< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Авіаційне страхування

Економічні та правові засади розвитку авіаційного страхування в Україні

Повітряний транспорт вважається одним з небезпечних видів транспорту. Прагнення до швидкісного руху між містами, країнами й, навіть, континентами зумовлює істотні загрози для особистих та майнових інтересів усіх учасників авіаційного сполучення. Враховуючі великі фінансові витрати за наслідками авіакатастроф багатьма країнами світу на законодавчому рівні встановлено обов'язок авіакомпаній-авіаперевізників страхувати власну відповідальність на ліміт не, менший за встановлений у країні, на території якої виконуються польоти.

Авіаційне страхування розглядається як комплекс страхових послуг щодо захисту майнових та особистих інтересів страхувальників, а також відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту й захищає різнобічні інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором або законодавством.

З метою координації зусиль щодо мінімізації негативних наслідків авіакатастроф, забезпечення платоспроможності страховиків та виконання ними своїх зобов'язань за договорами авіаційного страхування в Україні створене та функціонує авіаційне страхове бюро (АСБ). Його діяльність регламентується у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 788 від 20 серпня 2005 р.

Основними завданнями АСБ є:

 • o координація діяльності національних страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків;
 • o дослідження та прогнозування національного ринку страхових послуг у галузі авіації;
 • o організація співробітництва з підприємствами, їх об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби авіаційного транспорту;
 • o підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з обов'язкового авіаційного страхування, розроблення рекомендацій з методології здійснення відповідних видів авіаційного страхування;
 • o сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов авіаційного страхування та форм уніфікованих полісів;
 • o збір, аналіз та опублікування статистичних даних щодо збитків, завданих авіаційними подіями;
 • o розроблення програм та методів страхування авіаційних ризиків, а також заходів щодо запобігання страховим випадкам;
 • o організація та проведення консультацій з технічних, економічних та юридичних питань, пов'язаних з класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового в ід ш кодування;
 • o організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування авіаційних ризиків, забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників;
 • o видання бюлетенів та довідників, проведення навчання, підвищення кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо;
 • o представництво інтересів страховиків - членів Бюро у міжнародних об'єднаннях страховиків.

АСБ об'єднує понад 50 страхових компаній, які надають страхові послуги у сфері авіаційного страхування. Серед них: ПАТ "ХДІ страхування", ОАО "АСК "Енергополіс"", ПАТ СК "Інтер-Поліс", ПАТ "Перша міжнародна страхова компанія", HACK "Оранта", ПАО СК "Лемпа", ПАТ "УСК "ГАРАНТ АВТО"".

Порядок та умови проведення обов'язкового авіаційного страхування регламентуються:

 • 1. Повітряним кодексом України від 1993 року ст. 103, повітряний перевізник і виконавець повітряних робіт зобов'язуються страхувати членів екіпажу й авіаційного персоналу, які перебувають на борту повітряного судна, власні, орендовані та передані їм в експлуатацію повітряні судна, а також свою відповідальність щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим для перевезення; іншим користувачам повітряного транспорту, а усі експлуатанти - третім особам, не нижче за рівень, встановлений Урядом України.
 • 2. Законом України "Про страхування" від 2001 року ст. 7 п. 7 щодо обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації64.
 • 3. Постановами Кабінету Міністрів України, зокрема: "Про порядок та правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 р. № 153565; "Про порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 р.№ 73366.

У відповідності до чинного законодавства, авіаційне страхування може здійснюватись як у обов'язковій, так і у добровільний формах. Необхідність застосування обов'язкової форми до певних видів авіаційного страхування обумовлена міжнародними конвенціями, до яких приєдналася Україна та внутрішніми законодавчими актами. Принцип обов'язковості поширюється на всіх авіаперевізників України, так і за її межами.

Асортимент страхових послуг у сфері обов'язкового авіаційного страхування передбачає:

 • 1) страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті й вантажу;
 • 2) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам;
 • 3) страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;
 • 4) страхування повітряних суден;
 • 5) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Добровільні види авіаційного страхування поширюється в основному на страхування майна та страхування відповідальності різних підприємств і організацій, які беруть участь у функціонуванні цивільної авіації.

У подальших параграфах даного розділу посібника будуть послідовно розглянуті вищенаведені обов'язкові види авіаційного страхування цивільної авіації, які базуються на чинному законодавстві, а також умови страхування повітряного транспорту, які здійснюються на добровільних засадах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >