< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Водні ресурси

Важливою складовою природно-ресурсного потенціалу є водні ресурси. На жаль, для України характерним є як кількісне, так і якісне виснаження водних ресурсів через їхнє забруднення. Забезпеченість населення України ресурсами річкового стоку досить низька. У розрахунку на одного жителя показник водозабезпеченості в Україні у 2-8 разів менший, ніж у країнах, розташованих на пострадянському просторі. На одну людину річна водозабезпеченість ресурсами місцевого стоку становить 1,1 тис. м3. Для порівняння зазначимо, що в Білорусі цей показник становить 3,3 тис. м3, у європейській частині Росії - 8,7, в Естонії - 7,3, у Латвії - 6,1, в Австралії - 7,7, у Великій Британії - 5,0, у Франції - 3,5 тис. м3. За світовими нормами, країна з водними ресурсами менш як 1,5 тис. м3 на одного жителя вважається водо-незабезпеченою. До того ж, регіони України мають різкі відмінності щодо забезпеченості водними ресурсами як поверхневих, так і підземних вод.

Територію України омивають Чорне та Азовське моря, що становить приблизно 2,8 тис. км. Площа Чорного моря становить 420,3 тис. км2, середня солоність води - 14% (солоність Середземного моря становить 37-38%). У цьому морі є близько 180 видів риб, значна частина яких має промислове значення. Починаючи з глибини 120-200 м, вода насичена сірководнем і в ній відсутні живі організми.

Азовське море має площу дзеркала 39,1 тис. км2, що вії разів менше за площу Чорного моря. Це наймілководніше море у світі (середня глибина 7-10 м). Азовське море, колись чисте, тепле та прісноводне, було дуже багате на рибні ресурси. Останнім часом воно дедалі більше забруднюється стічними водами та солоніє через зрошувальні системи.

Чималі водні ресурси зосереджені в озерах, яких в Україні налічується понад 3 тис. Найбільші з них розміщені у приморській частині, зокрема, в басейні Дунаю (озера Ял пуг площею майже 150 км2, Кагул - 90, Кугурлуй - 82 км2 та ін.). В озерах України акумулюється близько 11 тис. км3 води, четверта частина якої - прісна.

Провідна роль у забезпеченні потреб господарства та населення прісною водою належить, безперечно, річкам. На території України налічується близько 73 тис. великих і малих річок (лише 125 з них мають довжину понад 100 км). За запасами річкових вод Україна посідає друге місце серед країн пострадянського простору.

Найбільша річка - третя за величиною в Європі - Дніпро. Його довжина - 2285 км (в межах України - 1205 км). Басейн Дніпра з такими великими притоками, як Прип'ять, Десна, Сула, Ворскла та ін., займає дві третини території України. На другому місці - Південний Буг, довжина якого понад 800 км, потім йдуть Сейм - 748, Псел - 717, Дністер - 705 і Дунай - 174 км на території України.

Велику стурбованість викликає стан малих річок, яких в Україні налічується близько 4000. За останні роки багато з цих річок перетворились на струмки або залишили по собі заболочене чи сухе русло.

Таким чином, водні ресурси як складова природно-ресурсного потенціалу України представлені озерами, штучними водосховищами, річками. Переважна більшість їх розміщується в басейнах Азовського і Чорного морів.

Підземні води.

В Україні представлені прісні, мінеральні, промислові термальні підземні води. Розвідано 153 родовища у 23 областях. Рівень використання запасів низький - 11-18%. Саме на підземних водах базується водозабезпеченнн більшості населених пунктів України. Львів, Полтава, Хмельницький цілком забезпечуються підземними водами. Загалом частка підземних вод у водопостачанні становить 54%.

Короткий огляд мінерально-сировинної бази України дає підстави констатувати, що наша держава забезпечена дуже широким спектром корисних копалин. Україна може забезпечити себе та експортувати такі корисні копалини та продукти їхньої переробки: залізо, марганець, титан, цирконій, глини бентонітові, графіт, каолін, флюсову сировину, глину вогнетривку, декоративно-облицювальні матеріали.

За умов проведення оптимальної політики з питань освоєння природних ресурсів Україна може у 2010 році на 82-85% задовольнити виробництво власною продовольчою сировиною.

Рекреаційні ресурси

Рекреація безпосередньо пов'язана з природним середовищем. Саме тому рекреаційний потенціал - це здатність природного середовища справляти на людей певний сприятливий фізіологічний, психічний вплив, відновлювати сили та здоров'я людей.

Територія України характеризується як виключно сприятливими природно-кліматичними умовами, так і наявністю різноманітних ресурсів для відпочинку та лікування населення. Україна вважається великою рекреаційною зоною.

Рекреаційні ресурси тут представлені всіма елементами:

  • - бальнеологічними (мінеральні лікувальні води);
  • - бальнеогрязьовими (грязі, придатні для експлуатації на певний період);
  • - фітолікувальними (масиви лісових та паркових насаджень);
  • - ландшафтними, пляжними, пізнавальними тощо.

Важливе місце серед названих рекреаційних елементів займають мінеральні води та лікувальні грязі (бальнеологічні ресурси). В Україні є практично всі види цих ресурсів (табл. 2.5.1)

Як бачимо з таблиці, мінеральні води здебільшого зосереджені в Карпатському регіоні. Тут є всесвітньо відомі гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві-магнієві, сульфатно-натрієво-кальцієві, сульфатно-хлоридні, натрієво-магнієво-кальцієві.

Таблиця 2.5.1. Види мінеральних вод України

Вид лікувальної води

Район розташування

гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієва вода "Нафтуся"

Львівщина

мінеральна вода з вмістом метану та нітрогену в газовій складовій

Моршин - Львівщина, Миргород - Полтавщина, Слов'янськ - Донеччина

вуглекислі води типу "Нарзан" - гідрокарбонатно-кальцієві, гідрокарбонатно-натрієві, хлоридно-натрієві

Закарпаття, Буковина, Крим

бромні, йодно-бромні

Прикарпаття, Карпати, Причорномор'я

сульфідні

Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина

кремнієві

Хмельниччина, Харківщина, Тернопільщина

Унікальні лікувальні грязі переважно зосереджені на півдні України з центрами Куяльник, Євпаторія, Феодосія, Саки, Бердянськ, Маріуполь.

Важливим рекреаційним ресурсом є пляжі. Україна має чималі пляжні рекреаційні ресурси. Адже велика кількість санаторно-курортних закладів розташована на узбережжі морів, на берегах річок, озер.

Високу рекреаційну цінність мають узбережжя Чорного і Азовського морів (загальна довжина 1500 км). Найпривабливішим є відпочинок біля Чорного моря, узбережжя якого характеризується м'яким кліматом, майже цілорічною плюсовою температурою повітря.

Клімат також є природним рекреаційним ресурсом. Різноманітність кліматичних умов території України надає широкі можливості для відпочинку. В Україні є оптимальні кліматичні ресурси для розвитку фактично всіх видів рекреаційної діяльності. Найсприятливіші стосовно клімату рекреаційні території зосереджені на півдні України, у Криму - переважно для літнього відпочинку, у Закарпатті, Прикарпатті та Карпатах - для літніх і зимових видів рекреаційної діяльності.

Україна володіє багатими ресурсами для туристичної діяльності, яку визнано в світі найприбутковішою. Багатий природний та історико-культурний потенціал Карпат і Криму, Придніпров'я і Поділля, Волині і Слобожанщини. На території нашої держави налічується 39 міст з понад 1000-річною історією, більшість яких розташовано на території колишньої Київської Русі. Зокрема, у Києві, Чернігові, Сумській, Полтавській, Черкаській областях, на Поділлі і Галичині зосереджено найцінніші пам'ятки історії, архітектури, культури. Тут збереглось 10 архітектурних пам'яток X-XI століття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >