< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сертифікація товарів

Ключові слова та поняття: атестація виробництв, брак, державне регулювання безпеки товарів та послуг, експертиза, етикетка, етикетування, ідентифікація товарів, імпорт, інгредієнти, інспекція виробництва, інспекційний контроль, знак відповідності ліцензія, маркування продукції, мікробіологічні характеристики, невідповідність, номенклатура продукції, норми, норми безпеки, обстеження, однорідна продукція, оптова торгівля, партія товару патент, показники, показники безпеки, порядок сертифікації непродовольчих товарів, правила сертифікації у системі однорідної продукції, продукція (процеси, роботи, послуги), постачальник, роздрібна торгівля, свідоцтво про визнання, сертифікат про походження, сертифікаційні випробування, сертифікація іноземних виробництв, схема сертифікації непродовольчих товарів, технічний нагляд, технічні вимоги, токсикологічні властивості, торговельна діяльність, торговельне обслуговування, торгівля, форми сертифіката

Як вже зазначено, сертифікація є базою державного регулювання безпеки товарів та послуг для споживача. Її основною функцією є захист людини, її майна і природного середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку, від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної конкурентної боротьби.

Складовими частинами системи регулювання безпеки і якості товарів і послуг є:

  • o система видачі дозволів (ліцензій) на право ведення підприємницької діяльності;
  • o нормативи безпеки і якості;
  • o стандартизація;
  • o метрологія;
  • o методи випробування виробів;
  • o процедура оцінення та підтвердження відповідності виробу, технології або послуги вимогам нормативних документів

Як вже сказано, кожний товар (процес, послуга), представлений на сертифікацію, відбирається і досліджується органом з сертифікації за певною визначеною схемою (типові випробування зразків продукції, які відібрані в торгівлі або підприємстві виробника, дослідження системи, якості продукції на виробництві та ін.).

Важливим засобом сертифікації непродовольчих товарів є оцінення відповідності груп однорідної продукції.

Група однорідної продукції - це сукупність продукції з єдністю властивостей, що виокремлюється за визначеними ознаками.

Непродовольчі товари поділяються на групи однорідної продукції за призначенням і вихідною сировиною (вироби з пластичних мас, електропобутові, скляні і таке інше). Фактори, які визначають формування систем сертифікації однорідної продукції представлені на рис. 2.6.1.

Фактори формування систем сертифікації однорідної продукції

Методологічною основою обов'язкової сертифікації визначених груп однорідної продукції є директиви ЄС, передусім, Директива Ради ЄС 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції. В ЄС проводиться сертифікація тієї продукції, яка може зашкодити здоров'ю, безпеці людей або навколишньому середовищу. Перелік видів цієї продукції закріплений в європейських Директивах "нового підходу" і є обов'язковим для країн, що входять до ЄС. Комісія ЄС прийняла рішення стосовно системи оцінки відповідності для різноманітних сімей (груп) продукції.

Основні відмінності Правил обов'язкової сертифікації в країнах ЄС (продукції, Директиви на яку передбачають модульну оцінку відповідності) представлені на рис. 2.6.2.

В Україні правові засади обов'язкової сертифікації визначених груп однорідної продукції визначені в таких основоположних нормативних документах:

  • o Закони України: "Про захист прав споживачів" від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції від 01.12.2005 р. № 3161-ІУ), "Про стандартизацію і сертифікацію" 10.05.93 р. № 4693, "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ, "Про стандарти, технічні рішення та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 р. № 3164-ІУ, "Про охорону навколишнього середовища" від 25.06.91 р № 1264-ХІІ, "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2695-ХІІ, "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92 р. № 2708-ХІІ, "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 р. № 30-93, "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 р. № 1393-ХІУ, "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 07.02.2002 р. № 3037-ІІІ та ін.;
  • o постанови Кабінету Міністрів України: "Про порядок зняття з виробництва та експлуатації, вилучення з реалізації, відкликання, повернення від споживачів недопустимо небезпечної продукції" від 25.01.91 р., "Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України" від З0.07.96 р. № 846, "Про внесення змін до "Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні: від 08.11.2000 р. № 1672 та ін.;

Особливості правил обов'язкової сертифікації в ЄС

o накази Держспоживстандарту України (до 1 жовтня 2002 р. - Держстандарт України): "Про введення обов'язкової сертифікації продукції в Україні" від З0.08.93 р. № 95, "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні від 30 черв. 1993 р. № 95 (в редакції від 1 лют. 2005 р. № 28). "Правила обов'язкової сертифікації дитячих іграшок" від 30.06.93 р. № 95, "Правила обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектуючих" від 12.09.97 № 567, "Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" від 11.04.97 р. № 192, "Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя" від 17.01.97 р. № 23 (Правила доповнено додатком 9 згідно з Наказом Держспоживстандарту від 25 січ. 2002 р. № 48), "Правила обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки" від 25.06.97 № 366, "Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог Директив Європейського Союзу" від 10.01.99 р. № 2 та ін.

В Україні відповідно до чинного законодавства існує перелік однорідної продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, в якому для кожного виду продукції наведено обов'язкові вимоги та методи випробувань (табл. 2.6.1). До нього входить близько 7 % продукції, що випускається у господарстві України1.

Таблиця 2.6.1

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

№ з/п

Назва продукції

1

Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби

2

Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї

3

Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізолювальними рукоятками

4

Апаратура радіоелектронна побутова

5

Засоби обчислювальної техніки

6

Спеціальні засоби самозахисту

7

Обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування і та харчоблоків

8

Медична техніка

9

Іграшки

Закінчення табл. 2.6.1

№ з/п

Назва продукції

10

Мийні засоби

11

Трактори малогабаритні і мотоблоки

12

Обладнання металообробне та деревообробне

13

Зварювальне обладнання

14

Велосипеди, коляски дитячі

15

Засоби охоронного призначення

16

Засоби зв'язку

17

Посуд з чорних і кольорових металів, порцеляни, фаянсу і скла

18

Засоби автоматизації і механізації контрольно-касових операцій і конторське обладнання

19

Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому і газовому паливі

20

Продукція протипожежного призначення

21

Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя

22

Техніка сільськогосподарська

23

Підіймальні споруди та кранова продукція і

24

Зварювальні матеріали

25

Товари легкої промисловості

26

Харчова продукція і продовольча сировина

27

Нафтопродукти

28

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

29

Труби і балони

30

Готельні послуги і послуги харчування, що надаються суб'єктами туристичної діяльності

31

Засоби індивідуального захисту працівників

32

Хімічні джерела струму

33

Техніка радіаційна

34

Кіно-фототехніка

35

Зброя вогнепальна мисливська та спортивна

Слід сказати, що зазначені фактори формування систем сертифікації однорідної продукції регламентуються Правилами проведення сертифікації (рис. 2.6.3).

Правилами проведення сертифікації у системі однорідної продукції

Рис. 2.6.3.

Правилами проведення сертифікації у системі однорідної продукції

Системи сертифікації реєструються Держстандартом України.

Роботу з формування систем сертифікації однорідної продукції здійснює центральний орган системи сертифікації. До його функцій входять також керівництво і координація діяльності територіальних органів з сертифікації і випробувальних лабораторій, які входять до системи, їх облік, а також облік виданих (анульованих) сертифікатів, забезпечення інформацією про правила системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >