< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційно-дорадчі системи.

Нині в країні проходить інтенсивна робота з формування інформаційно-дорадчої служби в АПК. Основною її метою є надання практичної допомоги в застосуванні методів забезпечення прибутковості в умовах ринкової економіки, поширенні та запровадженні в практику останніх досягнень науки, обладнання та технологій, сприяння місцевим органам виконавчої державної влади у втіленні в життя державної аграрної політики.

Державою передбачено інтеграцію інтелектуальних та інформаційних ресурсів аграрних наукових установ, освітніх закладів, дорадчих служб, а також інших учасників аграрного сектора України. Забезпечення двостороннього діалогу та обміну інформацією між вітчизняними та міжнародними науковими, освітніми та інформаційними аграрними центрами.

Дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади.

Щити автоматизацію технологічної лінії транспортування та очищення зерна кукурудзи

Рис. 15. Щити автоматизацію технологічної лінії транспортування та очищення зерна кукурудзи

Віртуальне керування комбайном

Рис. 16. Віртуальне керування комбайном

Сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що здійснює дорадчу діяльність, у складі якої працює не менше трьох дорадників та яка пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і внесена до Реєстру дорадчих служб.

Діяльність інформаційно-дорадчих служб визначено Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність". Він визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на поліпшення добробуту.

Постійно проводиться робота зі створення електронного банку даних, що включає: базу інноваційних розробок для АПК по регіонах, нормативно-правову базу АПК, базу консультантів за різними галузями АПК, базу даних матеріально-технічного забезпечення АПК [47]. Інформаційно-дорадчі системи забезпечують товаровиробників правовою, технологічною, економічною, ринковою та іншою інформацією, підвищуючи тим самим ступінь обгрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Інформаційно-дорадча система - інтелектуальна система, що забезпечує формування рекомендацій про послідовність і перелік можливих дій користувача у процесі розв'язування виробничого завдання.

Інформаційно-дорадчі системи вирішують такі завдання:

  • - забезпечення оперативного доступу користувачів до послуг інформаційно-дорадчої системи;
  • - підтримка та організація, формування та нарощування тематичних баз даних;
  • - консолідація та зберігання своєчасної інформації;
  • - повнотекстовий пошук інформації;
  • - забезпечення роботи експертів у режимі он-лайн.

Упроваджені інформаційно-дорадчі системи дають можливість взаємодії та обміну досвідом, знаннями, високоякісною та неупередженою інформацією. Обмін здійснюється за рахунок комунікаційних мереж та отриманого доступу до знань навчального, виробничо-технологічного та нормативно-правового характеру, які також мають бути адаптованими або допрацьованими з метою задоволення специфічних потреб різних груп їх споживачів.

Інформаційна структура системи може включати сукупність вільно організованих модулів (сервісів). Об'єднані в каталоги інформаційно-аналітичні матеріали, ресурси забезпечують отримання необхідної інформації, консультаційної служби, он-лайн звернення за консультаційною допомогою експертів. Каталог інформаційно-аналітичних матеріалів має багаторівневу структуру і може включати наступні сервіси.

Модуль "Рослинництво", містить інформаційно-аналітичні матеріали щодо сучасних технологій виробництва продукції рослинництва за новими сортами рослин сільськогосподарських культур, включених до Державного реєстру; ціни на реалізацію насіннєвого і садивного матеріалу сільськогосподарських культур; науково-обгрунтовані рекомендації щодо впровадження нових технологій виробництва продукції рослинництва.

Модуль "Підготовка та перепідготовка фахівців, кадрове забезпечення галузі", містить інформаційно-аналітичні матеріали щодо варіантів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу; наявності вакансій у галузі; статистичну інформацію щодо трудових ресурсів у розрізі областей і районів; інформацію для кадрових служб, керівників і фахівців агропромислового комплексу та контактну інформацію про організації, що безпосередньо займаються кадровими питаннями.

Модуль "Система машин і обладнання" включає інформаційно-аналітичні матеріали з питань експлуатації та ефективного використання техніки та високопродуктивного обладнання, науково-обгрунтовані рекомендації щодо впровадження їх у виробництво.

Модуль "Сільськогосподарська і автотракторна техніка, запасні частини і продукти нафтопереробки" включає інформаційно-аналітичні матеріали щодо комплексного постачання всіх видів технологічного, сантехнічного, електротехнічного обладнання; агрохімічного обслуговування виробників сільськогосподарської продукції; постачання продуктів нафтопереробки, запасних частин, сільськогосподарської та автотракторної техніки, у тому числі на умовах довгострокової оренди та лізингу.

Модуль "Аналіз і прогноз ринку" включає інформаційно-аналітичні матеріали з економічного прогнозування виробництва, ринку збуту сільськогосподарської продукції та ціноутворення.

Модуль "Засоби захисту рослин" містить інформаційно-аналітичні матеріали щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур, державної реєстрації засобів захисту рослин та добрив, виробництва та реалізації біологічних засобів захисту рослин, довгострокових і короткострокових прогнозів розвитку, чисельності та поширення шкідників і хвороб і науково-обгрунтовані рекомендації ефективних способів захисту рослин.

Вказані бази даних для АПК України реалізовані на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Для порівняння наведемо Інтернет-систему інформаційно-дорадчої служби АПК Республіки Білорусь (рис. 17).

Необхідно зазначити, що велике значення для розвитку інформаційно-дорадчої системи має оцінка ефективності її існування, системний аналіз фактичного впливу її діяльності на підвищення економічної ефективності с.-г. виробництва.

Загальна організація структури головної сторінки інформаційно-дорадчої системи

Рис. 17. Загальна організація структури головної сторінки інформаційно-дорадчої системи

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >