< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ

Заміна зношених деталей і вузлів машин. Запасні частини як товар. План випуску запасних частин. Робота складу запасних частин. Правило Парето "8020". Метод управління багатономенклатурними запасами ABC.

Особливості запасних частин як товару

Деталі устаткування зношуються нерівномірно. Деякі дещо швидко стають непридатними і повинні замінюватися новими, інші працюють значно довше, вимагаючи заміни через більші строки, деякі ж можуть служити протягом всього терміну експлуатації устаткування.

Усі деталі, що замінюються в процесі експлуатації та ремонтів, називають змінними деталями устаткування.

Деталі, що необхідні систематично і у великій кількості та виготовляються серійно, називають запасними частинами.

Нерівномірність зносу деталей і різні терміни їх служби обумовлюються переважно такими чинниками:

  • - складністю забезпечення при проектуванні устаткування однакових термінів служби його деталей. Досягти цього значно складніше, ніж витримати принцип рівноміцності деталей. Це завдання виявляється особливо складною при одиничному і дрібносерійному виготовленні обладнання, коли відсутня можливість вносити в нього конструктивні поправки на основі спостереження за експлуатацією раніше випущених екземплярів;
  • - введенням у конструкцію слабких ланок у вигляді деталей, розміри і матеріал яких рекомендований для запобігання від поломок і швидкого зносу інших, більш складних і трудомістких у виготовленні, дорогих деталей механізму;
  • - меншими напруженнями і питомими тисками, які приймаються при проектуванні складних, зокрема базових деталей без потреби їх заміни в процесі експлуатації або забезпечення достатньої жорсткості конструкції.

Запасні частини як товар мають свою специфіку в технічному і комерційному відношеннях, порівняно з закінченим виробництвом і готовими до кінцевого споживання виробами, машинами.

Запасні частини, як будь-які елементи машини, не можуть застосовуватися самостійно, а тільки як складова частина кінцевого виробу, що має певний набір споживчих властивостей. Причому, потреба в запасних частинах виникає лише в тому випадку, коли компоненти машин, приладів виробляють свій ресурс, або передчасно ламаються, або потребують заміни з інших причин. Таким чином, запасні частини поставляються в терміни і у кількості, необхідній машинам, що працюють у покупця. Причому, жодними рекламними заходами неможливо активізувати попит на запасні частини, тому що він виникає тільки через несправність машин.

Слід зазначити ще одну особливість запасних частин: їх номенклатура - це неоднорідна, знеособлена маса окремого товару, однозначно прив'язана до кінцевого виробу, на котру рано чи пізно виникає попит на ринку після продажу відповідного виробу.

Ефективна система забезпечення клієнтів запасними частинами зумовлює необхідність розробки планів маркетингу запасних частин, скоординованих із планами маркетингу машин і сервісу. Маркетинг запасних частин передбачає розв'язання таких основних завдань:

  • - дослідження ринку, його можливостей, проблем і перспектив;
  • - визначення товарної політики (планування номенклатури, розробка методів поставок, розробка упаковки, вибір засобів транспортування);
  • - визначення збутової політики (вибір каналів збуту, розробка політики цін і умов продажу, створення прейскурантів);
  • - перспективне планування (постановка довгострокових цілей, прогнозування збуту, розробка бюджету);
  • - контроль виконання плану маркетингу (перевірка правильності прогнозів, контроль відповідності ходу виконання плану поставленим завданням, контроль виконання бюджету, коригування плану).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >