< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поширення результатів вибіркових обстежень на генеральну сукупність

Завершальним етапом вибіркового обстеження є поширення його результатів на характеристики генеральної сукупності.

Нагадаємо, що за даними вибірки, як правило, оцінюють такі характеристики генеральної сукупності:

  • - середнє значення ознаки (наприклад, середній обсяг реалізації у розрахунку та одне підприємство, середні витрати підприємства певного виду діяльності);
  • - частка одиниць сукупності з певним значенням ознаки;
  • - співвідношення двох середніх чи сумарних величин (наприклад, урожайність з 1 га посівної площі);
  • - сумарне значення показника (наприклад, загальна посівна площа фермерських господарств).

Якщо за даними вибірки визначались середнє значення ознаки (х) або частка одиниць сукупності з певним значенням ознаки (со), то поширення вибіркових оцінок на генеральну сукупність зводиться до визначення того довірчого інтервалу, в якому з прийнятою ймовірністю може знаходитися характеристика генеральної сукупності (див. формули 3.21).

Якщо метою вибіркового обстеження є не лише оцінка середніх значень або часток, а й визначення повного обсягу значень ознаки (сумарного значення показника), то використовують два способи:

  • - прямий перерахунок даних вибірки на всю сукупність;
  • - спосіб коефіцієнтів.

За способом прямого поширення сумарне значення показника може бути визначене за формулою

а з урахуванням похибок вибірки представлене у вигляді довірчого інтервалу

Наприклад, якщо середній товарооборот одного магазину за звітний період становив 350 тис. грн, а генеральна сукупність складається з 1500 однорідних магазинів, то можна стверджувати, що загальний товарооборот сукупності магазинів дорівнюватиме приблизно 525 млн. грн (350 тис. грн. х 1500). Однак гранична похибка вибірки вказує на можливість відхилення генеральної середньої від вибіркової середньої. Припустімо, що з імовірністю 0,954 у цьому прикладі гранична похибка становить 15 тис. грн. Вона визначає межі генеральної середньої, тобто довірчий інтервал 335 < х < 365. Враховуючи цей інтервал, з імовірністю 0,954 можна стверджувати, що загальний товарооборот у генеральній сукупності магазинів перебуватиме в інтервалі від 502,5 млн. грн до 547,5 млн. грн.

Вибіркове обстеження може проводитись з метою уточнення результатів суцільного спостереження. Характеристики суцільного спостереження можуть бути точнішими завдяки тому, що вони коригуються за результатами додатково проведеного вибіркового спостереження. За результатами вибіркового спостереження уточнену кількість одиниць генеральної сукупності (Nt) можна визначити за формулою

де #0- чисельність сукупності за даними попереднього суцільного спостереження; пг п0~ чисельність елементів у сукупності, що потрапила у вибірковий контроль за даними, відповідно, вибіркового і попереднього суцільного спостережень.

Уточнення даних суцільного спостереження за даними вибірки застосовується, зокрема, при переписах сільськогосподарських тварин, що належать населенню.

Якщо, наприклад, суцільні дані перепису тварин у господарствах, що потрапили у вибірку, показали 150 голів коней, а вибіркові дані для тих же господарств - 153, то можна визначити відсоток "неповного обліку" (недообліку) тварин за суцільного спостереження. Він становитиме 2%, оскільки коефіцієнт перерахунку дорівнює 153/150 = 1.02. Цей відсоток недообліку необхідно поширити на всю обстежену під час суцільного спостереження сукупність. Припустімо, що в результаті перепису у регіоні під час суцільної реєстрації було записано 3500 коней. Необхідно зробити поправку на 2%, тоді чисельність коней у цьому регіоні становитиме 3570 голів (3500x1,02).

Отже, поширення вибіркових даних на генеральну сукупність проводиться методом прямого перерахунку і методом коефіцієнтів. Прямий перерахунок використовується у випадку, якщо розмір генеральної сукупності визначається лише на основі характеристик вибіркової сукупності. Метод коефіцієнтів застосовується тоді, коли вибіркове спостереження проводиться з метою уточнення результатів суцільного спостереження і на основі цього визначаються параметри і розміри генеральної сукупності.

Поширити вибіркові дані на всю сукупність у другому випадку можна і за допомогою знаходження рівняння зв'язку між вибірковими даними і даними суцільного спостереження. Знайшовши таке рівняння і підставивши в нього відповідні вибіркові оцінки, отримаємо необхідні характеристики генеральної сукупності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >