< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система "Галактика"

"Галактика" є інтегрованою системою 4-го покоління, призначеною для управління підприємством. Вона здатна обслуговувати велику кількість користувачів, працівників підприємства, які одночасно виконуючи свої службові функції на автоматизованих робочих місцях (АРМ), об'єднаних в єдину мережу, користуються спільною базою даних. У системі реалізовані як автоматизація обліку господарської діяльності, так і багато управлінських функцій. Функції автоматизації керування в "Галактиці" згруповані в так звані контури керування (рис. 2.6).

Система має такі основні складові:

 • - контур оперативного керування (контур логістики) — відповідає за планування, облік і контроль матеріальних потоків (договори, постачання, збут, склади, дебітори-кредитори);
 • - фінансовий контур — здійснює бухгалтерський облік, фінансове планування (бюджетування), веде платіжний календар, виконує фінансовий аналіз і консолідацію для корпоративних структур;
 • - виробничий контур — виконує технічну підготовку виробництва, виробниче планування, облік матеріалів у виробництві і керування ремонтами;
 • - контур керування персоналом — забезпечує роботу з кадрами і заробітною платою;
 • - контур керування клієнтами — проводить облік клієнтів і маркетинг;
 • - адміністративний контур — керує проектами і документообігом;
 • - контур керування підприємством — інформаційна система керівника, яка агрегує оперативні дані і надає зручну візуалізацію, виконує функції системи підтримки прийняття рішень (ППР);
 • - контур галузевих рішень — об'єднує модулі роздрібної торгівлі, автотранспорту, капітального будівництва, давальницької сировини, обліку спецодягу, сервісного обслуговування, претензій і позовів;

Будова АІС

Рис. 2.6. Будова АІС "Галактика"

- контур системного адміністрування — призначений для фахівців АІС управління підприємством. Він реалізує функції розмежування прав доступу до бази даних, збереження її цілісності, модифікації самої системи, наприклад, звітів і меню (інтерфейсів), та інші системні функції [127].

Потужний комплекс управління підприємством цієї системи має засоби для аналізу даних: фірмовий конструктор звітів ARD, який дає можливість отримувати багатовимірні зрізи довільних даних з повною деталізацією технології оперативної аналітичної обробки даних. Є можливість створення будь-якого звіту.

Система "GMS Office Tools"

Ця АІС є проміжною між системами 3 і 4-го поколінь. Зараз вона орієнтована на підприємства торгівлі у найширшому розумінні. Але її пакет розвивається досить динамічно і, можливо, незабаром вона матиме засоби, придатні для автоматизації виробництва або іншої галузі. АІС призначена для повної автоматизації обліку й аналізу діяльності дрібних, середніх і великих (у тому числі корпоративних) підприємств з можливістю одержання статистики, прогнозування необхідних показників, а також для планування господарських і фінансових операцій. Пакет складається із окремих програм-модулів, які працюють зі спільною базою даних.

Основними серед програм-модулів цієї системи є такі:

 • програма "GMS Склад" — здійснює фактичний складський облік підприємства, обліковує резервування товару, керує запасами, замовленнями, комплектацією, виробництвом, проводить багатовалютний облік, автоформування собівартості і цін продажу;
 • програма "GMS Гроші" — це програма обліку реальної готівки, контролю і здійснення розрахунків з клієнтами і співробітниками, обліку власних витрат за видами діяльності, планування фінансових операцій, коригування після зміни курсу валют;
 • програма "GMS Торгівля" — уможливлює повний облік торгових об'єктів (супермаркетів, магазинів, аптек тощо) з підтримкою усіх електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), ваг, сканерів штрих-кодів, робочого місця касира, підключення декількох ЕККА до одного комп'ютера, складання усіх звітів ЕККА;
 • програма "GMS Бухгалтерія" — програма для бухгалтерського обліку торгового підприємства, що охоплює практично всі необхідні первинні документи, за якими автоматично створюються проводки, а також більшість бухгалтерських і податкових звітів;
 • програма "GMS Аналізатор" — працює з багатомірними звітами будь-якої складності, аналітичними і статистичними багатомірними звітами, а також складає прогнози, планує операції, замовлення і постачання.

До службових програм цієї системи належать:

 • - програма "Менеджер доступу" — розподіляє права доступу до бази даних, документів і таблиць пакета;
 • - програма "Менеджер друкованих форм" — змінює зовнішній вигляд друкованих документів і підключає їх до інших документів;
 • - програма "Менеджер синхронізації" — забезпечує синхронізацію даних віддалених підрозділів і магазинів з даними центрального офісу;
 • - програма "Менеджер архіву" — здійснює резервне копіювання, створює архіви, працює з резервними копіями й архівами;
 • - програма "Менеджер бази даних" — це утиліти для роботи з базою даних, а також її конфігурації;
 • - програма "Менеджер паролів" — забезпечує самостійну зміну паролів користувачами;
 • - програма "Менеджер повідомлень" — невелика програма для спілкування користувачів у мережі;
 • - програма "Менеджер відновлення" — виконує автоматичне відновлення й одержання нових версій програм через Інтернет [131].

AIC "GMS Office Tools" досить вдало спроектована. Вона виконує операції у декілька разів швидше, ніж система 1С, завдяки спеціальним прийомам знижує навантаження на мережу, а також сервери до одного порядку. Певний досвід роботи з такою АІС має дніпропетровська фірма, яка займається оптовою та роздрібною торгівлею медикаментами. Спочатку ця фірма придбала інформаційну систему "1С: Підприємство". Незважаючи на найсучасніший сервер та прокладені швидкісні канали зв'язку, ні сервер, ні мережі не справлялися з навантаженням. Проблеми фірми були розв'язані після впровадження нової автоматичної інформаційної системи "GMS Office Tools". До того ж на впровадження нової АІС було витрачено менші кошти, ніж на AIC "GMS Office Tools". Крім того, система GMS Office Tools використовує оригінальну технологію аналізу. SmartReport — фірмова технологія — призначена для отримання звітів за будь-яким переліком даних з довільним групуванням, сортуванням та отриманням проміжних сум. Розробники стверджують, що ця технологія не має аналогів, маючи на увазі технологію оперативної аналітичної обробки даних.

Великі можливості відкриває для людства створення глобальних світових інформаційних мереж. Сьогодні завдяки глобальній мережі Інтернет світові досягнення в галузі інформаційних технологій є доступними для будь-якої людини в будь-якому куточку нашої планети.

Цілком можливо, що через деякий час технічна основа Інтернету матиме зовсім інші форми, але глобальний інформаційний простір уже тепер є такою звичайною річчю, як електрика, телефон та інші досягнення цивілізації.

Так зване мережне суспільство об'єднує між собою різні структури — ділові, підприємницькі, корпоративні, банківські, дослідницькі і т. ін. Завдяки всесвітній павутині зв'язку прискорилося вирішення численних економічних, ділових, наукових питань. До початку 2003 року Інтернетом скористалися 400 млн чоловік, маючи доступ до більш ніж 4 млрд документів [22, с. 45]. Інтернет надає користувачам багатьох країн безплатний телефонний і відеозв'язок із будь-якою частиною світу. Якість зв'язку з кожним днем удосконалюється. Щомісяця поширення Інтернету зростає на 7-10 %. Стандарти Інтернет уможливлюють групову роботу над спільним проектом за допомогою електронної пошти, гіпертекстових документів (служба WWW), а також завдяки проведенню теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у реальному масштабі часу.

Сьогодні Інтернет переживає період підйому, багато в чому завдячуючи активній підтримці з боку урядів європейських країн і США. У першій половині 90-х років XX ст. у США виділялося близько 1-2 млрд доларів щорічно на створення нової мережної інфраструктури. Дослідження в галузі мережних комунікацій фінансуються також урядами Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини та інших країн. Однак державне фінансування — лише невелика частка коштів, оскільки все більш помітною в останні роки стає "комерціалізація" мережі (очікується, що 80-90 % коштів надходитимуть з приватного сектору).

На жаль, науковий, економічний потенціал України часів СРСР та й у перехідний період не був використаний належним чином для розвитку і впровадження нових технологій. Не можна сказати, що ситуація істотно змінилася і на сьогодні (рис. 2.7). Зараз Україна посідає 62-ге місце серед 104 країн світу за кількістю Інтернет-хостів — 18,3 на 10 000 чоловік; 85-те місце за кількістю користувачів Інтернету — 180 на 100 000 чоловік; 81-ше місце за кількістю абонентів мобільного зв'язку — 8,4 на 100 жителів; 78-ме місце за кількістю персональних комп'ютерів — 1,9 на 100 чоловік; 55-те місце за кількістю телефонних ліній — 21,6 на 100 жителів [55].

Хоча не можна не відзначити, що в Україні сталися великі зрушення в галузі телекомунікацій, насамперед у сфері мобільного зв'язку, надання деяких Інтернет-послуг. Однак поки що користувачами інформаційного сервісу є, в основному, жителі великих промислових міст. Діаграма, наведена на рис. 2.8, ілюструє співвідношення щодо користування Інтернетом мешканцями різних міст України.

Актуальною для нашої країни постає проблема введення на підприємствах також мереж Інтранет і Екстранет. В основу створення мережі Інтранет покладені ті ж самі ідеї, що й для формування Інтернету. Наприклад, електронна пошта, Web-браузери, обмін файлами та групи новин використовуються в обох мережах. Але Інтранет, на відміну від Інтернету, задовольняє внутрішнім потребам підприємства, полегшуючи доступ до різної інформації, її обробку та передачу внутрішньою мережею усередині підприємства.

Розподіл обсягу інвестицій в науку у світовому масштабі (за даними Світового банку )

Рис. 2.7. Розподіл обсягу інвестицій в науку у світовому масштабі (за даними Світового банку ) [55].

Діаграма використання Інтернету мешканцями різних міст України в процентному співвідношенні

Рис. 2.8. Діаграма використання Інтернету мешканцями різних міст України в процентному співвідношенні

Екстранет — це аналогічна Інтранету мережа, за допомогою якої здійснюються різні електронні інформаційні операції з партнерами підприємств. Тут особлива увага повинна бути приділена конфіденційності переданих даних і їх захисту від ворожих інтересів із зовнішнього середовища.

Введення в експлуатацію наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. XX ст. комп'ютерів нового покоління дало поштовх розвиткові комп'ютерних систем управління (КСУ). На сьогодні відомі такі види КСУ — КСУ підприємства; регіональні, відомчі КСУ та КСУ для управління інформаційним простором економіки держави.

КСУ підприємств об'єднують усі інформаційні ресурси підприємства. Виконуючи свої власні завдання, водночас кожен комп'ютер підприємства у разі потреби з'єднується мережею з іншими електронними пристроями підприємства. У такий спосіб створюються умови для злагодженої та прискореної роботи як кожного підрозділу, так і всього підприємства в цілому.

Регіональні та відомчі КСУ призначені для виконання завдань регіонального й відомчого рівнів через застосування інформаційних ресурсів, використання як окремої ланки всього інформаційного ланцюга КСУ підприємств.

Найважливішою метою інформаційної економіки на сучасному етапі розвитку нашої держави є розробка та розгортання інформаційної державної системи "Електронна Україна", яка має допомогти вирішити багато проблем сучасної економіки з найменшими витратами і на високому рівні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >