< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні документи в системі податкового обліку

На виконання пунктів 95.4, 95.15, 95.16 і 95.18 статті 95 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 1244 від 29 грудня 2010 р. "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" (далі - Постанова № 1244), в якій визначено:

 • 1. Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу;
 • 2. Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів;
 • 3. Порядок компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу

Даний Порядок визначає механізм стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу.

Вилучення готівки у платника податків у рахунок погашення його податкового боргу здійснюється працівниками органу державної податкової служби (далі — працівники) з урахуванням вимог пунктів 95.2-95.4 статті 95 ПКУ.

Стягнення готівки здійснюється за рішення органу державної податкової служби про погашення усієї суми податкового боргу за формою додатку 1 Постанови № 1244 (табл. 14.1).

Таблиця 14.1

рішення органу державної податкової служби про погашення усієї суми податкового боргу

Під час вилучення готівки працівники рахують наявні кошти. У разі коли обсяг готівки у платника податків перевищує суму його податкового боргу, вилученню підлягає готівка на суму боргу.

У рахунок погашення податкового боргу спрямовується також готівка, виявлена працівниками у касі платника податків, у тому числі в скриньці реєстратора розрахункових операцій, та в інших місцях зберігання коштів.

За результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2 Постанови № 1244 (табл. 14.2).

Вилучена готівка в національній валюті вноситься працівником до банку для перерахування до відповідного бюджету в день її стягнення, а в разі неможливості такого внесення - на наступний робочий день.

Готівка в іноземній валюті передається банку або іншій фінансовій установі, що має право на реалізацію іноземної валюти, у зазначений строк для її продажу відповідно до законодавства та подальшого перерахування.

Таблиця 14.2

За результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2 Постанови № 1244

Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів

Цей Порядок визначає механізм зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - майно), в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів.

Погашення усієї суми податкового боргу платника податків за рахунок його майна здійснюється за рішенням органу державної податкової служби, прийнятим з урахуванням вимог пункту 95.3 статті 95 ПКУ, за формою згідно з додатком до Порядку (табл. 14.3).

Таблиця 14.3

Рішення про погашення усієї суми податкового боргу

Початкова ціна майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяг якого є недостатнім для організації прилюдних торгів, у разі продажу через організації роздрібної торгівлі знижується, якщо майно не продано протягом:

 • • 30 днів - на 15 відсотків (перша переоцінка);
 • • 15 днів після першої переоцінки - на 15 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (друга переоцінка);
 • • 15 днів після другої переоцінки - на 25 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (третя переоцінка).

Переоцінка майна проводиться в присутності посадової особи органу державної податкової служби. За результатами переоцінки складається акт (табл. 14.4) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2012 № 1310 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 ГРУДНЯ 2010 РОКУ № 1244" (далі — Наказ № 1310).

Таблиця 14.4

Акт переоцінки майна платника податків

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни.

У кожному випадку продажу майна через організації роздрібної торгівлі орган державної податкової служби укладає відповідний договір, а також складає акт приймання-передачі за формою, затвердженою Наказом № 1310 (табл. 14.5).

Якщо протягом 15 днів після третьої переоцінки майно так і не було реалізовано, воно повертається власнику.

У разі продажу майна на біржових торгах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу майна за дорученням такого органу на умовах найкращої цінової пропозиції, на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 ПКУ, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Брокер (брокерська контора) у строки, передбачені зазначеним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення, здійснює продаж майна на біржових торгах.

Майно виставляється на біржові торги (у тому числі повторні) не раніше ніж через 15 робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення таких торгів.

Початкова ціна майна, яке передається для продажу на біржових торгах, визначається на підставі курсової (поточної) біржової вартості за даними лістингу товарних бірж або на підставі поточних відпускних цін платника податків і знижується брокером (брокерською конторою), якщо майно не продано:

• на перших біржових торгах - на 15 відсотків початкової ціни (перша переоцінка);

Таблиця 14.5

Акт приймання-передачі майна платника податків

• на других біржових торгах - на 25 відсотків початкової ціни других біржових торгів (друга переоцінка).

За результатами переоцінки майна складається акт за формою, затвердженою Наказом № 1310 (табл. 14.6).

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни на перших біржових торгах.

Майно, що не реалізовано протягом трьох біржових торгів, знімається з торгів і повертається власнику.

У разі продажу майна на аукціоні орган державної податкової служби укладає відповідний договір з уповноваженою товарною біржею, яка вчиняє дії з продажу майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції (далі - організатор аукціону) на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 ПКУ, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Перелік організаторів аукціону з продажу майна (далі - аукціон) визначається Державною податковою службою на конкурсних засадах.

Організатор аукціону проводить аукціон у строки, передбачені договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

Початкова ціна майна, яка виставляється на аукціон, визначається органом державної податкової служби на підставі звіту (акта) про оцінку майна.

Продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі - оголошення).

Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення.

Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:

 • 1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;
 • 2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновну вартість тощо);
 • 3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;
 • 4) початкову ціну та відомості про можливість її зниження на аукціоні;
 • 5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунка, відкритого для зарахування гарантійного внеску;
 • 6) кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні;
 • 7) час і місце: ознайомлення з майном; проведення аукціону;

Таблиця 14.6

 • 8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;
 • 9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;
 • 10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1-8, а також:
 • 1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з ПКУ;
 • 2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;
 • 3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону без зазначення ціни та покупця.

У разі коли реалізації підлягає земельна ділянка, у відомостях про майно зазначається, зокрема, її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.

У разі коли реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

 • 1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;
 • 2) кількість та склад робочих місць;
 • 3) баланс активів і пасивів;
 • 4) рентабельність виробництва за останні три роки;
 • 5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).

Початкова ціна майна, виставленого для продажу на аукціоні, знижується організатором аукціону:

 • • на повторному аукціоні, який проводиться в місячний строк після проведення попереднього аукціону, - на 15 відсотків;
 • • на третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, - на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.

Майно, що не реалізовано, знімається з торгів і повертається власнику. У такому випадку органом державної податкової служби вживаються заходи щодо заміни предмета податкової застави.

Порядок компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету

Порядок визначає механізм компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

Компенсація витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів. При цьому сума компенсації не може перевищувати 15 відсотків вартості зазначеного майна.

Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали з органом державної податкової служби або регіональним відділенням Фонду державного майна договір (угоду) про продаж майна, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних на покриття витрат згідно з договором (угодою) про продаж майна), на рахунок, відкритий в органах Казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (далі — рахунок 3412) за місцем обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на рахунок організації роздрібної торгівлі, брокера (брокерської контори) або організатора аукціону (торгів).

У платіжному дорученні повинні зазначатися реквізити платника податків, описане майно якого реалізовано, та номер і дата договору, згідно з яким здійснено продаж майна.

Наступного робочого дня після зарахування коштів рахунок органи Казначейства передають відповідним органам державної податкової служби в установленому порядку виписку з рахунка 3412 у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 подає до відповідного органу Казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли на рахунок 3412, за формою згідно з додатком (табл. 14.7). У довідці зазначаються: суми, використані на покриття витрат згідно з договорами (угодами) про виконання робіт або надання послуг; суми боргу за видами податків, зборів (обов'язкових платежів); суми пені, штрафних (фінансових) санкцій.

Таблиця 14.7

довідка про розподіл коштів

На підставі даних зазначеної довідки орган Казначейства не пізніше наступного робочого дня після її надходження формує в установленому порядку платіжні доручення та перераховує розподілені кошти за призначенням.

У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу майна платника податків, перевищує суму його грошового зобов'язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника податків або його правонаступників.

Після проведення всіх розрахунків орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 надсилає платнику податків повідомлення за формою, затвердженою Наказом № 1340 (табл. 14.8).

Таблиця 14.8

Повідомлення про реалізацію майна платника податків

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >