< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Країни Східної Європи

Східна Європа, до якої належать країни Балтії, Білорусь, Молдова та Україна, є східним форпостом цієї частини світу. Далі на схід "чисто" європейських держав уже немає. Європа продовжується до Уральських гір лише у фізико-географічному вимірі. Якщо Росія є європейською державою, то тоді чому такими не можуть бути Монголія чи Китай, які не тягнуться так далеко на схід. Серед держав Східної Європи безперечним фаворитом є Україна.

Україна

Загальні відомості. Офіційна назва — Україна. Столиця — Київ (2,6 млн осіб). Площа — 604 тис. км2 (43-тє місце у світі). Населення близько 47 млн осіб (24-те місце). Державна мова—українська. Грошова одинця — гривня.

Географічне положення. Україна знаходиться в басейні річки Дніпро, який розділяє її територію на Правобережну і Лівобережну. Південним природним кордоном є узбережжя Чорного та Азовського морів. На півночі межує з Білоруссю, північному сході й сході — з Росією, південному заході — з Румунією та Молдовою, заході — з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Географічне положення України не можна оцінювати однозначно. Його транспортно-географічна складова найкраща в Європі. Політико- та економіко-географічне положення гірше. Зі сходу та заходу країна безпосередньо межує з "гарячими точками". На заході — це невизнана Придністровська республіка, а на сході — Північний Кавказ Росії, де постійно триває війна. Крім того, жодна з сусідніх держав не належить до високорозвинених.

Історія виникнення та розвитку. Впродовж тисячоліть на території сучасної України виникали великі цивілізації та держави. Одна з перших на планеті — Трипільська культура (цивілізація), Велика Скіфія, Велика Сарматія, Антія, Київська Русь, Козацька держава й сучасна Україна пов'язані між собою як прадід, дід, батько, син, онук, правнук, праправнук.

За однією з концепцій, Україна — колиска індоєвропейських народів світу. Тисячоліттями в надзвичайно сприятливих природних умовах (у сучасній Вінницькій обл. вони найкращі у світі) Правобережної України жили мільйони наших предків. Коли їх ставало дуже багато, виникав популяційний стрес, у результаті якого частина з них залишала рідну землю, яка вже не могла вмістити таку кількість людей і на возах мандрувала на південь і північ, схід і захід. Про тисячолітні цивілізації України ми нині маємо безліч археологічних знахідок.

Писемні свідчення української історії збереглися ще з Княжої доби (Київська Русь). УIX—X ст. н. е. виникла потужна держава-імперія з центром у Києві. Уже з 1187 р. літописах з'являється назва Україна. Після погромів Києва спочатку угро-фінсько-суздальським князем Боголюбським, а потім Батиєм осередком української державності до 1340 р. залишалося Галицько-Волинське князівство.

З XIV ст. більша частина України перейшла під владу Великого князівства Литовського, а після Люблінської унії українські землі відійшли до Польщі. В XVI—XVII ст. відбулася низка козацько-селянських повстань, які завершилися козацькою революцією (Хмельниччина). Наприкінці XVH ст. Росія та Польща поділили Україну по Дніпру. З цього часу українці стають "гарматним м'ясом" для цих двох держав, а територія України — ресурсом розвитку Речі Посполитої та Російської імперії.

З кінця XVIII ст. в Україні починається національне відродження, яке врешті-решт викликало Українську революцію 1917—1920 pp., що закінчилася поразкою та новим поділом України між Польщею, Румунією, Чехословаччиною та Радянським Союзом.

Після Другої світової війни українські землі вперше за останні століття об'єдналися. Крах політичної та економічної системи комунізму в Радянському Союзі наприкінці 80-х років XX ст. створив умови для відновлення української державності. 24 серпня 1991 р. було проголошено створення незалежної держави України. Першого грудня 1991 р. майже 92% українців на всенародному референдумі висловилися за незалежність своєї держави.

Після часів Київської Русі Україна не могла існувати як незалежна держава, оскільки відчувала на собі неослабний геополітичний тиск з північного заходу (Польща), північного сходу (Росія) та півдня (Туреччина). Поступово цей тиск з боку Туреччини та Польщі зійшов нанівець. У XXI ст. вичерпується він і з боку Росії.

Державний устрій і форма правління. Україна є унітарною державою й парламентською республікою. Глава держави — президент, який обирається на 5 років. Виконавча влада належить уряду на чолі з прем'єр-міністром. Законодавча влада належить парламенту (Верховній Раді), яка складається з 450 депутатів. Термін їх повноважень — 5 років. Адміністративно-територіальний поділ: 24 області, одна автономна республіка, два міста центрального підпорядкування.

Природні умови і ресурси. Близько 95% території країни займають рівнини, 5% — гори. Останні низькі, зі зручними перевалами. Найвища точка — г. Говерла (2061 м.) у Карпатах.

Клімат помірний, лише Південний берег Криму знаходиться в субтропічному поясі. Загалом кліматичні умови сприятливі для ведення сільського господарства, функціонування промисловості, розвитку транспорту.

Із заходу на схід збільшується континентальність клімату. Кількість опадів коливається на рівнинній частині країни від 650 мм на заході — до 400 мм на півдні та південному сході.

Більшість річок належить до басейну Чорного моря. Крім Дніпра, своєю нижньою течією по Україні протікає Дунай, важливий водний шлях усієї Європи. На території України близько 20 тис. в основному невеликих озер. На Дніпрі, Дністрі та інших річках споруджені водосховища. На півдні багато зрошувальних каналів.

Одним із найбільших природних багатств України є родючі чорноземні ґрунти. На півночі переважають дерново-підзолисті ґрунти, а на крайньому півдні — каштанові. Нині лісистість території не перевищує 14%. У Карпатах цей показник становить 40%. Такі цінні деревні породи, як сосна, ялина, бук, дуб, займають близько 90% покритої лісом площі. В лісах водяться лосі, козулі, благородні олені, дикі свині. Трапляються зубри, рисі, бурі ведмеді, лисиці та зайці. З птахів у Карпатах зустрічаються глухарі, тетерюки, рябчики.

У Чорному та Азовському морях виловлюють цінні види риб (кефаль, ставриду, камбалу, осетрові).

Надзвичайно складна геологічна будова України визначає багатство та розмаїття її корисних копалин. Загалом розвідано більше 90 їх видів, і розробляється понад 8000 родовищ. Світове значення мають запаси марганцевих, залізних і титанових руд, сірки, каоліну, графіту, вогнетривких глин тощо. За останні роки відкриті великі родовища міді, бокситів, золота і платини, алмазів, нафти й газу на шельфі Чорного моря.

Населення. За чисельністю населення Україна посідає 5-те місце в Європі. Середня його густота — близько 80 осіб на 1 км2. Найгустіше заселена середня лісостепова смуга, а також промислові райони Донбасу й Придніпров'я, найменше — гірські області, північна лісова частина і південна степова. Для України характерні найвищі у світі темпи депопуляції населення (його вимирання). Жінки в середньому живуть 74 роки, чоловіки — 62 роки. Міське населення становить близько 68%. Крім Києва містами-мільйонерами є Харків (1,5 млн) та Дніпропетровськ (1,1 млн). Донецьк і Одеса вже втратили статус міст-мільйонерів. Українці становлять близько 80% населення.

Господарство. Україна є типовою аграрно-індустріальною державою, яка переживає довгий і болісний перехід до ринкової економіки. Найбільшими структурними підрозділами и економіки є промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля, освіта й охорона здоров'я.

В Україні розвинуті майже всі галузі промисловості. За часткою продукції серед усіх галузей промисловості виділяються металургічна (21%), харчова (18%), електроенергетична (14%), машинобудівна (12%), видобувна (11%). Україна виробляє літаки і тепловози, обладнання для харчової промисловості, трактори та комбайни, ракети, космічні кораблі, морські судна й танки.

Потужна, багатогалузева металургія виробляє прокат практично всіх видів і труби різних діаметрів. Вона постачає свою продукцію в десятки країн світу, в тому числі в Японію.

Багатогалузева хімічна промисловість виробляє сірчану кислоту, медичні препарати, пестициди і гербіциди, добрива та соду. Зростає значення виробництва синтетичних смол, пластмас, хімічних волокон. Розвиваються лако- і анілінофарбова промисловість, нафтохімічна й гумоазбестова галузі.

Традиційно розвинуті легка та харчова промисловість. Остання базується на унікально різноманітній спеціалізації сільського господарства, де переважає рослинництво. Харчова промисловість України, яка об'єднує понад 40 галузей, і багатогалузеве сільське господарство мають світове значення. Німецькі економісти вважають, що українці здатні прогодувати понад 1 млрд осіб. Україна має найкращі у світі природні умови для вирощування пшениці, цукрових буряків і соняшника.

В Україні розвинені всі види сучасного транспорту. Загальна протяжність залізничних магістралей становить близько 22 тис. км., довжина автомобільних шляхів загального користування — майже 170 тис. км. Україна володіє найрозгалуженішою в Європі мережею газопроводів і газосховищ. На Чорному та Азовському морях діють порти міжнародного значення. Найбільший морський порт — Одеса.

Українці належать до найдавніших націй світу. Впродовж тисячоліть, від першої в світі Трипільської цивілізації пронесли вони свій характер і антропологічний тип аж донині. Вчені всього світу досліджують внесок української нації у світову цивілізацію. Сьогодні у світі визнано, що український народ зробив надзвичайний внесок у розвиток світової цивілізації принаймні у трьох напрямах. По-перше, українці створили чарівну народну пісню. По-друге, українці освоїли чорноземи по всій планеті (Україна, Росія, Казахстан, Киргизстан, Канада, США, Аргентина, Бразилія). По-третє, геній етнічних українців О.Д. Засядька, К.Е. Ціолковського, М.І. Кибальчича, Ю.В. Кондратюка, С.П. Корольова, В.П. Глушка, В.М. Челомея, М.К. Янгеля, М. Яримовича, Г. Лозино-Лозинського, І. Сікорського вивів людину в Космос.

Запитання та завдання

  • 1. Назвіть характерні риси географічного положення України.
  • 2. Що вам відомо про Трипільську культуру (цивілізацію )?

Розділ5

  • 3. Які геополітичні чинники виникнення незалежної держави України наприкінці XX ст. вам відомі?
  • 4. Що потрібно, на вашу думку, щоб Україна в повній мірі реалізувала наявний потенціал розвитку держави і нації?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >