< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аргентина

Загальні відомості. Офіційна назва — Республіка Аргентина. Столиця — Буенос-Айрес (близько 3 млн осіб). Площа — близько 2,8 млн км2 (8-ме місце у світі). Населення — понад 38 млн осіб (31-ше місце). Державна мова — іспанська. Грошова одиниця — аргентинське песо.

Географічне положення. Аргентина знаходиться в південно-східній частині Південної Америки. На заході більш як на 5 тис. км простягається кордон з Чилі. На півночі країна межує з Болівією, на північному сході — з Парагваєм, Бразилією та Уругваєм. Зважаючи на величину площі Аргентини, географічне положення її окремих частин можна оцінювати по-різному. Як і у Бразилії, найкраще воно на східному узбережжі.

Історія виникнення та розвитку. До початку XVI ст., коли біля східного узбережжя Аргентини з'явилися іспанці, її територія була малозаселена. У це важко повірити, але ще в 1869 р. в Аргентині жило лише 1,8 млн осіб. З XVI ст. нинішня територія країни входила до віце-королівства Перу. У 1776 р. тут було створене королівство Ла-Плата. Воно й стало організаційно-територіальною основою для проголошення в 1816 р. незалежності. У другій половині XIX ст. відбулися війна з Парагваєм, внаслідок якої було захоплено частину його території, експансія на південь, встановлення найдовшого кордону з Чилі. Закінчення формування території держави та утвердження центральної влади, відкрили шляхи для масової імміграції з європейських держав, швидкого розвитку економіки, використання природно-ресурсного потенціалу. У цей час і з'явився вираз "багатий, як аргентинець", який нині викликає хіба що посмішку. Після економічної кризи 1929—1933 pp. країна увійшла у надто довгий період політичної та економічної нестабільності, який триває й донині.

Держаний устрій і форма правління. Аргентина — федеративна держава, президентська республіка. Глава держави та уряду президент. Законодавча влада належить Конгресу. Він складається з двох палат (палати депутатів і сенату). Депутатів обирають на чотири роки. Загальна кількість депутатів — 257. Адміністративний поділ Аргентини: 22 провінції, федеральна територія (Вогняна Земля), столичний округ.

Природні умови та ресурси. Північна та східна частини Аргентини рівнинні, західна та південна — гірські. На північному сході знаходиться велика Jla-Платська низовина. На північному заході здіймається найвища вершина не лише Аргентини, а й усієї Південної Америки, гора Аконкагуа (6960 м).

Аргентина знаходиться в трьох кліматичних поясах — тропічному, субтропічному та помірному. Країна ніби стіною захищена високими Андами від впливу Тихого океану, але повністю відкрита для Атлантичного. Тому з віддаленням від останнього в західному напрямку кількість опадів поступово зменшується від 1600 мм до 100 мм. На крайньому півдні вже відчувається охолоджуючий вплив Антарктиди. Взимку тут середні температури найхолоднішого місяця становлять +1 °С, а влітку — лише +10 °С.

На північному сході, де випадає багато опадів, спостерігається найгустіша річкова сітка. Великі, повноводні та судноплавні річки Парана, Парагвай та Уругвай течуть з півночі на південь та впадають в Атлантичний океан. В Андах є декілька великих льодовикових озер.

Ґрунтовий покрив країни в цілому різноманітний. Переважають доволі родючі коричнево-червоні та червоно-бурі ґрунти саван. Далі на південь вони змінюються найродючішими червонувато-чорними ґрунтами прерій. Західніше, ближче до Анд, де опадів менше, панують сіро-коричневі ґрунти та сіроземи.

Розмаїтий і рослинний світ. У тропіках все ще трапляються вологі тропічні ліси з багатою флорою та фауною. Область Гран-Чако вкрита специфічним сухим рідколіссям. Савани й вологі лучні степи пампаси або повністю розорані, або ж інтенсивно використовуються як пасовища. У Патагонії на півдні переважає чагарникова напівпустеля.

Тваринний світ на значній частині Аргентини майже повністю винищений інтенсивною господарською діяльністю. У чагарникових напівпустелях та в гірських районах збереглися пуми, лами, страуси нанду, броненосці. Є такі цінні хутрові звірі, як віскаша, видра уільїн, нутрія.

Геологічно територія Аргентини вивчена ще недостатньо. Тому тут можливі відкриття нових перспективних родовищ корисних копалин. Нині ж розвідані досить значні запаси руд кольорових металів, особливо міді, а також нафти та природного газу.

У цілому головними природними ресурсами є родючі ґрунти, великі запаси гідроенергії, особливо на гірських річках, рекреаційні ресурси.

Населення. Середня густота населення ледве перевищує 14 осіб на 1 км2. Воно концентрується переважно в при атлантичній смузі. Внутрішні частини заселені досить слабко (до 1 особи на 1 км2). Аргентина належить до найурбанізованіших держав світу. Понад 90% и населення живе в містах. Крім столиці є ще два міста-мільйонери (Кордова та Росаріо). При народжуваності 20%о смертність сягає 8%о, таким чином в Аргентині спостерігається доволі значний природний приріст населення — 12%о. Переважають нащадки переселенців з Європи, переважно іспанців та італійців (85%). Решта 15% — метиси та індіанці.

Господарство. Аргентина одна з найрозвинутіших аграрно-індустріальних держав Америки. Її економіка швидко перебудовується відповідно до вимог часу. Постійно зростає частка сфери послуг, де вже нині зайнято більше половини економічно активного населення.

Для промисловості Аргентини характерна надконцентрація підприємств у столиці, де виробляється понад 50% всієї продукції. Базою індустрії є потужна енергетика. Вона використовує нафту та газ на теплових електростанціях. Зростає значення гідроенергетики. Розвивається атомна енергетика.

Базою машинобудування є чорна та кольорова металургія. Перша працює переважно на привізній сировині, тому тяжіє до портових міст. Виплавляються якісні сталі, виробляється прокат і безшовні труби. Кольорова металургія виробляє свинець, цинк, алюміній і олово.

Серед галузей машинобудування найпоширенішим є транспортне та сільськогосподарське. Розвинуті судно- та авіабудування. Зростає випуск обладнання для харчової промисловості, верстатів, виробництво продукції електротехніки та електроніки.

Хімічна промисловість використовує для переробки як природну сировину (нафту та газ), так і сировину та відходи сільського господарства й лісової промисловості. Виділяються лакофарбова, парфумерна та фармацевтична.

Серед галузей легкої промисловості виділяється виробництво шкіри та взуття. Взуття Аргентини одне з найкращих у світі завдяки використанню місцевого квебрахового екстракту для дубління шкіри.

Потужна харчова промисловість базується на розвиненому сільському господарстві. За обсягами вирощування пшениці, кукурудзи та сої Аргентина займає одне з перших місць у світі. В цілому сільське господарство спеціалізується на виробництві зерна та м'яса. За випуском цієї продукції Аргентина посідає перше місце в Латинській Америці. В Буенос-Айресі, який нерідко називають "столицею м'яса", розташовані декілька великих м'ясокомбінатів і підприємства олійної та борошномельної промисловості.

Протяжність залізничних колій — понад 35 тис. км, автомобільних доріг — 55 тис. км. Усі головні магістралі розходяться від столиці, як павутина від павука. Зростає значення трубопровідного та авіаційного транспорту.

Культура та соціальний розвиток. Обов'язковою освітою в Аргентині є 7 класів. На 100 тис. осіб припадає 3293 студенти. В країні більш як 50 університетів. У Буенос-Айресі є університет, де навчається понад 250 тис. студентів. Середня тривалість життя чоловіків становить 72 роки, жінок — до 79. У столиці безліч музеїв, картинних галерей, театрів тощо. У списку ЮНЕСКО — З об'єкти.

Аргентинська Республіка визнала незалежну Україну 5 грудня 1991 р. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Аргентиною підписаний 6 січня 1992 р. У Києві функціонує посольство Аргентини.

Запитання та завдання

 • 1. Назвіть регіональних лідерів серед країн Південної Америки.
 • 2. Яка частина Бразилії має найкраще географічне положення?
 • 3. Назвіть основні галузі промисловості Бразилії.
 • 4. Назвіть і покажіть на карті країни, з якими межує Аргентина.
 • 5. Які особливості розміщення населення Аргентини?

Висновки

Америка як частина світу поділяється на три доволі відмінні регіони: Північна Америка, Центральна Америка і Південна Америка. Тут ще продовжується політичне і економічне домінування США, однак воно поступово послаблюється. Виникає все більше держав, які намагаються брати на себе роль регіональних лідерів. Найбільшою мірою це стосується Бразилії.

В наш час в усіх регіонах Америки проходять дуже складні, не позбавлені гострих суперечностей процеси регіональної інтеграції. На теренах Північної Америки утверджується регіональне інтеграційне утворення НАФТА, Південної — МЕРКОСУР.

У цілому Америка є надзвичайно динамічною частиною світу. Тут відбуваються процеси масштабного освоєння внутрішніх територій, прискореними темпами розвивається економіка, відбуваються кардинальні зміни в соціальній сфері.

Тестовий контроль

 • 1. Сполучені Штати Америки безпосередньо межують з такими країнами:
  • а) Канадою;
  • б) Кубою;
  • в) Данією;
  • г) Мексикою;

ґ) Бразилією.

 • 2. США складаються з такої кількості штатів:
  • а) 50;
  • б) 53;
  • в) 41.
 • 3. Найбільшими містами США є такі два:
  • а) Маямі;
  • б) Нью-Йорк;
  • в) Чикаго;
  • г) Лос-Анжелес;

ґ) Бостон.

 • 4. США визнали незалежність України:
  • а) 2 грудня 1991 p.;
  • б) 26 грудня 1991 p.;
  • в) 6 грудня 1991 р.
 • 5. Площа Канади становить близько:
  • а) 1 млн км2;
  • б) 8,5 млн км2;
  • в) 10 млн км2.
 • 6. Які з цих тверджень правильні:
  • а) на суходолі Канада межує лише зі США;
  • б) Канада — федерація;
  • в) найбільшим містом Канади є Ванкувер;
  • г) у Києві немає посольства Канади?
 • 7. Грошовою одиницею Мексики є:
  • а) мексиканський долар;
  • б) реал;
  • в) песо.
  • г) Тампіко;

ґ) Сан-Франциско.

 • 8. Головні морські порти Мексики знаходяться у містах:
  • а) Сан-Дієго;
  • б) Веракрус;
  • в) Мехіко;
 • 9. Які з цих тверджень правильні:
  • а) площа Куби — 111 тис. км2;
  • б) серед мінеральних ресурсів Куби переважають руди кольорових металів;
  • в) Куба бідна на рекреаційні ресурси;
  • г) у зовнішніх зв'язках Куби провідне місце належить залізничному транспорту?
 • 10. За чисельністю населення Бразилія посідає таке місце у світі:
  • а) третє;
  • б) п'яте;
  • в) четверте.
 • 11. Бразилії належить перше місце у світі за вирощуванням:
  • а) картоплі;
  • б) гречки;
  • в) кави;
  • г) цукрової тростини; ґ) жита;
  • д) апельсинів
 • 12. Державною мовою в Аргентині є:
  • а) італійська;
  • б) португальська;
  • в) іспанська.
 • 13. Які з цих тверджень правильні:
  • а) Аргентина — унітарна республіка;
  • б) середня густота населення Аргентини перевищує 120 осіб на 1 км2;
  • в) серед населення Аргентини переважають нащадки переселенців з Європи?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >