< Попер   ЗМІСТ

Наслідки міжкультурної взаємодії для індивіда та груп

Урахування міжетнічних і міжкультурних стосунків сприяє глибокому вивченню культурного шоку та міжкультурної адаптації.

Виділено чотири категорії наслідків міжкультурного контакту для групи:

  • 1) геноцид - знищення групи-супротивника;
  • 2) асиміляція - поступове добровільне чи примусове прийняття звичаїв, вірувань, норм домінантної групи до повного розчинення у ній;
  • 3) сегрегація - окремий розвиток груп;
  • 4) інтеграція - збереження групами власної культурної ідентичності за умови їх об'єднання в одну спільність на нових значущих засадах.

Наслідки міжкультурних контактів для індивіда є такими: перебіжчик відкидає власну культуру на користь чужої; шовініст відкидає чужу культуру на користь своєї; маргінал сумнівається у виборі однієї з двох культур; посередник синтезує обидві культури (С. Бокнер).

Згідно з концепцією стратегій аккультурації Дж. Беррі, у

міжкультурних контактах групи (індивіди) обирають одну з таких стратегій:

  • - інтеграція - кожна з двох груп чи індивіди, зберігаючи власну культуру, встановлюють тісні контакти між собою;
  • - асиміляція - група або індивіди підтримують контакти з іншою культурою, втрачаючи водночас свою культуру;
  • - сепаратизм / сегрегація - група чи індивіди зберігають власну культуру, не підтримуючи контактів з іншою культурою;
  • - маргіналізація - група або індивіди втрачають свою культуру і не підтримують контактів з представниками іншої культури.

Дж. Беррі виявлено такі зв'язки між успішністю адаптації в інших культурах та стратегіями аккультурації: найскладніше адаптація відбувається за умови вибору маргіналізації, найуспішніше - інтеграції. Доведено, що сепаратизм і маргіналізація негативно впливають на стан здоров'я індивіда (психосоматичні розлади, серцево-судинні захворювання та ін.), тоді як інтеграція сприяє зниженню ймовірності неврозів.

Мігранти у різних сферах життєдіяльності виявляють неоднакові стратегії аккультурації: індивід може дотримуватися сепаратизму в шлюбі, прагнути до лінгвістичної інтеграції, вивчаючи іншу мову, та асимілюватися до сфери економіки.

Успішна адаптація є результатом соціальної та психологічної інтеграції в іншу культуру із збереженням цінностей своєї культури і не є наслідком асиміляції з чужою культурою. Міжкультурна адаптація є процесом поступового засвоєння норм, цінностей, зразків поведінки нової культури.

 
< Попер   ЗМІСТ