< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Теоретичні відомості

Обмін даними.

Існують різні способи передачі даних з однієї бази даних Access в іншу. Найбільш простим з них є копіювання й вставка даних, однак імпорт і зв'язування даних забезпечують більше широкі можливості керування переданими даними й способами їхнього перенесення в кінцеву базу даних.

У процесі імпорту даних з однієї бази даних Access у кінцевій базі автоматично створюється копія даних або об'єктів без зміни даних джерела. Під час операції імпорту можна обирати об'єкти для копіювання, управляти параметрами імпорту таблиць і запитів, указувати належний імпорт зв'язку між таблицями тощо.

Звичайні сценарії імпорту даних або об'єктів з бази даних Access.

Звичайно імпорт даних здійснюють з таких причин:

 • 1) Дві бази даних можна об'єднати, копіюючи всі об'єкти однієї бази даних в іншу. У ході імпорту можна за одну операцію скопіювати в іншу базу дані всі таблиці, запити, форми, звіти, макроси й модулі, а також зв'язки таблиць.
 • 2) Можна створити кілька таблиць аналогічних таблицям, які існують в іншій базі даних. Копіювати можна таблицю цілком або тільки визначення таблиці, щоб не створювати структуру таблиць вручну. Якщо імпортується тільки визначення таблиці, буде створена порожня таблиця. Інакше кажучи, у кінцеву базу даних копіюються тільки поля й властивості полів - самі дані таблиці не копіюються. Ще однією перевагою імпорту в порівнянні з операцією копіювання й вставки є можливість імпорту зв'язків між таблицями разом з імпортом самих таблиць.
 • 3) Може знадобитися скопіювати в іншу базу даних набір зв'язаних об'єктів (наприклад, скопіювати таблицю "Рослини" і форму "Рослини"). Імпорт дозволяє в одній операції скопіювати об'єкт і всі пов'язані з ним об'єкти в іншу базу даних.

Зв'язування даних проводять у таких випадках:

 • 1. В організації використовується кілька баз даних Access, однак дані деяких таблиць, наприклад, таблиці "Рослини", повинні бути загальними в різних базах даних. Замість дублювання таблиці в кожній базі даних можна зберігати її в одній базі даних і створити зв'язки з нею з інших баз даних.
 • 2. Робочим групам або відділам потрібно додавати дані в базу даних організації й використовувати їх, але структура таблиць у базі даних організації повинна змінюватися централізовано.

Імпорт даних з бази даних Microsoft Access.

У процесі імпорту даних виконуються такі основні кроки:

 • - підготовка до операції імпорту;
 • - запуск майстра імпорту;
 • - при необхідності збереження параметрів імпорту як специфікація для подальшого використання.

Наступні покрокові інструкції пояснюють виконання кожної з дій.

Підготовка до імпорту.

 • 1. Знайдіть вихідну базу даних і визначте об'єкти, які потрібно імпортувати. Якщо формат вихідного файла MDB або ACCDB, можна імпортувати таблиці, запити, форми, звіти, макроси й модулі. Якщо формат вихідного файлу MDE або ACCDE, можливий імпорт тільки таблиць.
 • - Імпортуючи дані з бази даних Access у перший раз, можна скористатися деякими корисними порадами з наведеної нижче таблиці.
 • 2. Закрийте вихідну базу даних. Переконайтесь, що ніхто з користувачів не відкрив її в монопольному режимі.
 • 3. Відкрийте кінцеву базу даних. Переконайтесь, що вона не є доступною тільки для читання, та ви маєте всі необхідні дозволи на додавання об'єктів та даних в цю базу даних.

Імпорт даних

 • 1. На вкладці Внешние данные в групі Импорт виберіть команду Access.
 • 2. У текстовому полі Имя файла введіть ім'я вихідної бази даних або натисніть кнопку Обзор, щоб вивести на екран діалогове вікно Открытие файла.
 • 3. У діалоговому вікні Импорт объектов відкрийте кожну вкладку й виділіть необхідні об'єкти. Щоб скасувати виділення об'єкта, клацніть його ще раз.

Таблиця 2.

 • 4. Щоб указати додаткові параметри, натисніть кнопку Параметры. У таблиці 3 описано вплив кожного параметру на результати операції.
 • 5. Натисніть кнопку ОК, щоб завершити операцію.

Програма Access копіює дані й при виявленні яких-небудь проблем виводить повідомлення про помилки. Якщо операція імпорту даних виконана успішно, на останній сторінці майстра можна зберегти відомості про дану операцію у вигляді специфікації імпорту для подальшого використання.

Технології розпізнання символів. OCR-додатки.

Таблиця 3.

На с.-г. підприємствах, використовують інформацію щодо маркування об'єктів. Інформація щодо маркування дослідних екземплярів, рослин, вантажів, контейнерів, виробів дозволяє раціональнім чином організовувати процес технологічної обробки, вести облік і контроль виробів та матеріалів, одержати їх вибірку, прогнозувати потребу. В основі процесів використання маркування лежить технологія автоматизованого розпізнавання структурованих символів. Засобом для зчитування інформації маркування і перенесення її в комп'ютер здійснює сканер штрих-коду. Існуючі класифікації сканерів підрозділяють за типом використання (стаціонарні, ручні, комбіновані) і за типом підсвічування (що не вимагають підсвічування, світлодіодні, лазерні). Два останніх типи, у свою чергу діляться: лазерні - на однопроменеві і багатопроменеві (багатоплощинні), світлодіодні - на контактні і безконтактні. Є й інші можливості їх класифікації, що враховують ті чи інші характеристики і функціональні особливості цих пристроїв (швидкість сканування, можливість автономної роботи, відстань зчитування тощо).

На цьому технологія автоматизованого розпізнання символів не зупиняється. Введення інформації вручну - віднімає величезну кількість часу, крім того вручну не можливо введення зображень. Проблемою перетворення документів з паперової форми в електронну (оцифровки зображень і документів) займаються програми для сканування.

Програми для переведення зображень документів в редагований текст, який можна потім обробляти в текстових і табличних редакторах називаються OCR-додатки (додатки, які здійснюють сканування і розпізнавання тексту, від англ. Optical Character Recognition - оптичне розпізнавання символів).

Кожен програмний продукт сканування та переведення зображень має автоматичний режим "скануй та розпізнавай", що реалізується за допомогою однієї кнопки. Отримати зображення для розпізнавання можливо не тільки за допомогою сканера, достатньо мати фотоапарат або мобільний телефон с вбудованою фотокамерою.

Среди програм розпізнавання тексту можна відзначити TypeReader & OpenRTK компанії ExperVision (комерційна ліцензія) та вільні OCR проекти: Tesseract, що підтримується компанією Google, GOCR, OCRopus. Здійснимо короткий огляд програмних продуктів що підтримують розпізнавання тексту українською та російською мовами. Пакет ABBY Fine Reader.

ABBYY FineReader - програма для розпізнавання тексту, що дозволяє перетворювати зображення документів і будь-яких типів PDF- файлів в електронні редаговані формати. Нова версія програми забезпечує високу точність розпізнавання, визначаючи і відновлюючи "логічну" структуру документа в його електронної копії.

Процес введення документів у комп'ютер складається із чотирьох етапів: сканування (копіювання фото), розпізнавання, перевірка й збереження результатів розпізнавання. Для того щоб швидко розпізнати документ, просто натиснувши одну кнопку, скористайтеся сценарієм ABBYY FineReader, командою

Сканировать и распознать або Открыть и распознать або запустіть Мастер Scan&Read, що допоможе вам вибрати настроювання й обробити документ.

Розпізнавання паперових документів

1. Переконайтесь в тім, що ваш сканер включений.

Увага! Багато моделей сканерів необхідно включати до включення комп'ютера.

 • 2. Вставте в сканер сторінку, яку ви хочете розпізнати.
 • 3. Натисніть на стрілку праворуч від кнопки Scan&Read, і в локальному меню, що відкрилося, виберіть один із пунктів:

Обробка файлів зображень й PDF-документів.

Ви також можете відкрити файл зображення (або PDF файл) і розпізнати його за допомогою команд локального меню кнопки Scan&Read:

 • - Открыть и распознать дозволяє відкрити файл зображення або PDF-документ і розпізнати його;
 • - PDF/изображение в Word дозволяє відкрити файл зображення або PDF-документ, розпізнати зображення й передати розпізнаний текст у новий документ Microsoft Word.

Теоретичні відомості

В науці та промисловості комп'ютерна графіка активно застосовується для створення зображень. Комп'ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні експерименти з наочним поданням їх результатів, відобразити планові показники, звітну документацію, статистичні зведення.

Комп'ютерна графіка (машинна графіка) - це область діяльності, в якій комп'ютери використовуються як інструмент синтезу (створення) зображень, а також обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу.

На комп'ютері зображення представляються в цифровому вигляді, що дозволяє створювати, зберігати, переглядати і обробляти зображення в графічних редакторах. Існують два принципово різні підходи відтворення зображень на ПК - векторну та растрову графіку.

Растрове зображення - це зображення, що представляє собою набір пікселів або кольорових крапок.

Растрова графіка представляє зображення як матрицю фіксованого розміру, що складається з точок (пікселів) зі своїми геометричними параметрами.

Растрові графічні редактори дозволяють створювати та обробляти растрові зображення, а також зберігати їх в різних форматах таких як, наприклад, JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP, тощо. Ці формати дозволяють зберігати растрову графіку за рахунок використання алгоритмів стиснення з втратами або без них. Paint слугує одним з прикладів растрового редактору, що створює зображення у вигляді набору пікселів.

Векторна графіка - спосіб представлення об'єктів і зображень здійснюється за рахунок використання елементарних геометричних об'єктів, таких як: точки, лінії, криві та багатокутники. Об'єкти векторної графіки є графічними зображеннями математичних функцій.

Векторні графічні редактори є програмою, що дозволяють користувачеві створювати і редагувати векторні зображення, а також зберігати їх у різних векторних форматах, наприклад, CDR, АІ, EPS, WMF або SVG. CorelDRAW є одним з широкого кола векторних графічних редакторів.

Основні інструменти векторних редакторів.

Криві Без'є - дозволяють створювати прямі, ламані криві, що проходять через вузлові точки, з певними дотичними в цих точках;

Заливка - дозволяє зафарбовувати обмежені області певним кольором або градієнтом;

Текст, що створюється за допомогою відповідного інструменту, а потім перетворюється в криві, щоб забезпечити незалежність зображення від шрифтів;

Набір геометричних примітивів;

Карандаш - дозволяє створювати лінії "від руки". При створенні таких ліній виникає велика кількість вузлових точок, від яких в подальшому можна позбутися за допомогою "спрощення кривої".

У сучасному світі можливості комп'ютерної графіки дають можливість створювати у віртуальному середовищі тривимірні моделі будь-якого ступеня складності.

Тривимірна графіка (3D (від англ. -Dimensions - "3 виміри", Graphics, Три вимірні зображення) - це розділ комп'ютерної графіки, що охоплює алгоритми та програмне забезпечення для оперування об'єктами в тривимірному просторі.

Комп'ютерна 3D візуалізація дає можливість побачити будь-які об'єкти з особливою реалістичністю. При цьому можна передати не тільки форми й колірну гамму, але і фактуру використовуваних матеріалів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >