< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Податки на власність та інші загальнодержавні податки і збори в Україні

Відповідно до Бюджетної класифікації до групи податків на власність належить збір за першу реєстрацію транспортного засобу. До прийняття Податкового кодексу України цей збір був складовою податку з власників транспортних засобів, який окрім сплати збору за першу реєстрацію передбачав також періодичні платежі юридичних та фізичних осіб - власників транспортних засобів. Вважаємо, що збір за першу реєстрацію є одноразовою платою за послугу і за змістом не може бути податком на власність. Логічніше було б до податків на власність віднести плату за землю, яка справляється у формі земельного податку й орендної плати. Цей вид доходу бюджету згідно з Бюджетною класифікацією належить до платежів за ресурси. Справді, земля - це природний ресурс, і в умовах домінування державної власності плата за користування нею по суті є платежем за ресурси, які держава надає в користування. Проте з розвитком приватної власності на землю зміст цього платежу змінюється. Податок на землю стає податком на власність.

Сучасну роль податків на власність (транспортні засоби та земля) у доходах Зведеного бюджету України демонструють дані рис. 7.16.

Частка податку з власників транспортних засобів та плати за землю в доходах Зведеного бюджету України

Рис. 7.16. Частка податку з власників транспортних засобів та плати за землю в доходах Зведеного бюджету України1

Податок на транспортні засоби та плата за землю не відіграють суттєвої фіскальної ролі в доходах бюджету. З відміною періодичних платежів за об' єкти рухомого майна податкові надходження по групі податків на власність зменшаться. У співвідношенні між податком із власників транспортних засобів та платою за землю домінує останній. Так, у 2010 р. співвідношення між цими податками у відсотках становило

8,89 : 91,11.

Отже, в Україні фіскальна роль податків на власність реалізується загалом у вигляді плати за землю.

Динаміка надходжень плати за землю у розрізі форм оподаткування наведена в табл. 7.7.

У структурі плати за землю переважають надходження від орендної плати, які мають стабільну тенденцію до зростання, тоді як частка земельного податку постійно зменшується, що може бути пов' язане зі скасуванням деяких пільг та підвищенням цін на земельні ділянки.

Розглянемо детальніше особливості нарахування і сплати податків на власність та інших загальнодержавних податків і зборів в Україні в контексті нововведень податкового кодексу.

Таблиця 7.7

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005-2010 рр.*

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Плата за землю, млн грн

2718,2

3122,3

3889,3

6681,4

8362,7

9539,9

2. Частка плати за землю в доходах загального фонду місцевих бюджетів, %

11,6

10,1

8,7

11,2

14,0

14,1

3. Частка земельного податку в структурі плати за землю, %

58,6

52,1

44,2

35,7

33,7

32,0

4. Частка орендної плати в структурі плати за землю, %

41,4

47,9

55,8

64,3

66,3

68,0

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельну ділянку:

 • o земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з: власників земельних ділянок, власників земельних часток (паїв), постійних землекористувачів;
 • o орендна плата за земельні ділянки - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою: державної власності, комунальної власності.

Платники:

 • o власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • o землекористувачі;
 • o орендар земельної ділянки, державної та комунальної власності.

Об' єкти оподаткування:

 • o земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • o земельні частки (паї), які перебувають у власності;
 • o земельна ділянка, надана в оренду. База оподаткування:
 • o нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;
 • o площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
 • o розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Підстави для нарахування:

 • o дані державного земельного кадастру;
 • o договір оренди.

Новації Податкового кодексу України щодо плати за землю передбачають: забезпечення надходжень до місцевих бюджетів; раціональне використання земельних ресурсів; спрощення порядку обчислення і сплати податку тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >