< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що являє собою стратегічне планування в капітальному будівництві?

Стратегічне планування являє собою сукупність цільових дій і рішень, які визначені керівництвом організації для досягнення бажаних результатів, з використанням бази практично всіх управлінських рішень і план, який забезпечує реалізацію місії будівельної організації.

В рамках стратегічного планування повинні бути розроблені управлінські рішення по напрямках:

  • — розподіл ресурсів;
  • — адаптація до зовнішніх чинників;
  • — підконтрольне координування фінансових і виробничих аспектів діяльності;
  • — організаційне стратегічне передбачення.

Ресурси організації практично завжди обмежені. Завдання розробників стратегічного плану зводиться до того, щоб найбільш раціонально розподілити їх з метою досягнення кінцевих результатів з мінімізацією споживаних ресурсів.

Адаптація до зовнішніх факторів включає організацію взаємодії із зовнішнім середовищем, у тому числі з іншими суб'єктами господарювання, урядом, місцевими органами управління.

Метою внутрішньої координації є забезпечення ефективності діяльності підрозділів організації на основі попереднього виявлення сильних і слабких сторін організації.

Організаційне стратегічне передбачення будується на досвіді минулих стратегій і пов'язане з вивченням, узагальненням і аналізом, для чого і проводиться нове стратегічне планування. Отже, для розробки якісного стратегічного плану необхідно отримати та обробити великий обсяг вихідної інформації та задіяти професійних фахівців. Необхідно враховувати те, що керівники організації повинні не тільки очолювати, але й безпосередньо брати участь у розробці планів.

Стратегічне планування не гарантує успіху. Для досягнення кінцевих результатів, передбачених планом, необхідно здійснити не менш якісне його виконання.

Чим обумовлений вибір місії будівельної організації?

Первісною ланкою у всьому процесі стратегічного планування є вибір місії організації. Керівництво організації перш за все повинно визначитися в частині значення своєї організації, для чого вона має існувати. Це необхідно, щоб виявити прояв індивідуальних цінностей при визначенні цілей будівельної організації. Задоволення індивідуальних цінностей (цілі окремих працівників) може призвести до стратегічного плану, який не буде відповідати цінностям всіх учасників інвестиційного процесу.

Призначення великих будівельних організацій і малих мають суттєві відмінності. Малі організації як діяльність, так і цілі визначають виходячи з власних можливостей у створенні і реалізації будівельного продукту. Найчастіше вони орієнтуються на участь у цьому процесі в якості субпідрядників. Але практика засвідчує, що іноді й малі будівельні організації виступають в якості генерального підрядника, орієнтуючись на запити ринку будівельного продукту.

Що являють собою цілі у капітальному будівництві?

Цілі будівельної організації визначають діяльність її з реалізації виявлених цінностей. При формулюванні цілей необхідно врахувати: цілі повинні бути не тільки конкретними і досяжними, але і ранжуватися за часом їх виконання. Як правило, розрізняють три тимчасових періоди постановки і реалізації цілей:

  • — короткострокові цілі організації, які реалізуються в поточних планах, — один рік;
  • — середньострокові цілі — від одного року до п'яти років;
  • — довгострокові цілі — понад п'ять років.

Які основні елементи управлінського планування у капітальному будівництві?

При розробці стратегічного плану на етапі управлінського дослідження сильних і слабких сторін будівельної організації розробники повинні провести дослідження за наступними напрямками:

Маркетинг (передпродажне і післяпродажне обслуговування покупців будівельної та ремонтно-будівельної продукції, оцінка рівня прибутку),

Фінанси, будівельне виробництво (операції),

Трудові ресурси, культура діяльності організації.

Маркетингові дослідження в частині отримання замовлень на виконання будівельних робіт відіграють істотну роль. Будівельники повинні оцінити свою конкурентоспроможність. Оцінка впритул пов'язується з вивченням наступних стратегічних альтернатив — обмежений ріст обсягів будівельних робіт, визначений і порівняно високий ріст, скорочення обсягів робіт і, нарешті, сполучення всіх альтернатив.

Підсумком вивчення стратегічних альтернатив є вибір певного варіанта стратегії. При цьому необхідно враховувати такі фактори, як ризик, чинник часу, поведінка власників і їх подальший вплив на прийняття окремих планових рішень. Остаточний варіант стратегії повинен бути представлений розрахунком планових показників за всіма напрямками діяльності будівельної організації і зазвичай на 35 і більше років.

Детальна розробка планових показників та заходи по їх виконанню в більшості своїй здійснюються в поточних планах, що розробляються на кожний рік або в ряді випадків, в бізнес-планах або середньостроковому плані. Однак не є винятковою можливість у стратегічному плані представити також послідовність його реалізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >