< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Який період охоплює антична культура: а) III тис. до н. е. — V ст. н. е.; 6) XI ст. до н. е. — 476 р. н. е.; в) III тис. до н. е. — 146 р. до н. е.?
 • 2. Які періоди розвитку мала давньогрецька куль тура: а) архаїчний, досократівський, класичний; б) мікенський, докласичний, класичний, післякласичний; в) крито-мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний, елліністичний?
 • 3. Що означало слово "демократія" у стародавніх греків: а) рівні права; б) рівні можливості; в) влада народу?
 • 4. Де в стародавньому світі існували міста-держави, політично організовані як рабовласницькі демократії: а) в Єгипті; б) в Аттиці та Іонії; в) у Китаї?
 • 5. Періодами давньоримської культури є: а) "царський", республіканський, імператорський; б) докласичний, класичний, елліністичний; в) імператорський, республіканський, елліністичний.
 • 6. Який давньогрецький поліс став еталоном давньогрецької демократії: а) Спарта; б) Афіни; в) Коринф?
 • 7. Акрополь — це: а) храм на честь бога — покровителя міста; б) стіна, мур, укріплення міста; в) комплекс архітектурних споруд верхньої укріпленої частини грецького міста.
 • 8. Який філософ запропонував концепцію "осьової доби": а) Г. Гегель; б) Ф. Ніцше; в) К. Ясперс?
 • 9. Який археолог відкрив у 1871 р. місцезнаходження Трої: а) А. Еванс; б) Г. Шліман; в) Л. Вайт?
 • 10. Афінський акрополь включає низку споруд, а саме: а) Парфенон; б) Пропілеї; В) храм Афіни-Ніке; г) храм Ерехтейон; д) Академію.
 • 11. Принцип архітектурної композиції — архітектурний ордер — базувався на використанні в споруді певного типу колон, один з яких був римським, а саме: а) доричний; б) тосканський; в) іонічний; г) коринфський.
 • 12. Яку людську досконалість, красу зображає грецька скульптура періоду класики (Боги, Герої, атлети): а) індивідуальну; б) типову; в) родову?
 • 13. Приведіть у відповідність грецьких авторів та їх твори:
  • а) "Медея";
  • б) "Орестея";
  • в) "Антігона";
 • 1) Есхіл;
 • 2) Софокл;
 • 3) Евріпід.
 • 14. Прийнято вважати, що грецький театр виник: а) з грецьких змагань на стадіонах; б) змагань аедів і рапсодів, які досить артистично оповідали міфи; в) із драматичних містерій, якими супроводжувалися Діонісії.
 • 15. Сім чудес світу стародавності — це (зазначте усі можливі відповіді): а) піраміда Хеопса; б) Вавилонська вежа; в) сади Семіраміди; г) статуя Зевса; д) храм Артеміди; е) Галікарнаський мавзолей; ж) Колос Родоський; з) Александрійський маяк.
 • 16. Римський Колізей — це: а) центральне приміщення Риму у формі витягнутого прямокутника з великим залом для судових засідань; б) площа для народних зборів у Римі; в) грандіозний римський амфітеатр, збудований у І ст. н. е. для гладіаторських боїв.
 • 17. Давньоримські поети "золотого віку", представники класичної римської літератури — це: а) Вергілій, Овідій, Горацій; б) Сенека, Плавт, Светоній; в) Алкей, Сапфо, Анакреонт.
 • 18. Видатним римським оратором вважають: а) Сенеку; б) Марка Аврелія; в) Цицерона.
 • 19. Яка поема принесла світову славу Вергілію: а) "Георгіки*; б) "Буколіки"; в) "Енеїда"?
 • 20. Найважливішим видом мистецтва республіканського Риму вважається: а) архітектура; б) скульптура; в) театр.
 • 21. К. Ясперс вводить поняття "осьова доба", в яку, на його думку, "відбувся найбільш різкий поворот в історії коли "виникли передумови, які дали можливість людині стати такою, як вона є". Які історичні межі цього періоду: а) VШ—Ш ст. до н. е.; б) V ст. до н. е. Н V ст. н. е.; в) І ст. — X ст. н. е.?
 • 22. Згідно з К. Ясперсом до спектра осьової культури належать: а) Китай, Індія, Персія, Палестина, Греція; б) Індія, Китай, Італія, Греція, Македонія; в) Греція, Персія, Палестина, Італія, Індія.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >