< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операції з коштами, що надходять від повернення бюджетних позичок і кредитів до загального фонду державного бюджету

Кошти від повернення бюджетних позичок і кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету, зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету". Інформація одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 7131 "Кредитування за вирахуванням погашення за коштами загального фонду державного бюджету", кредитовий залишок за цим рахунком дає інформацію про повернення бюджетних позичок до державного бюджету з початку року. Одночасно інформація про повернення бюджетних позичок і кредитів відображається як погашення дебіторської заборгованості державного бюджету.

Залишки коштів від повернення бюджетних позичок і кредитів за день (з урахуванням повернень) засобами програмного забезпечення щодня перераховують (списують) на окремий рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету". З рахунку обласного управління кошти на підставі платіжних доручень перераховують на рахунок, відкритий на центральному рівні.

Інформація про перерахування Державному казначейству України сум від повернення бюджетних позичок і кредитів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані органам вищого рівня Державного казначейства". Дебетовий залишок за цим рахунком дає інформацію про суми від повернення бюджетних позичок і кредитів, перераховані з початку року.

Повернення коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3113, здійснюється обласним управлінням Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішення судових органів тощо у встановленому порядку. Повернення здійснюється в межах поточних надходжень за день. У випадку недостатності або відсутності коштів на відповідних аналітичних рахунках повернення здійснюється в межах поточних надходжень на відповідні аналітичні рахунки за день у цілому в області. На відповідному аналітичному рахунку допускається дебетове сальдо [7].

Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

Платежі до бюджету, які, відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, є джерелами наповнення спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та організацій, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених на спеціальні видатки" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Ця інформація одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету". Кредитовий залишок за цим рахунком відображає інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернень платежів) до спеціального фонду державного бюджету з початку року.

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, за рішеннями судових органів, інших органів, що контролюють нарахування і сплату платежів тощо.

Залишки коштів за день (з урахуванням повернень) з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету, призначені на спеціальні видатки", засобами програмного забезпечення перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, призначені на спеціальні видатки". Інформація про перерахування надходжень на центральний рівень одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8212 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані вищим органам Державного казначейства". Дебетовий Залишок за цим рахунком дає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані з початку року [7].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >