< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Врахування міжнародного аспекту на сторінках підручника

Для задоволення зростаючого інтересу до міжнародної торгівлі та фінансових ринків з боку студентів та їхніх викладачів, третє видання містить міжнародний аспект на всіх сторінках підручника. Одним із засобів забезпечення цього аспекту є набір з понад двадцяти цікавих вставок, що містяться в підручнику і називаються "глобальна перспектива". Ці вставки дають студентам розуміння міжнародної перспективи вже в початкових розділах підручника через постійне порівняння фінансової системи і монетарної політики у Сполучених Штатах Америки та в інших країнах світу.

Крім того, розділи, що розглядають визначення валютного обмінного курсу і міжнародних фінансів, розміщені в основній частині підручника одразу після розділів про Федеральну резервну систему і проведення монетарної політики. Розділи, що присвячені валютним обмінним курсам і міжнародним фінансам, найкраще викладати саме у цьому місці курсу. Річ у тім, що в подальших розділах, де визначається питання сукупної ділової активності, можна глибше дослідити роль міжнародних факторів. Потоки міжнародної торгівлі (чистий експорт) тепер включено у визначення сукупного попиту в розділах 24 і 25, що присвячені моделі ІSLМ (а не в додатку). Це дозволяє викладачеві чіткіше аналізувати питання впливу обмінних курсів та валют і потоків міжнародної торгівлі на процентні ставки і сукупний попит виробництва в моделі ІSLМ. Потоки міжнародної торгівлі даються у повному тлумаченні в аналізі сукупного попиту та сукупної пропозиції у розділі 26 та в аналізі монетарного передавального механізму в розділі 28.

Підхід з позиції інтернаціоналізації до тексту цього видання шляхом використання і вставок про глобальні перспективи і розміщення розділів про міжнародні фінанси у середині підручника є вичерпним і цілком гнучким. Хоча багато викладачів навчатимуть за підручником, використовуючи весь цей матеріал, інші робитимуть скорочення. Викладачі, що бажають залишатися в системі закритої економіки, можуть легко це зробити, пропускаючи матеріал у розділах про монетарну теорію, що має справу з чистим експортом та міжнародною торгівлею. Оскільки цей матеріал не впливає на базовий аналіз монетарної теорії, всі розділи, що присвячені монетарній теорії, можуть викладатися без міжнародних чинників. Крім того, у зв'язку з тим, що вставки про глобальні перспективи є замкнутими, їх можна легко пропустити без будь-якої втрати послідовності.

Сучасний підхід до визначення валютних курсів

Хоча підхід з позиції ринку активів до визначення валютного курсу є в цьому виданні таким самим, як і в попередньому, розділи 21 та 22 переглянуті відповідно до моделі визначення валютного курсу, що використовує рівноважну умову паритету процентних ставок Це забезпечує новіший підхід до визначення обмінного валютного курсу, якого дотримуються в найсвіжішій економічній літературі. Такий підхід не лише підвищує рівень викладання курсу, але також забезпечує аналіз таких явищ, як перестрибування валютного курсу і різні впливи стерилізованих і не стерилізованих інтервенцій на формування валютного курсу.

Нові додатки для вивчення курсів, що орієнтуються на фінанси

У підручник включені два нові додатки, що особливо корисні для викладання курсів, які орієнтуються на фінансові ринки та інститути або викладаються на фінансових відділах у школах бізнесу (як у випадку курсу, якому автор навчає, використовуючи цю книжку). Математичний додаток до розділу 5, вміщений наприкінці підручника, забезпечує далеко глибше тлумачення теорії вибору портфеля, що міститься у цьому розділі. Цей додаток робить ясною відмінність між систематичним і несистематичним ризиками. В ньому викладаються і модель ціноутворення на капітальні активи, і арбітражна теорія ціноутворення.

У додатку до розділу 8 поглиблюється аналіз фінансової структури шляхом дослідження проблеми фінансових корпорацій: чому корпорації, що мали зрослий рівень боргу щодо власного капіталу, були перебудовані у 1980-і роки. Додаток застосовує аналіз проблеми "власника-управителя", зокрема приклад морального ризику та теорії вільного потоку готівки Дженсена, для пояснення збільшення ліверіджу корпорацій. В додатку також зосереджується увага на сучасній суперечливій (і гострій) політичній полеміці про те, чи підсумкове збільшення боргів корпорацій було поганим для економіки і повинно бути припинене урядовими обмеженнями на злиття та примусовим викупом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >