< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформатизація агропромислового комплексу.

Інформатизація АПК є невід'ємною частиною глобального процесу активного формування та використання інформаційних ресурсів цієї сфери. Основою процесу виступає спровадження кібернетичних методів і засобів (універсальних або керованих ЕОМ, мікро- і персональних ЕОМ, мікропроцесорних блоків, програмованих контролерів). Засоби інформатизації створюють матеріально-технічну базу, яка здатна впливати на розповсюдження знань за рахунок електронної фіксації та загальної автоматизації інформаційних процесів. До головних позитивних змін від використання інформаційних технологій, таких як: точне землеробство, геоінформаційні та інтелектуальні системи агромоніторингу, системи підтримки прийняття рішень, електронний офіс - відносять якісну зміну параметрів економічного зростання як окремого підприємства, так і сфери в цілому.

Інформатизація АПК України є процесом створення і впровадження новітніх засобів мікроелектроніки та обчислювальної техніки в усіх сферах виробничої, організаційно-економічної, наукової та соціальної діяльності, сільського господарства і переробної промисловості з метою отримання високих кінцевих результатів при максимально ефективному використанні природних, трудових, інтелектуальних і матеріальних ресурсів.

Інформатизація АПК реалізується за такими напрямами:

  • 1. Інформатизація виробництва. Широке освоєння та впровадження нових інтенсивних технологій сільськогосподарського виробництва з використанням можливостей електронної техніки, датчиків і приладів, контрольно-вимірювальної апаратури та мікропроцесорних засобів з подальшим застосуванням робототехніки для реалізації технології без участі людини.
  • 2. Інформатизація управління агропромисловим виробництвом на рівні району, регіону. Перехід до використання новітньої інформаційної техніки в сфері управління шляхом впровадження електронних засобів зв'язку, локальних мереж, освоєння математичних методів і моделей при прийнятті рішень, створення автоматизованих систем управління (АСУ).
  • 3. Інформатизація освіти. Розвиток процесу навчання у школах і аграрних навчальних закладах і організаціях на основі застосування нових інформаційних технологій. Підвищення рівня комп'ютерної грамотності фахівців АПК дозволить використовувати електроніку і обчислювальну техніку, нові інформаційні технології, математичні методи і моделі під час вирішення виробничих завдань.
  • 4. Інформатизація соціальної сфери села. Створення за допомогою електронних засобів зворотного зв'язку між керівними органами і працівниками за допомогою соціологічних досліджень, так само як і можливість отримання нової суспільно-політичної та науково-соціологічної інформації.
  • 5. Інформатизація аграрної науки. Перебудову сільськогосподарської науки на базі методів системного аналізу, інформатики, математичного моделювання та широкого використання ЕОМ у наукових дослідженнях і проектних розробках.

Основними завданнями інформатизації управління агропромисловим виробництвом на рівні району, регіону є:

  • - створення баз даних і знань з агропромислового виробництва для органів управління району, регіону;
  • - створення інформаційних систем підтримки прийняття рішень на базі економіко-математичних моделей і експертних систем;
  • - створення інформаційно-технологічних систем з питань, що належать до компетенції району, регіону;
  • - створення територіальних інформаційних систем для ринку матеріально-технічних засобів та продукції сільськогосподарського виробництва з питань, що належать до компетенції району, регіону [44].

Створення та впровадження інформаційних систем різного типу вирішить питання доступу до сільськогосподарської інформації та знань, надасть змогу інформаційного забезпечення центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових і освітніх установ, приватного сектору, сільськогосподарських виробників, аграрних неурядових організацій та асоціацій, дорадчих служб та сільського населення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >