< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність валютних операцій та їх класифікація

Визначення валютних операцій

Валютні операції згідно ДЕКРЕТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про систему валютного регулювання і валютного контролю - це операції:

 • - пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком тих, що здійснюються між резидентами у валюті України;
 • - пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
 • - пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням по території України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за кордон валютних цінностей.

Валютні операції здійснюються з метою:

 • 1. Продати іноземну валюту чи, навпаки, придбати необхідну іноземну валюту для проплати імпорту, погашення валютного кредиту і процентів по ньому і т.п.;
 • 2. Запобігти можливих збитків, пов'язаних з несприятливими змінами курсів валют (операції хеджування).
 • 3. Отримати спекулятивні прибутки на різниці курсів валют.

Класифікація валютних операцій

Класифікація валютних операцій за Петрашко Л. П.:

 • 1. Відкриття та ведення валютних рахунків.
 • 2. Кореспондентські відносини з іноземними банками.
 • 3. Операції із залучення та розміщення валютних коштів.
 • 4. Неторгові операції.
 • 5. Міжнародні розрахунки.
 • 6. Конверсійні операції.
 • 7. Інші операції.
 • 1. Відкриття та ведення валютних рахунків:

a) відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам і нерезидентам), фізичним особам;

b) нарахування процентів по залишках на рахунках;

c) надання овердрафтів (особливим клієнтам згідно з рішенням керівництва банку);

d) надання виписок у міру здійснення операції;

е) оформлення архіву рахунку за будь-який проміжок часу;

i) виконання операцій з розпорядження клієнтів відносно коштів на їхніх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);

g) списання сум, передбачених законодавством;

b) контроль експортно-імпортних операцій.

2. Кореспондентські відносини з іноземними банками:

a) встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;

b) самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками;

c) досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародних розрахунках;

d) робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків;

 • е) встановлення кореспондентських відносин і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.
 • 3. Операції із залучення та розміщення валютних коштів:

a) кредитні;

b) депозитні;

c) з цінними паперами; (1) лізингові;

е) форфейтингові; і) факторингові. Здійснюються на:

внутрішньому ринку

міжнародному ринку

з резидентами України у межах, встановлених нормативними актами Національного банку України

з нерезидентами у межах, встановлених нормативними актами Національного банку України

Поділяються на активні і пасивні операції.

Пасивні операції - створення валютних резервів в іноземній валюті та прийом депозитів в іноземній валюті:

 • - продаж за іноземну валюту цінних паперів, емітованих резидентами України і номінованих у національній валюті (включаючи власні цінні папери банку);
 • - отримання кредитів в іноземній валюті від інших уповноважених банків.

Активні операції - використання створених валютних резервів:

 • - видача кредитів в іноземній валюті;
 • - купівля за іноземну валюту цінних паперів, номінованих у національній валюті.
 • 4. Неторгові операції:

a) купівля та продаж готівкової іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

b) інкасо іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті;

c) випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів;

d) купівля (оплата) дорожніх чеків іноземних банків;

e) оплата грошових акредитивів і виставлення аналогічних акредитивів;

 • 0 організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.
 • 5. Міжнародні розрахунки:

a) документарний акредитив;

b) документарне інкасо;

c) банківський переказ;

d) вексель.

6. Конверсійні операції:

a) угоди з негайною поставкою типу "today", "tomorrow", "spot";

b) строкові (термінові) угоди: форвардні, ф'ючерсні, опціонні;

c) угоди типу "swap";

d) валютний арбітраж: просторовий, часовий, конверсійний валютний.

7. Інші операції: а) трастові;

b) консультаційно-інформаційні;

c) спільна діяльність; А) страхові;

 • е) управління грошовими коштами та іншим майном;
 • 0 угоди про переуступку права вимоги;

g) операції з монетарними металами:

Ь) купівля і продаж (у тому числі на певний термін);

і) прийняття на депозит;

І) відповідальне зберігання;

к) використання на умовах застави під наданий кредит монетарних металів або цінних паперів за номіналом, вираженим у монетарних металах.

Валютні операції класифікуються також за критеріями [1]:

 • 1. За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти:
  • - касові, або операції з негайною поставкою;
  • - строкові.
 • 2. За механізмом здійснення операцій:
  • - операції спот;
  • - форвардні операції;
  • - ф'ючерсні операції;
  • - опціонні операції.
 • 3. За цільовим призначенням:
  • - операції з метою одержання валюти для здійснення платежів за міжнародними розрахунками;
  • - операції з метою страхування від валютних ризиків (операції хеджування);
  • - операції з метою одержання прибутку або спекулятивні операції.
 • 4. За формою здійснення:
  • - безготівкові;
  • - готівкові.
 • 5. За масштабами операцій:
  • - оптові (здійснюються між банками);
  • - роздрібні (здійснюються між банками та їх клієнтами).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >