< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обґрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 6%)

За даними таблиці оцінити доцільність переходу торговельного підприємства на спрощену систему оподаткування на ставкою 6% Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування -м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

632

У тому числі оборот з реалізації алкоголю та пива

50,6

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис. грн

448,7

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

13

Фонд оплати праці, тис. грн

56,9

Закінчення табл.

Показники

Значення

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів), тис. грн

29,1

Амортизація основних засобів, тис. грн

9,9

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Розв 'язок

І. Розрахунок обсягу податкових платежів, які необхідно сплатити платнику податків у разі використання традиційної системи оподаткування.

1. Розрахунок суми податку на додану вартість (ПДВ до сплати): База оподаткува ння ПДВ =* ТОпл - ОЗпл - 632 - 448,7 = 183,3 тис. грн,

де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ);

ОЗпл - оборот по закупівлі товарів у плановому періоді (з ПДВ).

. База оподаткування ПДВ * Спдв

ПДВ до сплати =---—-=

  • 100+Спдв
  • 183,3-20 ...

=-= 30,5 тис. грн,

100 + 20 И

де Спдв - ставка податку на додану вартість.

2. Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

ОР алк • Ставка 50,6 • 1 _

З рагу =-=-- 0,506 тис. грн,

рвсх 100 100 ¥

де ОР алк - оборот з реалізації алкоголю та пива.

3. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування (ПфопУ

ФОП • Ставка 56,9 ■ 36,7 _л 0 ПФ0П =-—-- —¡55- = 20,9 тис. грн,

де ФОП - фонд оплати праці.

4. Розрахунок комунального податку (КП):

КП = ЧисІО'НЩГ^^-2міс/(Ю0 = 100

= 13 ■ 17 • — ■ Пміс. 11000 = 0,27 тис. грн, 100

де Чис/о - середньооблікова чисельність персоналу;

НМДГ -неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

  • 5. Розрахунок суми податку на прибуток:
  • 5.1. Розрахунок скоригованого валового доходу (ВД):

ВД = ТОпл-5/6 = 632-- = 526,7 тис. грн. 6

5.2. Розрахунок суми валових витрат (ВВ):

ВВ = ОЗпл * 5/6 + ФОП + ПГВ + Пфоп + КП + 3РВСХ = = 448,7 ■ 5/6 + 56,9 + 29,1 + 20,9 + 0,27 + 0,506 = 481,6 тис. грн,

де ПГВ -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів).

5.3. Розрахунок бази оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ- А = 526,7 - 481,6 - 9,9 = 35,2 тис. грн, де А амортизація.

5.4. Розрахунок податкового зобов'язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

БО • Ставка 35,2-25 _ _

ПЗпп =-=-= 8,8 тис. грн.

т 100 100 ^

  • 5.5. Розрахунок суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету (ШІрдо сплати):
  • 777-12 320-12 ППРіюитя =ПЗт--ш = 8,8 - = 5шс. гри,

де ТП - вартість придбаних торгових патентів, гри у місяць.

6. Розрахунок загальної суми податків, що підлягають сплаті при традиційній системі оподаткування (Пзагтрад):

Пзагтрад = ПДВ до сплати + 3РВСХ + Пфоп + КП + ППр до сплати + + 777 • 12/1000 = 30,5 + 0,506 + 20,9 + 0,27 + + 5 + 320 • 12/1000 = 61 тис. грн.

Таким чином, при використанні традиційної системи оподаткування платник податку зобов'язаний буде сплатити 61 тис. грн податкових платежів.

//. Розрахунок суми податкових платежів платника податку при переході на спрощену систему оподаткування за ставкою оподаткування 6%.

1. Розрахунок суми єдиного податку (£77):

ЄП = ТОпл-5/6 — = 632-5/6 — = 31,6 тис.грн. 100 100

2. Розрахунок інших податків, які не входять до складу єдиного податку за ставкою 6% (ІП):

ІП = ПДВдо сплати + ЗрВох = 30,5 + 0,506 = 31 тис. грн.

3. Розрахунок загальної суми податків, що сплачуються при спрощеній системі оподаткування (Пзагспрощ):

ПЗзагспрощ = ОТ + Л7 = 31,6 + 31= 62,6 тис. грн.

Таким чином, порівнявши отримані результати, дійдемо висновку, що сума податків, які підлягатимуть сплаті при використанні спрощеної системи оподаткування, буде більшою, ніж та, що заплатить платник податків при використання традиційної системи оподаткування. Отже, переходити на спрощену систему оподаткування за ставкою 6% у цьому випадку недоцільно.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >