< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Збільшення частки ринку

Туристичні фірми, що є лідерами ринку, також можуть рости, збільшуючи свої частки ринку. Для багатьох ринків невелике збільшення її означає досить помітний приріст продажу. Результати багатьох досліджень підтвердили, що зі збільшенням частки ринку прибутковість також підвищується. Тому туристичні фірми, що володіють дуже великою відносною часткою ринку, одержують в середньому значно вищий доход на вкладені засоби. Перебуваючи під впливом цього факту, багато туристичних фірм прагнуть збільшити свої ринкові частки для підвищення власної прибутковості.

Збільшувати частку ринку можна завойовуючи споживачів конкурентів. Загалом це - справа нелегка. Стимулювання просування і продажу турпродукту і зниження цін дозволяють швидко збільшити частку ринку, але такий приріст може бути одержаний тільки за рахунок зниження прибутковості, крім того, він втрачається, як тільки припиняється стимулювання. Винятком є тільки цінові війни, які стимулюються лідерами ринку, що володіють більшими ресурсами, ніж їх конкуренти.

Захоплення крупної частки ринку іноді здійснюється за рахунок проведення агресивної цінової політики протягом тривалого періоду. Значно частіше таке завоювання частки ринку досягається довготривалими вкладеннями в підвищення якості, нововведення або в створення торгової марки.

Досвідчені провідні туристичні фірми іноді вважають за краще купити конкурентів, ніж завойовувати їх споживачів. Іноді це може відкрити туристичній фірми доступ в нові ринкові сегменти. Значно частіше для туристичних фірм завоювання конкурентів дозволяє туристичним фірмам збільшити масштаби своєї діяльності за рахунок придбання схожих фірм.

Можна збільшувати частку ринку також завоюванням відданості споживачів. У наш час схеми завоювання відданості споживача неймовірно розрослися. Кращим з того, що є, можна назвати спроби встановлення взаємовідносин зі споживачем на основі задоволення його потреб протягом тривалого часу.

Завоювання більшої частки ринку автоматично піднімає рівень прибутковості туристичної фірми. Але тут багато що залежить від стратегії її боротьби за таку частку ринку. Існує велика кількість туристичних фірм, що володіють великою часткою ринку, прибутки яких невеликі, і в той же час, багато туристичних фірм, що володіють лише невеликою часткою ринку, є високоприбутковими. Витрати на придбання більшої частки ринку можуть значно перевищити одержаний в результаті прибуток. Збільшення частки ринку може дати приріст прибутку тільки в тому випадку, якщо із збільшенням цієї частки собівартість одиниці продукції падає або якщо призначена туристичною фірмою надбавка до ціни покриває витрати на створення турпродуктів вищої якості.

Крім того, в багатьох сегментах сфери туризму існує всього одна або лише декілька крупних високоприбуткових туристичних фірм, декілька прибуткових і, як правило, більш спеціалізованих туристичних фірм, і велика кількість туристичних фірм середніх розмірів, які одержують лише невеликі прибутки.

Таким чином, виявляється, що прибутковість туристичної фірми росте, якщо вона завойовує деяку частку ринку не саму по собі, а по відношенню до конкурентів на обслуговуваному нею ринку. Наприклад, "Гамалія" володіє тільки невеликою часткою всього ринку турпутівок, але вона одержує високі прибутки завдяки тому, що є туристичною фірмою, що володіє великою часткою ринку путівок класу "люкс", в своєму сегменті. Вона завоювала цю велику частку на обслуговуваному нею ринку тому, що все інше вона робила "правильно" - створювала турпродукт високої якості, забезпечувала високий рівень обслуговування і не допускала зростання своїх витрат.

Вдосконалення структури витрат

Підвищення результативності на ринку означає отримання великих прибутків з одного і того ж об'єму продажу. Ринкові лідери мають перевагу в масштабах фірми, завдяки чому їх витрати нижче, ніж у конкурентів. Проте для зниження витрат розміри туристичної фірми - це ще не все. Зниження витрат не можна досягнути, якщо туристична фірма володіє іншою фірмою, діяльність якої не пов'язана з основною діяльністю туристичної фірми, але пов'язана з додатковими витратами.

Найчастіше найнижчі витрати спостерігаються у випадку, якщо лідер ринку цілеспрямовано займається одним видом туристичної діяльності. Покупка і продаж допоміжних фірм часто відображають прагнення основної туристичної фірми зміцнитися за рахунок спрощення своєї діяльності.

Щоб залишатися конкурентоздатними, лідери ринку постійно борються за зниження витрат, які складаються з таких основних напрямів:

  • - Зниження капітальних витрат.
  • - Зниження постійних витрат.
  • - Зниження змінних витрат.
  • - Підвищення цінності.

Оборона лідируючої ринкової позиції

Прагнучи розширити загальний об'єм ринку, туристична фірма-лідер також повинна постійно захищати свою поточну позицію від атак конкурентів.

Туристична фірма-лідер повинна запобігати появі або негайно усувати свої слабкі сторони, виникнення яких надає сприятливі можливості для конкурентів. їй необхідно підтримувати свої витрати на низькому рівні, а ціни - відповідно доводити до того рівня цінності, який асоціюється у споживачів зданою торговою маркою. Потрібно, образно кажучи, "заткнути щілини" так, щоб через них на ринок лідера не пролізли конкуренти. Але кращий захист - напад, тому туристична фірма-лідер повинна виступати на ринку як новатор, а постійний потік нововведень - найкраща відповідь на наміри конкурентів. Туристична фірма-лідер не повинна зупинятися на досягнутому. Вона повинна бути ініціатором впровадження в сферу туризму нових турпродуктів, створення ефективніших систем розподілу і зниження витрат. Її конкурентна ефективність повинна постійно рости, а в очах споживачів туристична фірма повинна набувати все більшого значення. Вона повинна переходити в наступ, задавати темп всій сфері туризму і грати на слабких сторонах конкурентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >