< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Державне казначейство України щорічно на початок нового бюджетного періоду, відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та Бюджетного кодексу України, централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до відома територіальних органів Державного казначейства.

У випадку неприйняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік переоформлюють рахунки попереднього бюджетного періоду.

Відділення Державного казначейства на підставі даних, отриманих від органів державної податкової служби, подають управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі заяви про відкриття рахунків з переліком видів надходжень державного та місцевих бюджетів, які мобілізуються на відповідній території. Зазначені заяви складають за кожним видом бюджетів.

На підставі поданих заяв з переліком видів надходжень, що мобілізують на відповідній території, управління Державного казначейства проводить блокування рахунків за тими видами надходжень, що не мобілізуються на відповідній території.

Управління Державного казначейства формують особові справи на відділення Державного казначейства, які містять заяву про відкриття рахунків та картку із зразками підписів та відбитком печатки. У картку включають зразки підписів осіб, яким, згідно з розпорядчими документами органів Державного казначейства, надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.

Картка із зразками підписів має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника органу Державного казначейства вищого рівня та печаткою.

Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

Розпорядники коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

 • - заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • - копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
 • - копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, положення, установчого договору), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які дають на підставі законів, установчий документ не подають;
 • - копію документа, що підтверджує встановлення клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;
 • - картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким, відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта, надано право розпоряджатись рахунком та підписувати розрахункові документи, завірену нотаріально або установою вищого рівня у встановленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки.

Якщо в картці відсутній зразок підпису першого керівника, то орган Державного казначейства має право вимагати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У випадку тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа (наказ, протокол тощо), що підтверджує ці повноваження.

У населених пунктах, де нотаріальні контори чи приватні нотаріуси відсутні, картки засвідчуються сільською, селищною, районною радою.

Органи державної влади, які не мають установи вищого рівня" подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів;

 • - копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;
 • - копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування у випадку тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально. Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";
 • - затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків державного бюджету, кошториси для виконання яких не складаються.

Кошторис не подається у випадку відкриття протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетної установи.

Відокремленим підрозділам розпорядників коштів, які розташовані на різних адміністративних територіях і не є юридичними особами, відкривають тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із чинним законодавством. Для відкриття цих рахунків до органу Державного казначейства подаються такі документи:

 • - заява про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • - копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
 • - копія зареєстрованого належним чином статуту (положення), засвідчена нотаріально чи реєстраційним органом. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують (установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають);
 • - копія документа, що підтверджує встановлення клієнта на податковий облік, засвідчена податковим органом, у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • - картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або підписом керівника установи/організації, до складу якої входить відокремлений підрозділ. Картка повинна містити зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким, згідно з чинним законодавством України і відповідними документами установи/організації, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то орган Державного казначейства має право вимагати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У випадку тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа (наказ, протокол тощо), що підтверджує ці повноваження;

- дозвіл на відкриття рахунку від розпорядника бюджетних коштів із зазначенням його місцезнаходження та ідентифікаційного коду.

При відсутності у відокремленого підрозділу документів, передбачених підпунктами "б"-"г", разом з дозволом подаються копії цих документів розпорядника бюджетних коштів;

- документ за формою кошторису про суми власних надходжень відокремленого підрозділу та напрямки його використання.

Одержувачі коштів для відкриття рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

 • - заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • - копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
 • - копію зареєстрованого належним чином установчого документа (статуту, положення, установчого договору), засвідчену органом, який здійснював реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установи та організації, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

 • - копію документа, що підтверджує встановлення клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;
 • - картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпоряджатись рахунком та підписувати розрахункові документи, завірену нотаріально або установою вищого рівня у встановленому порядку. Картка включає також зразок відбитка печатки.

Якщо в картці відсутній зразок підпису першого керівника, то орган Державного казначейства має право вимагати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У випадку тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа (наказ, протокол тощо), що підтверджує ці повноваження.

У населених пунктах, де відсутні нотаріальна контора чи приватний нотаріус, картки засвідчуються сільською, селищною, районною радою.

Органи державної влади, які не мають установи вищого рівня, подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів;

 • - копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;
 • - копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

- план використання бюджетних коштів.

У випадку відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям Збройних сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини/ установи), подають такі документи:

 • - заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • - копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
 • - копію документа, що підтверджує встановлення клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;
 • - картку із зразками підписів у двох примірниках: командира (начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу (головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис.

Картка містить зразок відбитка гербової печатки військової частини, установи, підприємства чи організації, якій відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток тощо), є неприпустимим;

 • - копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;
 • - копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

- затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не складаються. У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ (організацій) здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Бюджетні рахунки розпорядникам та одержувачам коштів відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. При цьому розпорядники коштів, яким в органах Державного казначейства особові справи вже заведені (у минулі бюджетні періоди), обов'язково подають затверджений кошторис на відповідний рік, а одержувачі - план використання бюджетних коштів.

Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена в заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державного казначейства".

До отримання органами Державного казначейства від власників рахунків повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, є дата реєстрації отриманого органом Державного казначейства зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігаються в особових справах, сформованих на кожного розпорядника та одержувача коштів.

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису. Уповноважений працівник органу Державного казначейства в присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, який видав паспорт, а при наявності - інформацію про місце проживання громадянина) або документа, що його замінює.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Державного казначейства зобов'язаний перевірити подані документи, зокрема:

 • - підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;
 • - посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07 лютого 1994 року (z0038-94) "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчу-вальних написів на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02 березня 1994 року за № 38/247 (із змінами і доповненнями). Якщо підприємство, установа, організація або відокремлений підрозділ має рахунок в органі Державного казначейства і відкриває новий, а право першого та другого підписів за новим рахунком надається особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, то у рядку "Додаткова інформація. Заяви про відкриття рахунків" зазначається, що на операції за рахунком розповсюджується право першого та другого підписів посадових осіб, визначених у картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка зберігається в особовій справі цього підприємства, установи, організації або відокремленого підрозділу, який відкриває рахунок.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >