< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличному відмінку та звертаннях

1, Іменники чоловічого й жіночого роду І та II відмін мають в однині кличний відмінок.

Іменники чоловічого роду II відміни в кличному відмінку закінчуються на -у (-ю), -е.

Іменники твердої групи з суфіксами -як, -ок, -к(о) та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж) мають закінчення -у. Наприклад: батьку, хлопчику, провіднику, Іваненку, дядьку, синку.

Іменники м'якої групи мають закінчення -ю. Наприклад: лікарю, токарю, вчителю, кобзарю, місяцю, водію. Костю, Юрію.

Безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м'якої групи з суфіксом -ець, а також окремі іменники мішаної групи (це власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні з основою на р, ж) мають закінчення -е. Наприклад: друже, молодче, хлопче, Іване, Вікторе, інженере, адвокате.

Іменники чоловічого й жіночого роду І відміни та зрідка іменники жіночого роду ПІ відміни в кличному відмінку закінчуються на -о, -е (-є)" -ю.

Іменники І відміни твердої групи мають закінчення -о. Наприклад: сестро, мамо, дочко, подруго, дівчино, Людмило, Микаю.

Іменники І відміни м'якої та мішаної груп, а також іменники III відміни мають закінчення *е (-є). Наприклад: земле, мріє, надіс, радосте, воле, Маріє, Софіє.

Іменники І відміни м'якої групи, що означають жіночі і чоловічі пестливі імена або загальні назви, мають закінчення -ю. Наприклад: матусю, доню, бабусю, дідусю, Галю, Олю, Лесю.

2. У звертаннях, що складаються з двох власних імен (імені та по батькові), обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Романе Романовичу, Іване Миколайовичу, Миколо Артемовичу, Маріє Семенівно, Ганно Василівно.

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв в однині, кличний відмінок мають обидва слова: пане бригадире, пане агрономе, пат полковнику, пане директоре, пане лікарю, пане господарю.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, кличний відмінок має лише загальна назва. Прізвище виступає тут у формі називного відмінка: пане Шевчук, пані Шевчук, пане Андрієнко, пані Андрієнко. пане Яковенко. пані Яковенко.

У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного імені, кличний відмінок має як загальне слово, так і власне ім'я: брате Іване, друже Ярославе, пане Андрію, сестро Марино.

Вибір слова

Суттєвою вадою усного мовлення часто буває бідний словниковий запас. Мовець може говорити багато, але використовувати одні й ті самі слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується лише на писемний стиль, тобто послуговується книжними словами. На жаль, не кожен доречно може вживати крилаті слова і вирази. Іноді мовець у свій виступ уводить фразеологізми, але вони не завжди доречні серед канцеляризмів. Ознака низької мовної культури - вживання тавтологічних словосполучень.

Компетентний мовець повинен говорити просто, зрозумілою слухачам мовою, уникати складної термінології, іншомовних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним, то поряд з ними слід подавати пояснення їх значень, добирати синоніми, користуватися порівняннями з образними засобами. Робити це треба ненав'язливо й коректно.

В усному діловому мовленні трапляється вживання деяких усталених слів у неточному значенні. Щоб виступ мовця був милозвучним, не втратив точності, цілеспрямованості, подаємо до деяких загальновживаних слів відповідники, які можна використовувати під час усного виступу.

Авторитет - повага, пошана, престиж, вага

Аргумент - підстава, мотив, обгрунтування, доказ

Будувати - споруджувати, мурувати, ставити

Бурхливий - буремний, буряний, несамовитий,

шалений, палкий Вимагати - ставити вимогу, домагатися

Висловлювати - виражати, виявляти, відбивати,

передавати

Відвертий - щирий, прямий, неприхований,

очевидний, явний, безсумнівний, щиросердечний Гілка - галузка, вітка, віта, гілляка

Гомін - гамір, галас, шелест, шум, розголос

Дефект - брак, упущення, недоробка, вада, хиба,

недолік, пошкодження Документи - ділові папери, папери, джерела,

першоджерела Доручати - покладати, зобов'язувати

Думка o твердження, ідея, задум

Економія - ощадливість, заощадження

Експеримент - дослід, спроба

Екстрений - терміновий, спішний, негайний

Енергійний - активний, працьовитий, наполегливий,

рішучий, діяльний Жвавий - моторний, рухливий, шпаркий, швидкий,

прудкий, баский Завдання - мета, призначення, перспектива

Завірити - запевнити, гаранту вати, дати слово

Заспокоювати - угамовувати, утихомирювати, утишувати

Застосовувати - використовувати, запроваджувати

Затамувати - придушити, подавити, пригнітити,

пригнобити, заглушити, стримати,

угамувати, побороти Збільшити - підвищити, підняти, примножити,

посилити

Зв'язати - сполучити, поєднати, сплести

Здійснювати - чинити, робити, проводити, вершити,

складати, укладати, виконувати, коїти Здобути - оволодіти, опанувати, охопити

Змовлятися - домовлятися, умовлятися, порозумітися

Ідентичний - тотожний, рівнозначний, однаковий

Компенсація - відшкодування, оплата, покриття

Крихкий - тендітний, ламкий, ломкий, слабкий

Лаконічний - стислий, короткий, небагатослівний

Ланцюг - низка, сплетення, сплетіння, кайдани,

пута

Ліквідувати - скасувати, припинити, знищити,

викоренити

Мешкати - жити, мати притулок, тулитися

Неясний - невиразний, непевний, туманний

Основний - головний, найважливіший.

найактуальніший, першорядний,

першочерговий

Осягнути - охопити, оточити, огорнути, обгорнути,

обхопити, обняти, обійняти, збагнути Охороняти - вартувати, стерегти, оберігати

Ощадливий - розважливий, розважний, обачливий,

обачний

Пам'ять - спогад, спомин, згадка

Період - етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок

часу

Повага - пошана, шана, шаноба, поважання

Повідомити - оповістити, проінформувати, довести до

відома

Повідомлення - інформація, новина, звістка

Погляд - переконання, думка, гадка

Порівнювати - зіставляти, співвідносити, проводити

аналогію

Пояснити - з'ясувати, вияснити

Правильний - надійний, певний, несхибний, нехибний

Пріоритет - перевага, першість, переважне право

Рвати - виривати, шарпати, смикати, дерти,

шматувати, підривати Реалізація " виконання, здійснення, втілення,

проведення

Реальний - дійсний, справжній, існуючий, можливий

для виконання

Ремонт - лагодження, усунення недоліків,

виправлення пошкоджень

Різкий - пронизливий, гострий, шпаркий

Рішення - вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала,

постанова, вирок, присуд

Рішучий - відважний, зважливий, категоричний,

вирішальний

Розбіжність - незгода, незлагода, нелад

Розкрити - розпакувати, розпечатати, виявити.

викрити, показати Розрахунок - сподівання, намір, вигода, інтерес, рація,

ощадливість

Росток - паросток, кільчик, живець

Рушати - прямувати, простувати, кидатися,

пориватися, летіти, линути, ринути.

мчати, направлятися, підійматися.

прориватися, подаватися,

спрямовуватися, скеровуватися Сильний - дужий, міцний, могутній, потужний,

великий

Симптом - ознака, риса, прояв, знак

Співдружність - дружба, згода, товариство

Спритний - тямущий, кмітливий, догадливий

Старанність - пильність, ретельність, завзяття,

запопадливість

Стимул - поштовх, причина, рушійна сила, імпульс,

заохочення

Стійкий - сталий, усталений, тривалий, тривкий

Схвильований - збентежений, зворушений, збуджений,

збурений, розхвильований, розбурханий Традиції - звичаї, звички, ідеї, норми, правила

Турбуватися - піклуватися, клопотатися, дбати

Улаштування - упорядкування, обладнання, справляння

Утішний - приємний, похвальний, схвальний,

принадний

Цвітіння - квітування, процвітання, красування

Чекати - очікувати, ждати, дожидати, сподіватися

Чіткий - певний, ясний, очевидний

Чуйний - чутливий, чулий, сприйнятливий

Щврий - душевний, сердечний, щиросердний

Щодня - щоденно, повсякденно

Якість - риса, властивість

Ящик . скриня, скринька (поштова), шухляда

Прочитайте висловлювання відомих людей

Учися подобатися... вдалим вибором слів і точною зміною голосу. Той, хто вміє приємно говорити, прихиляє своїх слухачів, і тому, коли прийде час спонукати їх до чогось доброго чи відхиляти від будь-чого злого, він матиме на них більший вплив (С. Пе.гчіко).

Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати враження (А. Міцкевич).

Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.

Той же, хто говорить надто голосно, сравляє враження агресивної людини (І. Томан).

Вміти правильно говорити... ще не заслуга, а не вміти - вже ганьба, тому, що правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправного оратора, скільки властивість кожного громадянина

(Цицерон).

Людина, обдарована великою душею, з деяким природним хистом говорити ... ніколи не повинна боятися браку виразів (Фенелон).

Говоріть просто, але водночас виразно й вишукано

(77. Пороховщиков).

Стислість надає сили мові (О. Бен).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >