< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Схоластика (основні проблеми філософського вчення Фоми Аквінського).

Схоластика - це тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання, знання. Фома Аквінський: віра і розум не тільки відрізняються один від одного, але разом з тим і утворюють єдність, гармонійно існують. Рухаючись до істини, розум може вступити у суперечність з догматами віри. Фома стверджував, що суперечність між двома положеннями завжди означає, що одне з них хибне. Фома описує Бога як першопричину і кінцеву мету сущого, як "чисту форму", "чисту актуальність" або буття.

Основні поняття вчення Аквінського - поняття дійсності і можливості. Кожна річ є поєднанням "матерії і "форми". Нижчий рівень буттєвості - неорганічні стихії й мінерали, форма яких виступає лише їх зовнішньою визначеністю. Другий рівень - рослини - речі, які визначаються формою з внутрішньою доцільністю. Третій рівень - тварини, тут форма є діючою причиною. На четвертому рівні форма постає як дух, розумна душа - найвище із створеного. Філософ вважав, що всезагальне, або універсали, існують: "до речей" у розумі Бога; у "речах" як ті самі ідеї, що отримали матеріалізацію, "після речей" у роздумі людей як результат абстракції. Метою діяльності людини, за Аквінським, - є пізнання. Досягнення щастя - результат діяльності не стільки волі, скільки розуму. Фома виділяє дві здатності пізнання речей, які притаманні людині - це почуття та інтелект. Пізнання починається з чуттєвого досвіду, коли під дією зовнішніх об'єктів у людини виникають чуттєві образи. З них інтелект абстрагує "умосяжний образ" речі, яка пізнається, і осягає таким чином її сутність. Істину Фома визначав як відповідність інтелекту і речі. Людського індивіда Фома Аквінський вважає як особистісну єдність душі і життєтворного нею тіла. Душа нематеріальна, самодостатня і само суща, або субстанціальна. Державна влада походить від Бога, форма правління в кожному окремому випадку повинна узгоджуватись з обставинами. Фома Аквінський надавав перевагу монархії. Влада правителя повинна підкорятися вищій духовній владі.

Розуміння історії в середньовічній християнській філософії.

У середньовіччя ядром соціокультурної матриці була релігія, що визначило торжество історіосфеми провіденціалізму. Першою систематизованою християнської концепцією божественного промислу був провіденціанолізм Августина, що включає в себе теологічну інтерпретацію історії, універсальна теорія про людство і його долях як єдиного, Богом керованого цілого, спирається на основні вузли, взяті з біблійної схеми: гріхопадіння - олюднення Бога - друге пришестя Христа, і що додають історіософської доктрині Августина христоцентричність. Божественна і людська історії протікають у взаємно нероздільних, але протилежних сферах, змістом яких є протиборство двох градів (держав) - Граду Земного, втіленого в Римській імперії, і Граду Небесного, Божого, втіленого в християнської (католицької) церкви. Августинівська концепція жорсткого приречення виключає для людини можливість потрапити в число небесних обранців з власної волі. Схоластики, продовжуючи традицію християнської апологетики, прагнули створити струнку систему християнського світогляду, що вибудовує ієрархію сфер буття, на вершині якої розташовувалася церква. Теоретичне обґрунтування максимальної концентрації влади римської церкви містилося у вченні Фоми Аквінського (1225-1274), який спирався на філософію Аристотеля.

Проблема людини в філософії епохи Відродження: гуманізм та антропоцентризм.

Гуманізм - це система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність. Світоглядною спрямованістю Відродження було відкриття самоцінності людської особистості, гуманістична спрямованість пізнання. Людина відчуває таку самостійність, яку вона не мала ні в античності, ні в середньовіччі. Її сила, влада над усім існуючим і, над самою собою не потребує ніяких зовнішніх сил - ні природи (античність), ні Бога (середні віки). Людина не просто природна істота, вона творець самої себе і цим відрізняється від решти природних істот. Людина стає хазяїном природи внаслідок усвідомлення себе творцем власного життя та волі. Такої сили і такої влади своєї над усім сущим не знала ні антична, ні середньовічна людина. Філософія Відродження переглядає також середньовічне ставлення до природи. Вона заперечує тлумачення останньої як начала несамостійного,. Але в той же час це не означає повернення до космоцентризму античного мислення, природа трактується пантеїстичне (грецьке "пантеізм" означає "всебожжя"). Бог зливається з природою, неначебто розчиняється в ній, внаслідок чого сама природа обожнюється. Геліоцентрична теорія, створена і обґрунтована М.Коперником, повністю заперечувала середньовічні теологічні уявлення про Всесвіт і місце людини у ньому. Вона відкривала принципово нові шляхи для розвитку природознавства, зокрема фізики та астрономії. Д.Бруно, розвиваючи геліоцентричну теорію, висунув ідею безкінечності Всесвіту та множинності в ньому світів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >