< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Договір

Договір - це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями.

Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів: постачання, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, підряду, оренди, про спільну діяльність тощо.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

 • 1) назва виду документа;
 • 2) місце укладання й дата;
 • 3) вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);
 • 4) зміст;
 • 5) термін виконання;
 • 6) кількісні та якісні показники продукції;
 • 7) зазначення вартості робіт (продукції) і загальної суми;
 • 8) порядок виконання роботи;
 • 9) порядок розрахунків між сторонами;
 • 10) додаткові умови;
 • 11) вказівка про майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;
 • 12) порядок І місце розв'язання суперечок;
 • 13) загальний термін дії договору;
 • 14) юридичні адреси сторін, що укладають договір;
 • 15) власноручні підписи сторін;
 • 16) печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили Його письмово.

Зразки договорів:

ДОГОВІР

м. Київ, двадцятого травня дві тисячі четвертого року Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Іванович, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійович, студент Vкурсу історичного факультету, що далі йменуються "Автор", з одного боку, і науково-інформаційне товариство "Пошук", що далі йменується "Замовник", в особі уповноваженого Геращен-ка Івана Степановича, який діє на підставі доручення № 58 від 2 грудня 2003 р., з другого боку, уклали цей договір про таке:

 • 1. Автор зобов'язується підготувати "Політологічний словник** обсягом 20 друк. арк. і передати його "Замовникові" до І липня 2004 року.
 • 2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 200 (двісті) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п 'ять) відсотків від реалізації видання.
 • 3. Замовник дає висновки про якість виконаної роботи до 1 вересня 2004 року. Vразі її позитивної оцінки Авторові до 1 жовтня 2004р. виплачується перша частина гонорару в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, друга частина - після реалізації видання. Уразі порушення Автором терміну подання словника або його низької якості, що мають засвідчити не менш як 5 рецензентів, Замовник має право розірвати договір.
 • 4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Авторові 5 (п 'ять) відсотків від реалізації видання.

Юридичні адреси сторін:

Автори (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)

ДОГОВІР

м. Київ, шістнадцятого лютого дві тисячі четвертого року Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваториій, 12, кв. З, далі йменована "Продавець", з одного боку, та Охріменко В 'ячеслав Григорович, що проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі {іменований "Покупець", з другого боку,уклали цей договір про таке:

І. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок усДмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 м2. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, льох, огорожа. Інвентаризаційна оцінка - ... (прописом) гривень.

 • 2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990року, і проданий Покупцеві за... (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.
 • 3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався й нікому іншому не належав.
 • 4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.
 • 5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, льох і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець: вул. Обсерваторна, 12, кв. З, м. Київ, 04053 Покупець: вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, м. Київ, 01023

 • (підпис) Г. П. Бойко
 • (підпис) В. Г Охріменко
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >