< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України

При перевірці використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України потрібно:

 • o установити наявність нормативного документа (постанови, розпорядження) Кабінету Міністрів України, обґрунтувань виділення коштів, поданих міністерствами, іншими органами державної виконавчої влади, висновків Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України щодо економічної доцільності виділення коштів для фінансування видатків за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України, чи не суперечать ці документи Положенню про резервний фонд Кабінету Міністрів України;
 • o коло причетних до підготовки, прийняття та видання незаконних рішень посадових осіб об'єкта перевірки;
 • o з'ясувати причини прийняття та підписання актів, які суперечать чинному законодавству, та встановити посадових осіб, відповідальних за прийняття зазначених рішень;
 • o порівняти суми, які були передбачені нормативним документом Кабінету Міністрів України, з фактично перерахованими Головним управлінням Державного казначейства України, з'ясувати обставини та причини відхилень;
 • o перевірити цільове використання виділених коштів, наявність затверджених програм, титульних списків, кошторисів, угод тощо, провести зустрічні перевірки на об'єктах використання цих коштів;
 • o установити, чи призвело витрачання коштів резервного фонду до очікуваного результату, передбаченого правовими та фінансово-економічними обґрунтуваннями;
 • o перевірити, чи не відверталися кошти на інші цілі (депозити та інше). При виявленні фактів відведення цільових коштів не за призначенням визначити причини цього, розміри цих коштів та причетних до цього посадових осіб;
 • o перевірити, чи поверталися залишки невикористаних коштів резервного фонду після завершення робіт до Державного бюджету України і як здійснювався контроль за надходженням та використанням цільових коштів;
 • o дослідити інші питання, що виникатимуть у ході перевірки, ревізії.

Перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок

При перевірці використання коштів загальнодержавних цільових, позабюджетних фондів необхідно:

 • o проаналізувати ефективність та економічну обґрунтованість проектів, що фінансуються з цих фондів, та визначити їх пріоритетність;
 • o перевірити наявність відповідних документів (угод, програм, кошторисів), які повинні своєчасно оформлятися і затверджуватися;
 • o проаналізувати структуру видатків і порівняти з нормативними вимогами;
 • o з'ясувати інші питання, передбачені програмою перевірки, ревізії. При перевірці бюджетних позичок (кредитів), які надані установам і організаціям, необхідно:
 • o проаналізувати умови надання і обґрунтованість розмірів бюджетних позичок, перевірити пакет документів на їх отримання;
 • o проаналізувати дотримання інтересів Державного бюджету при укладанні угод, гарантії і можливості повернення, доцільність надання цих позичок;
 • o перевірити відповідність рішень про надання позичок чинному законодавству з питань бюджету та вимогам закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • o перевірити спрямування видатків на погашення і обслуговування, розмір витрат з виплати відсотків, порівняти з рівнем інфляції, перевірити відображення цих операцій у бухгалтерському обліку;
 • o перевірити цільове спрямування цих коштів, законів, доцільність і ефективність їх використання;
 • o перевірити дотримання термінів повернення позички, чи існує прострочена заборгованість та які вживаються заходи щодо її погашення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >