< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Швеція

Регулювання цін у Швеції здійснюється державним управлінням цін та конкуренції, яке підпорядковується міністерству громадської адміністрації та конторам, які діють у всіх 23 губерніях країни. За більшістю товарів державне регулювання здійснюється непрямими методами. Фахівці та економісти вважають, що жорстке пряме регулювання (заморожений) цін може дати тільки короткочасний ефект і воно потрібне лише для знешкодження миттєвої інфляції та її наслідків.

Регулювання цін на деякі товари (лікеро-горілчані вироби, поштові послуги, аптечну продукцію) здійснюється через державні органи, оскільки це, як правило, монопольна державна продукція. Так, кожного року укладається угода між урядом та об'єднанням сільськогосподарських виробників, в якій установлюється рівень цін на вироби (зерно, молоко, яйця) з умовою відтворення витрат виробників. Фіксується такий рівень цін, який гарантує відтворення. Для цього відтворення залучаються кошти від мита імпортованої продукції (різниця між найвищими цінами на внутрішньому ринку та цінами зовнішнього ринку).

З метою соціального захисту населення у Швеції надають різноманітні субсидії та позики. Крім того, щороку в державі проводиться індексація доходів населення, з урахуванням цін на товари, що входять у мінімальний споживчий кошик. Але індексація має обмеження й проводиться тільки в угодах довгострокового характеру та контрактах з найму житла та приміщень.

Японія

Регулювання цін у Японії здійснює Бюро цін Управління економічного планування. До його функцій належать вивчення кон'юнктури ринку та його змін, аналіз динаміки цін за певний період, розробка заходів щодо підтримки попиту і цін на відносно стабільному рівні, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.

В Японії забороняється встановлення як монопольно високих, так і монопольно низьких цін, які можуть завдати шкоду та загрозу вільній конкуренції. Вводиться також заборона на одночасне підвищення цін на споживчі товари. Підвищення цін окремими підприємствами та фірмами можливе тільки з дозволу спеціальної комісії зі справедливих цін і тільки після чіткого обґрунтування. В цілому в Японії регулюється до 20 % цін на споживчі товари.

Фінляндія

Особлива система регулювання цін діє у Фінляндії. Державне регулювання цін здійснює Міністерство торгівлі. Планування цін і контроль за ними проводяться на продукти харчування, зерно, енергоносії, лікеро-горілчані вироби. Державна політика регулювання цін повністю прив'язується до загальної державної політики економічного регулювання. Так, якщо підприємство реалізує свої вироби за цінами, доступними для широких верств населення, то воно може отримати кредит на підприємництво з низькими відсотками.

Уся система ціноутворення в державі доволі гнучка. Наприклад, на підприємствах масового харчування з метою стимулювання продажу цілої порції страви встановлюють ціну тільки на 25—30 % вищу, ніж за її половину. В готельній індустрії стимулюється збільшення строків проживання та користування побутовими послугами (так, при проживанні в готелі більше 1 доби ціна за користування пральнею, хімчисткою зменшується досить суттєво). Значно нижчі ціпи у роздрібній торгівлі для членів акціонерних товариств — їх засновників. Щороку перед Різдвом проводяться ярмарки, на яких ціни досить високі, але після Різдва ціни знижуються аж на 70 %.

Важливим методом регулювання цін є система оподаткування. На овочі та інші товари першої необхідності діють пільги з податків. Більше того, на імпортні вітамінізовані товари податки взагалі не накладаються.

Усі перспективні програми Фінляндії базуються на планових розрахунках цін на майбутнє, визначенні кон'юнктури ринку, перспектив розвитку науково-технічного прогресу тощо.

Контрольні запитання та завдання

  • 1. Який характер обмежень цін в умовах ринкової економіки?
  • 2. Які мста та завдання державного регулювання цін?
  • 3. Розкрийте суть поняття "пряме державне регулювання цін".
  • 4. Розкрийте суть поняття "непряме державне регулювання цін".
  • 5. Назвіть економічні методи державного впливу на ціни.
  • 6. Які є командно-централізовані методи державного впливу націни?
  • 7. Які методи державного регулювання цін у різних країнах світу?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >