< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пояснення поведінки вкладника і банку: повна модель пропозиції грошей

У попередніх двох розділах ми крок за кроком закладали будівельні блоки, що потрібні для розуміння пропозиції грошей. Ми спершу з'ясували, як створюються депозити, а потім розглянули грошовий мультиплікатор, в якому поведінка вкладника і банку відіграє важливу роль у процесі створення депозитів. Хоча тепер ми розуміємо, яким чином впливає поведінка вкладника і банку на пропозицію грошей, але ще не знаємо, чому вкладники або банки вибирають то один, то інший спосіб поведінки. У цьому розділі завершується розвиток моделі пропозиції грошей через пояснення поведінки вкладника і банку.

Хоча повна модель пропозиції грошей досить проста за структурою, вона є основою аналізу пропозиції грошей, який здійснюється економістами-практиками і в приватному секторі, і в державному управлінні. Така модель використовується, наприклад, Радою Федеральної резервної системи для прогнозування і аналізу політичних кроків. У цьому і в наступних розділах ми застосуємо дану модель, щоб зрозуміти труднощі, з якими стикається Федеральна резервна система у проведенні монетарної політики. Ця модель забезпечить нам відповіді на ряд питань, на які повинні відповісти урядовці США, формулюючи їхню економічну політику. Як умови на ринку грошей впливають на пропозицію грошей? Як може Федеральна резервна система контролювати пропозицію грошей? Які чинники роблять контроль за пропозицією грошей складною проблемою для ФРС? Як виникає банківська паніка і який вплив вона справляє на пропозицію грошей? Як сподівання щодо майбутнього впливають на пропозицію грошей?

Поведінка відношення "готівка - чекові депозити" {с/d}

На графіку 16.1 показано загальний контур динаміки відношення "готівка - чекові депозити" {С/D} з 1892 р. Як можна бачити з цього графіка, вирізняються декілька епізодів:

  • 1. Тенденція зниження вказаного відношення з 1892 р. по 1917 р., коли Сполучені Штати Америки вступили у першу світову війну.
  • 2. Різке збільшення цього відношення в роки першої світової війни і падіння після її закінчення.

Відношення

Графік 16.1. Відношення "готівка -чекові депозити": 1892-1990 pp.

  • 3. Найстрімкіше зростання цього відношення, як видно із графіка, відбулося в роки "великої депресії" з 1930 по 1933 рік.
  • 4. Збільшення цього відношення в роки другої світової війни.
  • 5. Тенденція зменшення спаду на початку 1960-х років і дедалі швидше зростання цього відношення наприкінці XX от.

Наш аналіз відношення {C/D} буде успішним тоді, коли пояснить ці епізоди. Ці ж епізоди допоможуть нам поглибити аналіз, бо забезпечать підходи до розуміння факторів, що впливають на коефіцієнт {C/D}.

Природним способом підходу до аналізу відносних сум активів (готівка, чекові депозити), якими люди хочуть володіти, тобто до відношення "готівка - чекові депозити", є застосування теорії попиту на активи, що розвинута в розділі 5. Згадаймо: з цієї теорії випливає, що на попит на такі активи, як готівка або чекові депозити, впливають чотири групи факторів: (1) сума ресурсів, що доступні для індивідів, тобто багатство (майно); (2) сподіваний доход на один актив відносно сподіваного доходу на альтернативні активи; (3) ступінь невизначеності або ризику, що пов'язаний з доходом від цього активу стосовно альтернативних активів; (4) ліквідність одного активу стосовно альтернативних активів. Оскільки фактори ризику і ліквідності не змінюються незалежно від багатства і сподіваного доходу і ведуть до однакових висновків щодо попередньої динаміки відношення {C/D}, то ми зосередимося на тому, як чинники, що впливають на багатство і сподівані доходи, позначаються на відношенні {C/D}.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >