< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Корпоративні культурні цінності

До числа специфічних корпоративних культурних цінностей найчастіше зараховують:

 1. Імідж підприємства, наприклад, у сфері технологій, якості, становище в галузі, регіоні; схильностей до новаторства; відданості професійним ідеалам і т. п.
 2. Старшинство і влада. Ця група цінностей включає посадові повноваження, неформальний особистий вплив, пошану до старшинства й влади, старшинство як критерій надання владних повноважень.
 3. Розмежування компетенції між підрозділами та керівними працівниками. Сюди зараховують повноваження відділу кадрів, розподіл функцій між заступниками керівника організації, роль і функції служби маркетингу, науково-дослідних і конструкторських підрозділів, планового, виробничого та інших відділів.
 4. Ставлення до співробітників. Цей ціннісний критерій зазвичай розглядається з погляду турботи про людей і їхні потреби.
 5. Неупереджене ставлення або фаворитизм (привілеї для різних груп і осіб або їх відсутність).
 6. Повага до індивідуальних прав. До цієї групи корпоративних цінностей належать: навчання і можливості підвищення кваліфікації, кар'єра, справедливість принципів оплати, система мотивацій персональних та за підрозділами тощо.
 7. Відсутність або наявність дискримінації. Наприклад, стосовно жінок, працівників певних національностей, інвалідів, родичів, тих, хто має інші релігійні переконання і т. п.
 8. Критерії вибору на керівні та контролюючі посади. Тут маються на увазі: старшинство або ефективність роботи; форми лідерства; пріоритети в процесі вибору; політичні, етнічні, ідеологічні, національні, споріднені та інші критерії; вплив неформальних відносин і угрупувань тощо.
 9. Стиль керівництва. Наприклад, патерналізм, авторитарний, консультативний або співпраці. До цієї групи також зараховують: використання комітетів і цільових груп; особистий приклад; здатність до адаптації та ряд інших аспектів.
 10. Процеси ухвалення рішень. Мається на увазі, якими в організації є підходи з питань: хто і які повинен приймати рішення; з ким і як проводити консультації; чи необхідний пошук консен- сусу; культивувати індивідуальне або колективне ухвалення рішень та ін.
 11. Інформаційна система. Ця структура постає як ціннісна категорія з погляду: вибірковості й ступеня інформованості та інформування співробітників; швидкості проходження інформації; її правдивості, точності й комплексності.
 12. Характер контактів. До цієї групи корпоративних цінностей належать такі поняття, як: жорсткість або гнучкість у використовуванні наявних каналів; значення, що надається формальним аспектам; доступність вищого керівництва; спосіб і характер проведення зборів і інших корпоративних заходів.
 13. Соціальні відносини. Мається на увазі: хто з ким спілкується під час і після роботи; соціальні бар'єри й умовності. Крім того, сюди належать особливі умови, наприклад, хто може мати окремий кабінет, користуватися спеціальною їдальнею або персональним автомобільним паркуванням, хто є членом або може вступити до закритого клубу, хто має право на своєрідні меблі або кращу офісну техніку тощо.
 14. Спосіб вирішення конфліктів. Сюди включають: бажання уникнути конфліктів; здатність до компромісу; перевага офіційним або неофіційним способам вирішення питань; участь вищого керівництва та інші.
 15. Оцінка ефективності роботи. Ідеться про: об'єктивність або суб'єктивність оцінки; ступінь формалізації оцінки; прихова- ність або відвертість оцінки; хто дає оцінку, а також, хто і як використовує її результати.
 16. Залучення. Ціннісні критерії цього типу пов'язані з прихильністю керівництва і персоналу до цілей і маркетингової політики організації; лояльністю і духом єдності; задоволенням від роботи і т. п.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >