачі даних

Процесинговий центр УкрКарт має високошвидкісні підключення з мережами передачі даних наступних операторів зв'язку: „Годден Телеком", „УкрНет", „Укрком", „Датаком", „ФінЗв'язокСервіс", „Інфоком" по протоколу Frame Relay.

За допомогою мережі передачі даних у платіжній системі можна:

 • • виконувати підключення < термінального устаткування еквайрингової мережі (торгівельних, банківських терміналів, банкоматів) до процесингових центрів;
 • • виконувати підключення вилучених робочих станцій до серверів платіжної системи;
 • • проводити обмін повідомленнями між учасниками платіжної системи;
 • • виконувати взаєморозрахунки.

Для підключення до ГГЩ УкрКарт банк повинен вибрати одного з запропонованих операторів, що забезпечить необхідний доступ до необхідних ресурсів [33].

Інформаційна безпека

Питанню інформаційної безпеки в платіжній системі УкрКарт завжди приділялася підвищена увага. Загальне керування засобами забезпечення безпеки здійснює ГЛІД УкрКарт.

У рамках забезпечення безпеки системи реалізоване наступне:

 • • Всі операції, що виконуються за допомогою платіжної картки УкрКарт, підлягають on-line авторизації з обов'язковим введенням PIN-коду. Виконання таких умов забезпечує найвищий рівень безпеки.
 • • Впроваджено технологію захисту інформаційного обміну, що використовує криптографічний алгоритм - 3DES.
 • • Реалізовано проект нової послуги - підключення банків до процесингового центру "УкрКарт" через VPN (Virtual Private Network -віртуальна приватна інформація), що забезпечує доставку трансакцій від термінальної мережі до процесингового центру по захищених каналах зв'язку. Технологія розроблена таким чином, що її наявність і експлуатація процесинговий центром УкрКарт інваріантна стосовно провайдера послуг зв'язку. На сьогодні VPN-MyKpKapr" підтримують такі оператори зв'язку: "УкрНет", "Годден Телеком", "Датаком", "Укрком" [33].

На стадії впровадження знаходяться технології:

 • • керування криптографічними ключами в системі (Transaction Security Service), що дозволить реалізувати повну підтримку 3DES між термінальною мережею і процесинговим центром;
 • • автоматичної генерації та завантаження майстрів-ключів у банкомати...

З 1 грудня 2005 р. процесинговий центр УкрКарт підтримує нову послугу: на будь-якому POS-терміналі, встановленому в касі банку-учасника платіжної системи УкрКарт, можна внести кошти на свій рахунок в режимі on-line за допомогою пластикової картки будь-якого іншого банку-учасника УкрКарт. Такий режим роботи дозволяє Банкам значно розширити свою інфраструктуру за рахунок точок обслуговування інших Банків-учасників системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >