< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Валютний контроль

ЗЕД підпадає під валютний контроль згідно із Законом № 185. Відповідно до ст. 2 цього Закону, "імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі якщо таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики...", підлягають валютному контролю. Тобто при здійсненні імпортної операції вона підлягатиме валютному контролю у випадку, коли за таку операцію було здійснено передоплату (авансовий платіж), у разі бартеру за зовнішньоекономічним контрактом, при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується. Термін ввезення товарів (робіт, послуг) становить 180 днів. Банк знімає з контролю таку операцію резидента за умови надання останнім копії належно оформленої ВМД. А в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг (див. п. 3.3 Інструкції № 136).

Яких санкцій слід очікувати за порушення вказаних термінів? За кожен день прострочення стягується пеня у розмірі 0,3% від суми вартості недопоставлено! продукції в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Причому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми вартості недопоставленого товару (див. ст. 4 Закону № 185). Але і це ще не все. Якщо така заборгованість у вас є станом на 1 число кварталу або у вас просто є валютні цінності за кордоном, потрібно здати декларацію про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами . Така декларація подається у двох примірниках до податкового органу за місцем реєстрації щокварталу в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, тобто не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Другий примірник декларації, отриманий у податковій зі штампом і підписом відповідального працівника, суб'єкт підприємництва подає до територіального відділення НБУ за своїм місцезнаходженням (ст. 9 Декрету № 15-93).

Як наслідок, територіальне відділення НБУ видає довідку про проведення декларування, що засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального відділення та відбитком печатки відповідного відділення. Цю довідку слід подати до податкових органів за

1 Форму декларації затверджено наказом Мінфіну від 25.12.95 р. № 207.

своїм місцем реєстрації для того, щоб її засвідчили відбитком печатки та підписом голови (начальника) відповідної ДШ або його заступника. Ця декларація не є податковою, оскільки не містить нарахувань податкових зобов'язань, а лише відомості про наявність валютних цінностей, які належать резидентам України і знаходяться за її межами. Фінансові санкції до суб'єкта ЗЕД застосовуються тільки у певних випадках: порушення строків декларування та порушення порядку декларування. Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України.

Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій.

Фактично якщо в декларації про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, має бути заповнений тільки розділ V "Інформаційні відомості", то така інформація не містить даних про валютні цінності резидента, що знаходяться за межами України, а має лише інформативний характер. Тому до підприємства не можуть застосовуватись жодні фінансові санкції згідно з п. 2.7 Положення про валютний контроль.

У разі якщо у суб'єкта немає валютних цінностей за кордоном і він хоче здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, то він має подати до своєї ДШ на реєстрацію, незалежно від строків подання звітності, Довідку про відсутність валютних цінностей. Копія однієї або іншої довідки (залежно від ситуації) подається до митниці перед першим митним оформленням у кварталі. Таку саму копію потрібно подати і до обслуговуючого банку, інакше вам може бути відмовлено у здійсненні операцій за валютними рахунками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >