< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки)

Пунктом 4 Положення про ГоловКРУ, затвердженого Указом Президента України від 28.11.2000 № 1265 (1265/2000), встановлено, що ГоловКРУ відповідно до покладених на нього завдань:

  • o проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • o проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, що передано в користування.

Крім того, відповідно до пункту 3.34 Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ від 03.10.97 р. № 121 ^0497-97) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.97 р. за N 497/2301, керівник ревізійної групи (ревізор) з відома керівництва підприємства, організації, установи знайомиться з умовами роботи та особливостями конкретного об'єкта контролю, станом справ щодо збереження готівки і матеріальних цінностей, організовує ревізію каси, інвентаризацію матеріальних цінностей та здійснює інші необхідні дії щодо організації і створення умов для нормального проведення ревізії (перевірки).

Таким чином, відповідно до положень наведених нормативно-правових актів органи ДКРС, а відповідно і працівники, що проводили перевірку стану збереження і використання державного або комунального майна на підставі відповідних посвідчень, мали право вимагати від керівника підконтрольного об'єкта проведення інвентаризації.

Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26.08.94 р. за № 202/412, положень щодо участі працівників контролюючих органів в проведенні інвентаризацій не передбачено.

Згідно з чинним законодавством працівники ДКРС, відповідно до наданих повноважень, вимагають від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та організовують інвентаризацію матеріальних цінностей.

Тобто працівники ДКРС звертаються до керівника підприємства для прийняття ним внутрішнього розпорядчого документа про проведення інвентаризації, визначення методів інвентаризації (суцільний чи вибірковий), визначення кола матеріально відповідальних осіб, у яких слід провести інвентаризацію, та переліку матеріальних цінностей, які необхідно перевірити.

При цьому працівник органу ДКРС, уповноважений на здійснення державного фінансового контролю, має право лише бути присутнім при проведенні інвентаризації, оскільки в кінцевому результаті він може оцінити як роботу самої інвентаризаційної комісії, так і стан справ щодо збереження і використання матеріальних цінностей на підприємстві.

З огляду на викладене, правових підстав для підписання працівником органу ДКРС спільно з членами комісії інвентаризаційних відомостей про фактичну наявність матеріальних цінностей немає.

Водночас працівник органу ДКРС може завізувати сторінки інвентаризаційних відомостей з метою уникнення їхньої підробки (здійснення підчисток і виправлень або ж заміни одного примірника іншим).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >