< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Критичні випадки

Критичні випадки - це короткі доповіді про ефективність виконаної роботи. Вони націлені на загальну картину, а не на деталі.

Критичні випадки також притаманні оцінному інтерв'ю, тому що супервізори можуть націлюватися на поточну трудову поведінку більше, ніж на невизначене підкреслення штрихів.

Подібно до інших рейтингових методів, критичні випадки мають свої недоліки. Перший - оцінювачі можуть вирішити, що запис випадків, пов'язаних з роботою підлеглих на щоденній або навіть щотижневій основі, дуже обтяжливий. Другий - оцінювачі встановлюють стандарти, за якими оцінюються підлеглі; проте мотивація буде вища, якщо підлеглі зможуть брати участь в установці стандартів, за якими їх оцінюватимуть. І третє - оповідна форма не дозволяє порівнювати працівника і готельний бізнес. Для подолання цих проблем можна використовувати графічні рейтингові шкали.

Графічні рейтингові шкали

Графічні рейтингові шкали - найбільш широко застосовуваний рейтинговий метод

Шкали графічного рейтингу можуть не поступатися глибині нарису або опису критичних випадків, а результати можуть бути точно показані в кількісному виразі, і оскільки шкали стандартизовані, можна проводити порівняння між працівниками. Графічні шкали рейтингів часто піддаються критиці, але, коли відбувається порівняння з більш фальсифікованими шкалами "силового" вибору, графічна шкала переконує своєю достовірністю, і вона прийнятніша для оцінювачів.

Бальні методи оцінки

Найбільше розповсюдження серед методів комплексної оцінки виконання робіт мають бальні системи порівняння характеристик працівників та метод контрольних листів.

Бальні методи оцінки виконання робіт передбачають порівняння показників виконання робіт і ділових характеристик працівників за наперед встановленими нормативами. З цією метою ретельно вибираються чинники оцінки і число ступенів кожного чинника, а також оцінка їх в балах. Використовуються два великі різновиди бальних систем - графічні шкали і багатоступеневі шкали. Для обох різновидів характерне застосування шкал оцінки як засобу технічних розрахунків.

Метод контрольних листів застосовується самостійно і в поєднанні з методами графічних шкал. При цьому методі в спеціальні контрольні листи записуються докладні питання про різні чинники оцінки виконання робіт і ділових якостей працівників, на яких особа, яка дає оцінку, повинна дати відповіді та висновки.

Мета таких контрольних листів полягає не лише в тому, щоб з'ясувати, до якої групи за розмірами доплат за заслуги варто віднести ту або іншу роботу або працівника, але і в тому, щоб визначити сильні і слабкі сторони працівника для досягнення більшої ефективності його праці.

Характер виконуваної роботи може істотно розрізнятися в порівнянні з тими ж нововведеними структурами. Отже, знадобляться абсолютно нові якості (наприклад, новаторство, заповзятливість і т.д.), наявність яких можна тільки передбачати. Працівник, який у результаті відмінно зарекомендував себе, виявиться непридатним для нової роботи. Разом з тим якнайкращим способом виявлення потенціалу працівника залишається спостереження за ним (і оцінка) в новій виробничій обстановці, на новому місці. Маються на увазі випробувальний термін, ротація молодих кадрів у підрозділах готелю, тимчасове заміщення, що дозволяє розвинути здібності до конкретних видів праці. З цією ж метою практикується тимчасове підключення молодих працівників до роботи цільової нововведеної групи. Для різних управлінських рівнів надзвичайно корисною є тимчасова робота в невеликих готелях, де для них є можливість приймати самостійні рішення в критичних ситуаціях. Правда, тут є небезпека, що необхідні якості не встигнуть проявитися. Такі ж нижчі цільові структури, як гуртки якості, дозволяють виявити потенціал працівника і без зміни трудових функцій, оскільки інноваційна діяльність здійснюється паралельно з основною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >