< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація підприємств готельного господарства в Україні

Свого часу і в Україні використовувався такий принцип для атестації готелів, який було покладено в основу системи Держкомінтуристу. Бальна система класифікації "Інтуристу" розподіляла готелі на 2 типи: для короткотермінового проживання туристів і бізнесменів та рекреаційні готелі, до яких висувалися додаткові вимоги, пов'язані з організацією відпочинку та лікування. Ця система проіснувала до початку 90-х років XX ст. паралельно з розподілом готелів на розряди.

Згідно з Законом України "Про туризм" від 15.05.1995 р. готельні послуги та послуги харчування, що надають суб'єкти туристичної діяльності, підлягають обов'язковій сертифікації. Для туристичних і готельних послуг вона запроваджена з 04.04.1998 p. а для послуг громадського харчування з 01.07.1998р.

Сертифікація - це діяльність з підтвердження відповідності, послуг встановленим вимогам, її здійснюють органи з сертифікації Системи УкрСЕПРО, зареєстровані у Держкомстаті України. Для готелів з 01.01.1997 р. діє Державний Стандарт України

"Класифікація готелів" (ДСТУ 28681.4 95). Його було розроблено в Росії на основі європейської системи класифікації готелів і прийнято як міждержавний стандарт для країн СНД.

Відповідно до цього документу, готелі України поділяють на п'ять категорій зірок, що позначаються символом "*", на підставі комплексу вимог до матеріально-технічного забезпечення, номенклатури та якості послуг, рівня обслуговування. Особливої уваги заслуговують вимога безпеки та вимоги до персоналу, що є новими для нашого готельного господарства. Проведення сертифікації передбачає дві схеми. Перша з них - це проведення атестації готелю з перевіркою на відповідність вимогам нормативних документів. В результаті готелю надається певна категорія зірки та видасться сертифікат відповідності, термін дії якого 2 роки. Друга схема складніша, оскільки проводиться перевірка системи якості готельних послуг. Термін дії сертифіката, виданого за такою схемою, не більше 3 років. Якщо готель не відповідає у повному обсязі вимогам найнижчої категорії "*", але відповідає вимогам безпеки, то йому буде видано сертифікат з терміном дії на 1 рік.

Можливо, вимоги нового стандарту "Класифікація готелів" здаються завищеними для сьогоднішнього стану української готельної бази, але орієнтир на міжнародні стандарти обслуговування значно підвищує ефективність спроби української індустрії туризму активно включитися в міжнародний туристичний обмін.

Серед актуальних завдань - опанування міжнародною системою піктограм, яка допомагає організаторам обслуговування і споживачам користуватися путівниками національних і регіональних підприємств розміщення, де споживач змушений розуміти різноманітні правила, символи та інформацію. Уніфікувати піктограми готельного та ресторанного сервісу вдалося ХОТРЕК (HOTREC) Конфедерації національних асоціацій готелів і ресторанів в Європейському Економічному співтоваристві, яка була заснована в 1982 році. Вона є найвищим органом 22 національних асоціацій готелів, ресторанів і кафе у 12 країнах ЄЄ і представляє понад 1 млн. підприємств, понад 4 млн. службовців, має загальний обіг близько 100 млрд. ЕКЮ.

ХОТРЕК розробила Європейську Інформативну Систему для індустрії гостинності, що була прийнята Радою Міністрів ЄС 23 грудня 1986 року. Така інформаційна система описує об'єктивним чином ті умови та зручності, наявність яких гість може очікувати у готелі чи ресторані. Система Стандартизованої Інформації (tandardized Information ytem-I) як надійний супутник споживача має ряд переваг. Вона об'єктивна, інформативна, легка в управлінні та піддається контролю через застосування чинного законодавства захисту прав споживача, що не допускає трактувань, які вводять в оману.

Інформаційна система допомагає значно легше знаходити потрібну інформацію, незалежно від того, до якої країни Європи планується подорож, і складається з величезної кількості піктограм, які використовуються в усьому світі. Особливу увагу привертають до себе такі незвичайні, але ж необхідні символи, як спеціальні зручності для інвалідів і "зелений ключ" на білому фоні, який символізує екологічну чистоту території заміського готелю. Для того, щоб над готелем почав майоріти прапор з таким символом, треба пройти оцінку за суворими екологічними вимогами до видалення сміття, екологічної чистоти миючих засобів і продуктів харчування, що використовуються в готелі, хімічного складу води та дотримання норм витрат води та енергії.

Цей досвід заслуговує на те, щоб бути впровадженим у рекреаційних зонах України, де розвивається оздоровчий туризм. Дарма, що санітарні та екологічні служби постійно контролюють підприємства гостинності, адже українці та іноземні гості не мають можливості отримати інформацію про результати такого контролю. Запровадження заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості готелів у підтримуванні екологічного стану території, що діятимуть через споживача, сприяло б поліпшенню екологічного становища рекреаційно-туристичних регіонів України.

Таблиця 4.2. Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

Мінімальні вимоги до готельного господарства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >