< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистична звітність: класифікація, терміни подання та методика складання

Склад статистичної звітності бюджетних установ

У сучасних умовах наряду з звітністю про виконання кошторисів бюджетні установи заповнюють і форми державних статистичних спостережень. Видами статистичної звітності є:

державна статистична звітність - організаційна форма державних статистичних спостережень, яка на регулярній основі проводиться органами державної статистики;

галузева статистична звітність, яка розробляється та затверджується безпосередньо відповідними міністерствами, відомствами, державними комітетами, концернами, за погодженнями з органами державної статистики.

Система державної статистичної звітності та її обсяг визначається табелем (переліком) звітності. Наказом Державного комітету статистики України від 28.12.2012 № 547 "Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік" затверджено перелік форм державних статистичних спостережень на 2013 рік.

Перелік форм статистичної звітності бюджетних установ та терміни їх подання відображено в табл. 1.53.

Крім поданих у табл. 1.53 загальнообов'язкових форм, бюджетні установи складають і подають галузеву статистичну звітність за профілем своєї діяльності: про контингент студентів, кількість дітей шкільного і дошкільного віку, відвідування поліклінік, захворюваність, тривалість лікування тощо.

Таблиця 1.53. Перелік форм статистичної звітності бюджетних установ та терміни їх подання

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

Нормативний акт, згідно з яким складають та подають звіт

1

2

3

4

5

Статистика дозволів на будівництво

Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт

№ 1-буд

квартальна

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

Наказ Державної служби статистики України від 20.07.2012 р. №308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва"

Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт

№ 2-буд

квартальна

не пізніше 10-го числа після звітного періоду

Статистика капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції

№ 2 - інвестиції

річна

не пізніше 9 лютого після звітного року

Наказ Державної служби статистики України від 20.07.2012 р. №308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва"

квартальна

не пізніше 25-го числа після звітного періоду

Статистика основних засобів

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)

№ 11 - ОЗ

річна

не пізніше 9 лютого після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної статистичної звітності із статистики основних засобів та Інструкції про порядок її складання" Наказ Державної служби статистики України від 11.12.2012 р. №514 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію"

Статистика ринкових нефінансових послуг

Звіт про обсяги реалізованих послуг*

№ 1 - послуги

річна

до 9 лютого

Наказ Державної служби статистики України від 10.08.2012 р. №345 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг""

Звіт про обсяги реалізованих послуг*

№ 1 - послуги

квартальна

не пізніше 7-го числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 24.06.2010 р. №241 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг""

Статистика транспорту

Звіт про роботу автотранспорту

№ 2 - тр

річна

до 20 січня

Наказ Держкомстату України від 09.08.2012 р. № 338 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту"

Статистика науки

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт

№ 1- наука

квартальна

до 25 квітня, 25 липня, 25 жовтня

Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2010 р. №323 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій"

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт

№ 3 - наука

річна

до 9 лютого

Наказ Державної служби статистики України від 20.11.2012р. №417 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій"

Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності

№ 1-

технологія

річна

не пізніше 9 лютого

Картка обліку доктора наук

№ ДН

річна

не пізніше 20 січня після звітного періоду

Список змін до картки доктора наук

Додаток № 1 до форми № ДН

річна

Список докторів наук, які вибули у звітному періоді

Додаток № 2 до форми № ДН

річна

не пізніше 20 січня після звітного періоду

Наказ Державної служби статистики України від 20.11.2012р. №417 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій"

Картка обліку кандидата наук

№КН

річна

Список змін до картки кандидата наук

Додаток № 1 до форми №КН

річна

Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді

Додаток № 2 до форми №КН

річна

Статистика внутрішньої торгівлі

Звіт про проведення закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти

№ 1- торги

квартальна

не пізніше 16-го числа після звітного періоду

Наказ Державної служби статистики України від 26.11.2012 р. № 485 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти""

Звіт про виконання державного замовлення

№ 1-

держзамовлення

квартальна

не пізніше 7-го числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 12.11.2010 р №457 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги та № 1-держзамовлення"

Статистика енергетики

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

№ 4 - мтп

місячна

не пізніше 2-го числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 05.09.2011 р. №222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків"

річна

не пізніше 20 січня

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

№ 11 - мтп

річна

не пізніше 20 січня

Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії 2

№ 11 - ер

річна

не пізніше 20 січня

Статистика нерухомості

Житловий фонд

№ 1-

житлофонд

річна

не пізніше 9 лютого

Наказ Державної служби статистики України від 02.08. 2012 р. №328 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд""

Квартирна черга та надання житлових приміщень

№ 4 - житлофонд

річна

до 20 січня

Наказ Державного комітету статистики України від 07.07.2009 р. №235 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості"

Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

№ 1- субсидії (ЖКГ)

місячна

не пізніше 5 числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 31.08.2010 р. №367 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)"

Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива

№ 1-субсидії (паливо)

місячна

Наказ Державного комітету статистики України від 31.08.2010 р. №368 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (паливо) (місячна)"

Правова та політична статистика

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20 рік

№ 1-АП

річна

не пізніше 20 січня

Наказ Державного комітету статистики України від 22.09.2009 р. № 354 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20 рік""

Звіт про політичні партії та громадські організації станом на 1 січня 20 року

№ 1-ПГО

річна

не пізніше 20 січня

Наказ Державного комітету статистики України від 26.08.2009 р. № 328 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1 -ПГО (річна) "Звіт про політичні партії та громадські організації станом на 1 січня 20 року""

Статистика освіти

Звіт вищого навчального закладу на початок 20 / навчального року

№ 2 - 3 нк

один раз на рік

не пізніше 05 жовтня

Наказ Державної служби статистики України від 30.11.2012 р. № 500 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок 20 / навчального року""

Звіт про кількість дітей шкільного віку

№ 77 - РВК

один раз на рік

не пізніше 20 вересня

Наказ Державного комітету статистики України від 06. 08.2010 р. № 317 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку""

Звіт дошкільного навчального закладу за 20 рік

№ 85 - к

річна

не пізніше 20 січня

Наказ Державного комітету статистики України від 01.11.2011 р. №282 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20 рік""

Звіт про роботу аспірантури та докторантури

№ 1-НК

річна

не пізніше 20 січня

Наказ Державного комітету статистики України від 12.07.2010 р. №268 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури""

Статистика охорони здоров'я

Звіт про травматизм на виробництві у 20 році

№ 7 - тнв

річна

до 20 лютого

Наказ Державного комітету статистики України від 02.11.2012 р №449 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20 році"

Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин

Звіт з праці

№ 1-ПВ (місячна)

місячна

не пізніше ніж 7-го числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 26.10.2009 р №403 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Звіт з праці***

№ 1-ПВ (квартальна)

квартальна

не пізніше ніж 7-го числа після звітного періоду

Наказ Державного комітету статистики України від 26.10. 2009 р № 404 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання***

№ 6-ПВ (річна)

річна

не пізніше 9 лютого після звітного року

Наказ Державного комітету статистики України від 06.11.2006 р № 508 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників

№ 7-ПВ (один раз на чотири роки)

один раз на чотири роки

Роз'яснення Державної служби статистики України від 30.11.2012 р. №18/1-12/32 "Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників""

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів**

№ 9-ДС (річна)

річна

не пізніше 8-го січня після звітного року

Наказ Державної служби статистики України від 05.09.2012 р № 37б "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів"

Наказ Державного комітету статистики України від 07.10.2010 р №415 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади посади керівників та спеціалістів""

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >