< Попер   ЗМІСТ   Наст >

В чому полягають особливості сегментації ринків, орієнтованої на формування груп держав з близькими умовами бізнесу?

При сегментації зарубіжних ринків, орієнтованої на формування груп держав з близькими умовами бізнесу, відбираються критерії, що забезпечують опис середовища, в якому належить здійснювати свою діяльність. Вони повинні також дати загальне уявлення про те, чи може певний продукт знайти збут на ринку і в якому обсязі. При цьому в дослідженні мають бути задіяні соціально-економічні, природничо-технічні, політико-правові, соціокультурні та інші критерії.

В таблиці 3.3 систематизовані вихідні основи сегментації світового ринку на базі групування країн. Вона застосована для формування маркетинг-mіх. При цьому для одних критеріїв вихідні дані містяться в офіційній статистиці, а у випадку використання інших критеріїв необхідна обробка ринку.

Таблиця 3.3. ВИХІДНІ ОСНОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ, ОРІЄНТОВАНІ НА ГРУПУВАННЯ КРАЇН

ВИХІДНІ ОСНОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ, ОРІЄНТОВАНІ НА ГРУПУВАННЯ КРАЇН

Які критерії використовують для сегментації ринків споживчих товарів?

Визначення загальної типології, яка характеризує ринок тієї чи іншої країни, визначає наступний якісний етап сегментації. На цьому етапі постає завдання визначення цільової групи, тобто потенційних споживачів продукції й послуг. Воно вирішується шляхом виділення двох типів ринків у країні: ринку споживчих товарів і ринку засобів виробництва. Нерідко до системи міжнародного маркетингу включаються також ринок державних служб і ринок послуг.

Для сегментації ринку споживчих товарів у даний час є велика кількість ознак. Відбір їх стосовно міжнародного маркетингу слід здійснювати таким чином, щоб вони забезпечували глибоке вивчення особливостей чужої країни. Такий підхід міститься в деяких роботах. їх систематизація дає основи для виділення двох груп критеріїв. Одна з них включає критерії, що забезпечують вивчення і виділення сегментів на основі безпосереднього вивчення та виміру ринкових характеристик. Друга передбачає непрямий підхід.

За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів шляхом безпосереднього вивчення та виміру ринкових характеристик?

Критерії, що забезпечують виділення сегментів шляхом безпосереднього вивчення та виміру ринкових характеристик, становлять таку групу:

  • 1. Географічні критерії типу регіон, місце розташування, кліматичні особливості і т. ін.
  • 2. Соціально-демографічні й соціально-економічні критерії: вік, стать, житлове забезпечення, дохід, професійна група, рівень освіти, місце народження, раса, національність, приналежність до певного соціального кола, соціальні ролі, контрольні соціальні механізми і т. ін.
  • 3. Відношення покупців, зміст відгуків стосовно продукції даного вигляду, комунікаційних заходів, шляхів і методів збуту, заходів в області політики цін та інше.

Остання група критеріїв потребує дещо докладнішого висвітлення. Хоча вона наведена третьою в переліку, її значення ніяк не третьочергове, оскільки її використання дозволяє "завоювати" покупця, справити на нього враження. Тому фахівець з міжнародного маркетингу повинен знать принципову позицію щодо продукту тих, хто користується таким виробом і тих, хто не користується ним. Це необхідно встановлювати незалежно від того, чию продукцію купував або знає покупець даної або конкуруючої фірми. Відповідно необхідно встановити звички й звичаї щодо використання інформаційних джерел; надання переваг, що стосується форм реалізації, місць, видів і методів здійснення покупок; силу реакції на ціни й якість.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >