< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормування обігових активів у витратах майбутніх періодів

Економічний зміст витрат майбутніх періодів полягає в необхідності фінансування деяких витрат, які здійснюються в даний час, але будуть списані на собівартість в подальшому. До складу витрат майбутніх періодів входять наступні витрати: на освоєння нового виду готельних послуг і нових технологічних процесів (за винятком деяких видів готельних структур, де ці витрати фінансуються з державних фондів); (за винятком витрат, здійснюваних за рахунок капітальних вкладень); за передплатою на періодичні видання; орендна платня; на зв'язок; податки і збори, що сплачуються за наступний час. Норматив визначається за формулою:

Нвмп = Сп + Спл - Се (9.34)

де Нвмп - норматив обігових активів за витратами майбутніх періодів; Сп - сума витрат на початок планового року; Спл - запланована сума витрат в майбутньому періоді; Сс - сума витрат, які належать до собівартості готельних послуг в планованому періоді.

Сума витрат на початок планованого року береться з балансу. Намічена сума витрат в планованому році обчислюється на основі плану науково-технічного розвитку готельного бізнесу, який передбачає освоєння нового виду готельних послуг і нових технологічних процесів, придбання і виготовлення для цих цілей необхідних матеріалів і напівфабрикатів, інструменту і пристосувань, оформлення технічної документації та інші витрати. Сума витрат майбутніх періодів, що включається в собівартість планованого періоду, визначається на основі планового кошторису витрат на надання готельних послуг.

Нормування обігових активів у незавершеному виробництві (створених напівфабрикатах)

Обігові активи в незавершеному виробництві (створених напівфабрикатах) авансуються для надання циклового, оборотного і страхового задатків, що забезпечують безперебійний хід процесу надання готельних послуг. У натуральному виразі залишки незавершеного виробництва (створених напівфабрикатів) складаються з їжі і напівфабрикатів, створених для продажу або для використання в створенні готельних послуг. Розмір незавершеного виробництва (створених напівфабрикатів) визначають такі чинники:

  • - обсяг готельних послуг, що створюється;
  • - тривалість циклу надання готельних послуг;
  • - коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві. Коефіцієнт наростання витрат розраховується як відношення собівартості незавершеного виробництва (створених напівфабрикатів) до планової собівартості створених напівфабрикатів і враховує тривалість циклу надання готельних послуг. При нерівномірному наростанні витрат використовують формулу:

Кнв=Ві/СхТ, (9.35)

де Ві - витрати на /'-й період часу, С - планова собівартість готельних послуг; Т - тривалість повного циклу надання готельних послуг в календарних тимчасових одиницях (дні, тижні, місяці).

Норма обігових коштів в незавершеному виробництві (створених напівфабрикатів) розраховується по готельному бізнесу в цілому або за підрозділами з подальшим підсумовуванням.

Величина нормативу незавершеного виробництва (створених напівфабрикатів) {Мне) може бути визначена за формулою:

Ннв = УТцКнв, (9.36)

де V-плановий обсяг випуску створених напівфабрикатів за виробничою собівартістю; Тц - тривалість циклу надання напівфабрикатів; Кнв - коефіцієнт наростання витрат.

Таким чином, норматив обігових активів в незавершеному виробництві (створених напівфабрикатів) залежить від добового обсягу створених напівфабрикатів, тривалості виробничого циклу і коефіцієнта наростання витрат. Він характеризує ступінь готовності напівфабрикатів і визначається відношенням собівартості незавершеного виробництва (створених напівфабрикатів) до собівартості створених готельних послуг.

Готова комплексна готельна послуга, характеризує перехід обігових активів зі сфери виробництва (надання напівфабрикатів та готельних послуг) в сферу обігу. Це практично єдиний елемент фондів обігу, який нормується. Забезпечення регулярного надання готельних послуг гостям вимагає обрання відповідного асортименту готельних послуг, а також оформлення відповідних документів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >