< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою

Наступним елементом сил забезпечення є Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Діяльність СБУ здійснюється за наступними основними напрямами: розвідувальна і контррозвідувальна діяльність, боротьба зі злочинністю.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про Службу безпеки України" до основних завдань СБУ належать захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Основними функціями СБУ із забезпечення національної безпеки України згідно з чинним законодавством є:

 • 1) забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки держави;
 • 2) забезпечення інформаційної безпеки;
 • 3) здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності;
 • 4) боротьба зі злочинами, розслідування яких віднесено до компетенції СБУ;
 • 5) боротьба із розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав;
 • 6) забезпечення державної таємниці;
 • 7) забезпечення особистої безпеки;
 • 8) забезпечення режиму воєнного та надзвичайного станів;
 • 9) захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
 • 10) захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.
 • 11) боротьба зі злочинами проти миру і безпеки людства;
 • 12) боротьба з нелегальною міграцією;
 • 13) боротьба з тероризмом;
 • 14) боротьба з корупцією і організованою злочинністю;
 • 15) боротьба з іншими протиправними діями, що безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Роль Державної прикордонної служби України в управлінні національною безпекою

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" Державна прикордонна служба є правоохоронним органом спеціального призначення.

Згідно зі ст. 1 закону на Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній

Функції Державної прикордонної служби України в сфері забезпечення національної безпеки:

 • • захист державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі;
 • • відбиття вторгнення на територію України озброєних формувань, припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні України, захист від злочинних посягань населення і власності у всіх її формах;
 • • забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, з питань режиму державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України;
 • • здійснювати спільні заходи із Службою безпеки України в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостійно чи разом з органами внутрішніх справ підтримання прикордонного режиму;
 • • контролювати спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикордонних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;
 • • здійснювати охорону дипломатичних представництв України, постійних представництв України при міжнародних організаціях і консульських установ України в іноземних державах;
 • • забезпечувати систему особливих заходів щодо захисту військовослужбовців Прикордонних військ України, які беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності та здійсненні контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих військовослужбовців.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >