< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік руху палива (дизпалива) у баках автомобілів

Облік виданого і витраченого палива водіями автомобілів вимагає чіткого визначення документообігу, умов заправки автомобілів і дотримання норм витрат ПММ, затверджених Міністерством транспорту України.

Документування руху палива й облік витрат по конкретному автомобілю (водію) відображено на схемі 9.2.

Документування руху ПММ по водіях

Схема 9.2. Документування руху ПММ по водіях

На сьогоднішній день, в основному, заправка автомобіля здійснюється сторонньою АЗС, за договором між підприємством - АЗС і підприємством-споживачем.

Автотранспортне чи будь-яке інше підприємство, що має автотранспорт, уклавши договір з підприємством мережі АЗС, перераховує гроші на його рахунок. Безготівково сплачене пальне можна отримати за талонами, відомостями, паливних картках, смарт-картками (СК). Розглянемо кожен із запропонованих способів заправки.

Облік паливно-мастильних матеріалів у талонах

Талон — спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому (р. 3 Інструкція про нафтопродукти № 281/171/578/155).

Автотранспортне підприємство отримує талони на автомобільне паливо й масла у постачальника, який має автозаправні станції в місцях (маршрутах руху автотранспорту), зручних для заправлення автомобілів АТП. Купівля — продаж талонів оформляється відповідними договорами.

Підприємства-постачальники самостійно розробляють форми талонів на відпуск ПММ або за узгодженням з АТП. Є багато видів талонів, але всі вони мають такі необхідні для обліку реквізити:

  • — назва підприємства, якому належить талон;
  • — назва документа, наприклад, "Талон на бензин А-76";
  • — кількість палива, що відпускається (номінал талона), наприклад, 5, 10, 20 літрів;
  • — термін дії талона, наприклад, "дійсний до 1 жовтня 2013 р.";
  • — підпис відповідальної особи підприємства, що видало талон, завірений чітким відбитком печатки.

Через нестабільність цін на ринку нафтопродуктів терміни дії талонів, як правило, не перевищують трьох місяців (кварталу).

Талон за своєю суттю є накладною на відпуск ПММ з автозаправної станції постачальника, а видача його водію рівнозначна відпуску ПММ у бак водія.

Талони на ПММ оплачуються постачальнику покупцем попередньо чи по факті їх використання у кінці місяця або терміну дії, відповідно до умов, передбачених у договорі.

Приймання талонів на ПММ від постачальника оформляється матеріально відповідальною особою прибутковим ордером, накладною у порядку, встановленому для запасів. Відпуск талонів водіям для заправки автомобілів на АЗС постачальника здійснюється, найчастіше за Відомістю видачі талонів на заправку (табл. 9.11). При цьому талони видаються в необхідній кількості для заправлення автомобіля на один день (для міжміських перевезень у розрахунку на поїздку) матеріально відповідальною особою на заправлення (склад, гараж, автоколона).

Відомість на видачу талонів складається на кожен вид палива окремо. Талони на паливо водіям видаються перед виїздом з гаража.

У кінці місяця матеріально відповідальна особа на підставі документів на одержання талонів і відомості видачі талонів водіям складає Звіт про використання талонів, що може мати форму, наведену в табл. 9.12.

Факт заправки автомобілів АЗС постачальника відбиває у Звіті про кількість відпущеного палива АТП, з додаванням погашених АЗС талонів.

Форма звіту і терміни його надання обмовляється в договорі закупівлі-продажу талонів. Зразкова форма звіту постачальника (заправника) про кількість відпущеного АТП палива наведена в табл. 9.13.

У даній формі кількість граф визначається за кількістю видів і номіналом паливно-мастильних матеріалів.

Різниця в кількості талонів, виданих водіям за звідністю і звітом постачальника, може бути незначною за рахунок перехідних залишків на наступний місяць невикористаних талонів, що залишилися у водіїв.

Таблиця 9.11

Відомість видачі талонів на заправку

Таблиця 9.12

Звіт про використання талонів

Таблиця 9.13

Зразкова форма звіту постачальника (заправника) про кількість відпущеного АТП палива наведена в табл

Окремі підприємства талони на ПММ розглядають і враховують у порядку, передбаченому для бланків суворої звітності. У цьому випадку талони на ПММ зберігаються в касі підприємства. З каси талони видаються в підзвіт матеріально відповідальним особам за місцем їх використання (гараж, автоколона й ін.), що додатково до наведеного порядку ведуть облік і надають Звіт про використання бланків суворої звітності. Одночасно з цим облік талонів на ПММ здійснюється також і на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворої звітності".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >