< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей"

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення за звітний рік.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" від 6.06.95 р. № 217/95 - ВР, постанови КМУ від 22.01.96 № 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом ГУДКУ від 30.10.98 № 90

Джерелами даних складання форми розкриття елементів фінансової звітності № 15 "Звіт про нестачі і крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" є:

  • - інформація про наслідки розгляду результатів інвентаризації;
  • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік): меморіальний ордер ф. № 274 (бюджет);
  • - книга "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунком синтетичного обліку № 363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків".

Заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "Звіт про нестачі і крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.41

Таблиця 1.41. Характеристика заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей"

Показники

Код рядка

Характеристика рядків графи 3

1

2

3

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

010

відображаються суми за недостачами на початок звітного року. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 080 графи 3 форми № 15 за попередній звітний рік

з них:

віднесено на винних осіб

011

відображаються суми недостач, які на початок звітного року віднесені на винних осіб. Суми за цим рядком повинні відповідати даним рядка 081 графи 3 форми № 15 за попередній звітний рік

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)

012

відображаються суми недостач, справи за якими знаходяться в слідчих органах. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 082 графи 3 форми № 15 за попередній звітний рік

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього

020

наводяться суми недостач, виявлених протягом звітного року

з них:

віднесено на винних осіб

021

відображаються суми виявлених недостач протягом звітного року, віднесених на винних осіб

Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат

030

відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат

Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені

040

відображаються списані протягом року на фактичні видатки недостачі, коли винні особи не встановлені

Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи

050

відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі, коли справи передано в слідчі органи

Стягнуто з винних осіб

060

наводяться суми надходжень на погашення недостач протягом звітного року

Списано за висновками слідчих органів

070

наводяться суми недостач, які були списані протягом звітного року за висновками слідчих органів

Недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей на кінець року (010 + 020 - 030 - 040 - 060 - 070)

080

відображаються суми недостач на кінець звітного року

з них віднесених на винних осіб (011 + 021 - 060)

081

із загальної суми недостач відображаються недостачі, які віднесені на винних осіб та не погашені на кінець звітного року

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) (012 + 050 - 070)

082

із загальної суми недостач наводяться недостачі, справи за якими на кінець звітного року знаходяться в слідчих органах, оскільки винні особи не встановлені

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >