< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 1. Суть, види та завдання фіскальної політики держави.
 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження.
 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку.
 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави.

Суть, види та завдання фіскальної політики держави

Суть фіскальної політики

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика - це заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому.

Це дії уряду, спрямовані на формування оптимального обсягу і структури державних витрат для забезпечення належного рівня зайнятості, обмеження і запобігання інфляції та інших негативних економічних явищ.

Цій політиці властиві такі функції:

 • - вплив на стан господарської кон'юнктури;
 • - перерозподіл національного доходу;
 • - нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм;
 • - стимулювання економічного зростання;
 • - підтримка високого рівня зайнятості тощо.

Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, стабілізація економіки, забезпечення економічного зростання). Держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних виплат та оподаткування.

Бюджетно-податкова політика держави є важливим сутнісним компонентом державного регулювання економіки. На думку Дж. Кейн-са та представників неокласичного напряму, в економічні теорії саме внаслідок фіскальної політики держава здійснює основні функції з регулювання основних макроекономічних процесів та явищ ринкової економіки.

Фіскальну політику розрізняють як дискреційну та недискреційну.

Дискреційна політика - це цілеспрямована зміна величини державних податків, видатків і сальдо державного бюджету (різниця між частиною податків і державними закупками) в результаті зміни законодавства, метою якої є:

 • - стабілізація економіки;
 • - досягнення рівноваги в економіці;
 • - збільшення рівня зайнятості;
 • - зниження темпів інфляції.

Дискреційна політика може здійснюватися тільки з часом, оскільки вона пов'язана з прийняттям законодавчих рішень.

До інструментів дискреційної фіскальної політики належать:

 • - зміна ставок оподаткування;
 • - скасування або запровадження нових податків чи податкових пільг;
 • - трансферти, обсяги яких нейтральні щодо розмірів доходів. Дискреційна фіскальна політика залежно від фази циклу може бути:

стимулювальною (експансії) фіскальною політикою - це

бюджетно-податкова політика, спрямована на збільшення державних витрат та зменшення податків з метою розширення сукупного попиту в економіці в період циклічного спаду;

стимулювальною (обмежувальною) фіскальною політикою - це бюджетно-податкова політика, за якої відбувається скорочення державних видатків та збільшення податків з метою скорочення сукупного попиту в умовах надлишкового попиту при циклічному піднесенні;

недискреційною (автоматичною) фіскальною політикою - це політика вбудованих стабілізаторів, вона не пов'язана зі зміною законів;

автоматичним ("вбудованим") стабілізатором - це механізм, який дає змогу зменшити циклічні коливання в економіці без зміни податкового законодавства. Такими стабілізаторами є:

 • - прогресивна податкова система;
 • - трансфертні платежі;
 • - система участі в прибутку;
 • - допомоги по безробіттю в період економічних спадів.

Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

Основним елементом фінансової системи державний бюджет.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >