< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинна будова стебла

Першим етапом утворення стебла є формування його первинної структури, яка у голонасінних та дводольних рослин згодом замінюється на вторинну. У однодольних первинна структура стебла зберігається протягом усього життя рослини.

В первинній будові стебла розрізняють такі ділянки:

 • 1. Епідерміс - первинна покривна тканина, видовжені клітини якої мають відносно товсті прямолінійні стінки; серед клітин епідермісу є продихи, які забезпечують газообмін.
 • 2. Первинна кора - багатошарова тканина, яка складається з неоднорідних паренхімних клітин:
  • а) хлоренхіма (від грецьк. chloros - зелений та enchyma - тканина) (хлорофілоносні клітини паренхіми) - фотосинтезуюча паренхімна тканина, яка розміщена безпосередньо під епідермісом, завдяки їй молоді ділянки стебел мають зелене забарвлення;
  • б) коленхіма (від грецьк. kolla - клей, enchyma - тканина) - механічна (опорна) тканина, особливістю якої є нерівномірне целюлозне потовщення тих ділянок клітинних стінок, що піддаються дії найбільшого механічного навантаження;
  • в) основна паренхіма - пухка тканина, що складається з великих тонкостінних клітин, величина яких змінюється: до центра вони зменшуються і мають потовщені клітинні стінки; у багаторічних рослин в основній паренхімі відкладаються запасні речовини, після чого вона перетворюється на запасаючу тканину; в однодольних рослин частина основної паренхіми руйнується (утворюється порожнина) або стає дуже пухкою;
  • г) ендодерма (від грецьк. endon - усередині та derma - шкіра) - шар клітин зі специфічними крохмальними зернами (беруть участь в процесах збереження відповідного просторового положення стебла та його геотропічних реакціях, не беруть участі в обміні речовин), а також із здерев'янілими, кутинізованими або окорковілими стінками, тому непроникні для води; у деяких рослин на радіальних стінках клітин виникають потовщення - пояски Каспарі.
 • 3. Центральний циліндр (стела) - внутрішня частина стебла і кореня вищих рослин, яка оточена первинною корою. Складається з різних тканин:
  • а) перицикл - один або кілька шарів паренхімних клітин, які складають первинну меристему; з перициклу утворюються механічні (пери-циклічні) волокна; у однодольних рослин перициклу може не бути;
  • б) зона провідної тканини, основними структурними елементами якої є провідні пучки, які формуються із попередньо не диференційованих, уособлених і згрупованих у тоненькі прошарки-тяжі меристематичних клітин - прокамбію; кожен пучок прокамбію поступово диференціюється і в ньому розпочинається утворення перших елементів ксилеми і флоеми; флоема і ксилема розміщуються на різних радіусах (ксилема ближче до центру); у деяких рослин весь прокамбій використовується для утворення провідних елементів і провідний пучок більше не потовщується, стає пучком закритого типу (стебла однодольних); однак у більшості рослин (дводольні, голонасінні) з вузького прошарку прокамбію, що зберігається між елементами ксилеми та флоеми, утворюється нова твірна тканина - пучковий камбій, завдяки поділу клітин якого за первинними елементами утворюються нові, уже вторинні за походженням, ксилема та флоема;
  • в) серцевина - займає центральну частину стебла; складається з кулястих або циліндричних паренхімних клітин з дуже тонкими целюлозними стінками, які рідко дерев'яніють, та міжклітинників; на початку серцевина складається з живих клітин, але наприкінці року живий вміст її клітин зникає: вони відмирають і клітинна порожнина заповнюється повітрям; якщо клітини серцевини відмирають одночасно, її називають однорідною (бузина); якщо серцевина складається не тільки з живих, а й з мертвих клітин, її називають різнорідною (дуб, береза); у деяких багаторічників серцевина довгий час залишається живою і виконує функцію запасаючої тканини (яблуня).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >