< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні функції Національного банку України

 • 11.1. Роль, значення і структура Національного банку України.
 • 11.2. Функції та операції Національного банку України.
 • 11.3. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів.
 • 11.4. Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами.

Роль, значення і структура Національного банку України

Слово "банк" походить від італійського слова "ваnсо" і дослівно означає лава, конторка.

Банк - це особливий економічний заклад, на який покладено функції кредитування суб'єктів господарської діяльності і громадян, касове і розрахункове обслуговування економіки, виконання валютних й інших операцій, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Банки є юридичними особами, економічно самостійними й повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також стосовно вимог та вказівок, що не відповідають чинному законодавству.

Україна, як незалежна держава, самостійно організовує власну банківську систему. Ця система складається з двох рівнів: перший - Національний банк України, другий - комерційні банки різних видів і форм власності.

Національний банк України виконує роль центрального банку нашої держави, якому надано право забезпечувати стабільність гривні, він є емісійним центром країни, а також він проводить єдину державну політику в сфері грошово-кредитних стосунків тощо. Національний банк - юридична особа, що є власністю України. Статут Національного банку затверджує Верховна Рада України.

Значення Національного банку України полягає в тому, що він є важливим інститутом державного впливу на розвиток економіки країни, особливо на розвиток грошово-кредитних стосунків як в України, так і за її межами. Зокрема, Національний банк має вирішальне значення в управлінні готівковим грошовим обігом, регулюванні рівня відсоткових ставок фінансово-кредитних закладів України, касовому виконанні Державного боргу, встановлені офіційного курсу гривні до іноземних валют і т. ін.

Структура НБУ сформована за принципом централізації із вертикальним підпорядкуванням. До структури Національного банку належать його центральний апарат (департаменти, управління), філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади та інші структурні одиниці й підрозділи, потрібні для безперебійного функціонування Національного банку.

Філії (територіальні управління) НБУ не є юридичними особами і діють від імені Національного банку в межах одержаних від нього повноважень.

Функції та операції Національного банку України

Під поняттям "функція" в нашому випадку розуміють коло обов'язків, завдань, які бере на себе Національний банк держави з метою виконання свого цільового призначення в ній.

Операція НБУ - це дія (рух), що випливає із його основних функцій і спрямована на практичну й повну їх реалізацію в нашій державі.

Звідси можна стверджувати, що без чіткого з'ясування основних функцій Національного банку України важко визначити перелік операцій, які ці функції забезпечуватимуть.

Основні функції Національного банку полягають в наступному:

 • o Національний банк є центральним банком України, її емісійним центром. Він проводить єдину державну політику у сфері грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в державі загалом, визначає курс гривні щодо валют інших держав. Національний банк має монопольне право на випуск грошей в обіг та національних грошових знаків за рішенням Верховної Ради України;
 • o Національний банк створює державну скарбницю України і організовує її діяльність, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси;
 • o Національний банк є виразником інтересів України у стосунках з центральними банками інших держав, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях;
 • o Національний банк нагромаджує золотовалютні резерви та здійснює операції з їх розміщення самостійно або через банки, уповноважені ним на виконання зовнішньоекономічних операцій;
 • o Національний банк затверджує бланки та форму безготівкових депозитів приватизаційних паперів, а також порядок їх видачі за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Крім того Національний банк України має також контрольні й ліцензійні функції. Про це детальніше викладено в наступному питанні.

До операцій, які здійснює Національний банк, належать такі:

 • o видає комерційним банкам кредити на термін за домовленістю з позичальниками;
 • o веде рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахункове касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних закладів;
 • o купує та продає цінні папери, які випускає держава;
 • o видає кредити банкам під заставу векселів й цінних паперів;
 • o здійснює емісію приватизаційних паперів;
 • o виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду й іншого державного майна України;
 • o купує та продає іноземну валюту й платіжні документи в іноземній валюті;
 • o проводить операції з резервними фондами грошових знаків;
 • o здійснює інші операції відповідно до своїх функцій, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. №872-ХІІ (з наступними змінами і доповненнями). Національний банк України також організовує інкасацію і перевезення грошових знаків й інших цінностей.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >