< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з постачальниками

Кредиторська заборгованість постачальникам є формою розрахунку за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, які отримуються в кредит. Таку заборгованість називають ще рахунками до оплати або торговельними рахунками до оплати. Для обліку заборгованості перед постачальниками за придбані, але не оплачені товарно-матеріальні цінності та послуги використовується рахунок "Рахунки до оплати" ("Розрахунки з постачальниками").

Порядок відображення в обліку надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів тощо) буде залежати від того, яку систему обліку складських запасів використовує підприємство. При системі періодичного обліку запасів їх надходження в кредит відображається в обліку записом:

Витрати на закупівлю

Рахунки до оплати

Якщо підприємство використовує систему постійного обліку запасів, то запис буде такий:

Складські запаси

Рахунки до оплати

Погашення заборгованості постачальникам здійснюється, в основному, грошовими коштами і відображається в обліку записом:

Рахунки до оплати

Грошові кошти

Наприклад, 15 жовтня корпорація "Квазер" отримала від фірми "Юрген" матеріали на суму $20,000 і зобов'язана оплатити за них згідно з договором на протязі десяти днів з дати отримання. Корпорація "Квазер" використовує систему постійного обліку запасів. Оплата за матеріали проведена 24 жовтня.

В обліку вказані операції будуть відображені такими записами: отримання корпорацією "Квазер" матеріалів у кредит:

Складські запаси 20,000

Рахунки до оплати 20,000

оплата корпорацією "Квазер"матеріалів, отриманих у кредит:

Рахунки до оплати 20,000

Грошові кошти 20,000

Важливим питання обліку розрахунків з постачальниками є застосування гнучкої системи знижок та повернення товарів постачальникам.

Всі знижки поділяються на дві групи:

комерційні;

розрахункові.

Комерційні знижки надаються у відсотках до договірної вартості товарів з врахуванням обсягу одноразових закупівель та за сукупністю торговельних операцій за звітний період, а також у випадку певної невідповідності відвантажених товарів встановленим параметрам чи якості. При цьому на рахунку "Витрати на закупівлю" відображається сума придбаних запасів за мінусом комерційних знижок (нетто-комерційне). Сума після вирахування комерційної знижки є нормальною ціною продажу. Наприклад, якщо ціна одиниці товару складає $30 і за умови придбання 200 одиниць та більше по ньому надається комерційна знижка у розмірі 10 %, то у випадку придбання великої кількості цього товару (більше 200 одиниць) ціна за одиницю складатиме $27 ($30 - $30 х 10 %). Саме за цією ціною ($27) буде відображатися оприбуткування товарів на рахунках бухгалтерського обліку, а комерційна знижка $3 в обліку не показується.

У випадку виявлення дефектів товарів проводиться їх повернення або уцінка, для відображення яких може використовуватись рахунок "Повернення та уцінка придбаних товарів" ("Повернення закупівель і знижки"). При цьому в обліку робиться запис:

Рахунки до оплати

Повернення та уцінка придбаних товарів

Повернення та уцінка неякісних товарів призводять до зменшення заборгованості постачальникам і рахунок "Повернення та уцінка придбаних товарів" розглядається як регулюючий до рахунка "Витрати на закупівлю".

Розрахункові знижки надаються постачальниками за прискорення оплаті і заборгованості або за дострокову оплату. Використовуються вони з метою стимулювання покупців щодо оплати заборгованості до закінчення обумовленого терміну платежу. Наприклад, умовами договору визначено термін оплати заборгованості покупцем протягом 30 днів, а при оплаті боргу протягом 10 днів йому надається знижка в розмірі 5 %. Такі умови визначаються як "5/10, чистих 30" (або "5/10, п/30") і вказуються безпосередньо в рахунках постачальників. Якщо покупець дотримається вказаних умов, то він одержить зазначену знижку і тим самим зменшить суму до оплати постачальнику, а якщо ні - то сплатить повну суму заборгованості.

У західноєвропейських країнах розрахункові знижки відображаються в покупця на рахунку "Фінансові доходи" ("Одержані розрахункові знижки"). За системою обліку, яку використовують підприємства. США, купівельні розрахункові знижки зменшують вартість придбаних товарів і рахунок, на якому вони обліковуються ^КупІ9ельні знижки"), є регулюючим до рахунка "Витрати на закупівлю".

Таким чином, для визначення чистого обсягу закупівель наприкінці звітного періоду необхідно від суми закупівель, відображеної на рахунку "Витрати на закупівлю" відняти суму повернень та уцінок товарів, показаних на рахунку "Повернення та уцінка придбаних товарів" Повернення закупівель і знижки"), а також купівельні розрахункові знижки (рахунок "Купівельні знижки").

Як зазначалося у попередніх темах, для відображення розрахункових знижок в зарубіжній обліковій практиці можуть використовуватися два методи: валовий і чистий. Більш розповсюдженим на практиці є валовий метод.

Наприклад, фірма "Вірш" отримала в кредит від фірми "Дікс" товарів на суму $40,000 на умовах 3/10, п/50, що означає, що фірма "Вірт" може одержати знижку 3% за умови оплати товару не пізніше, ніж через 10 днів (це зазначено безпосередньо в рахунку-фактурі). Фірма "Вірт" на протязі трьох днів виявила неякісні товари на суму $2,000 і повернула їх фірмі "Дікс", а залишок заборгованості оплатила наступним чином: на протязі 10 днів (тобто в період дії знижки) - $20,000 і решту $18,000 - після завершення періоду дії знижки.

Ці операції (за умови використання валового методу) будуть відображені в обліку такими записами:

отримання товарів у кредит за договірними цінами від фірми "Дікс" (за умови використання системи періодичного обліку запасів):

Витрати на закупівлю 40,000

Рахунки до оплати 40,000

повернення частини товарів фірмою "Вірт "

Рахунки до оплати 2,000

Повернення та уцінка придбаних товарів 2,000

оплата частини заборгованості за придбані товари грошима (в період дії знижки) з отриманням фірмою "Вірт" знижки 3% Сума знижки складає $600 ($20,000 х 3 % = $600):

Рахунки до оплати 20,000

Грошові кошти 19,400

Фінансові доходи ( "Одержані розрахункові знижки ") 600

оплата частини заборгованості грошима (після завершення періоду дії знижки) в рахунок остаточного її закриття:

Рахунки до оплати 18,000

Грошові кошти 18,000

Якщо підприємство використовує чистий метод обліку розрахункових знижок, то записи в обліку будуть такі:

отримання товарів у кредит за договірними цінами за виключенням розрахункової знижки $1,200 ($40,000 - $40,000 х 3%) від фірми "Дікс":

Витрати на закупівлю 38,800

Рахунки до оплати 38,800

повернення частини товарів покупцем (фірмою "Вірт") на суму $1,940 ($2,000 - $2,000 х 3% = $1,940):

Рахунки до оплати 1,940

Повернення товарів і знижки ' .°40

оплата частини заборгованості за придбані товари грошима (в період дії знижки) з отриманням фірмою "Вірт" знижки З %. Сума знижки складає $600 ($20,000 х 3 % = $600):

Рахунки до оплати 19,400

Грошові кошти 19,400

У оплата частини заборгованості грошима після завершення періоду дії знижки в рахунок остаточного її закриття (суш втраченої знижки складе $540 ($18,000 х 3 % = $540 ):

Рахунки до оплати 17,460

Втрачені знижки за дострокову оплату 540

Грошові кошти 18,000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >