< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види та показники продукції будівництва

Будівництво - вид економічної діяльності (секція Р "Будівництво" у КВЕД), який забезпечує створення нових, розширення, реконструкцію і ремонт діючих будівель і споруд.

Нове будівництво, розширення або реконструкція діючих будівель чи споруд здійснюються у процесі будівельних робіт. Відповідно до Центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності, до будівельних робіт належать:

  • - роботи з підготовлення будівельних ділянок;
  • - загальнобудівельні роботи зі зведення об'єктів цивільного будівництва;
  • - монтажні та спеціальні роботи з обладнання будівель і споруд;
  • - роботи із завершення будівництва та оренди будівельної техніки з оператором.

Кінцевим результатом більшості видів будівельних робіт є продукція будівництва. Продукція будівництва - це прямий корисний результат діяльності організацій, зайнятих у сфері будівництва, що виступає у вигляді закінчених будівель і споруд.

Для статистичного вивчення продукції будівництва за функціональним призначенням ключове значення мають її стандартні групування. Вони здійснюються на основі Державного класифікатора будівель і споруд та розробленої на його основі Номенклатури продукції будівництва (НПБ). Згідно з Номенклатурою продукції будівництва, основними типами його продукції є житлові і нежитлові будівлі та інженерні споруди (рис. 9.8).

Групування продукції будівництва за функціональним призначенням

Рис. 9.8. Групування продукції будівництва за функціональним призначенням

Особливістю процесу будівництва є те, що об'єкти споруджуються протягом достатньо тривалого періоду часу - від кількох місяців до років. У конкретний момент виробничого процесу будівельна продукція перебуває на різних стадіях готовності. За ступенем готовності у статистичному обліку її поділяють на групи: готова або завершена продукція і незавершене будівництво.

Готова продукція - це кінцева продукція будівельного виробництва у вигляді завершених об'єктів певного функціонального призначення.

Незавершене будівництво - це обсяг будівельно-монтажних робіт, які виконані на об'єктах, що перебувають у стадії виробництва, тобто незакінчених і не зданих в експлуатацію.

Статистичний облік продукції будівництва в натуральному вираженні зводиться до обліку кількості одиниць споруджених об'єктів та їх потужності.

Облік завершених об'єктів житлового призначення здійснюється за допомогою двох одиниць вимірювання: м2 загальної площі та м2 житлової площі. Для будівель нежитлового призначення, зокрема офісів, інженерних споруд використовують їх облік у кількості споруджених об'єктів, основною одиницею вимірювання для будівель освітнього призначення є кількість місць, закладів охорони здоров'я - ліжок або відвідувань за зміну, підприємств ресторанного господарства - посадкових місць, транспортних споруд - кілометри, погонні метри. Типовими одиницями вимірювання потужностей для багатьох комплексних промислових споруд є тисячі тонн, метри квадратні, кіловати тощо.

Облік продукції будівництва у натуральних одиницях є основою для статистики дозволів на будівництво та їх реалізацію будівельними організаціями.

Для узагальненої оцінки обсягів і результатів діяльності у сфері будівництва використовують вартісні показники. Серед них основним показником є обсяг будівельних робіт.

До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконані під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

Статистична звітність підприємств про виконання будівельних робіт передбачає, що їх вартість зазначається у загальній сумі виконаних робіт, а також реалізованих робіт, яка не включає вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб.

Показник "обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)" за видом економічної діяльності "Будівництво" включає вартість реалізованих за межі підприємства будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд підрядним або господарським способом.

Основними організаційними формами статистичного вивчення продукції будівництва, зокрема кількості різних тилів споруджених об'єктів, їх потужності, є статистична звітність підприємств-забудовників про одержання дозволу на виконання будівельних робіт та його реалізацію. Вартісні показники продукції будівництва одержують на підставі первинних даних статистичної звітності про виконання будівельних робіт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >