< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік рахунків до отримання, наданих знижок та повернення товарів

Дебіторська заборгованість виникає в момент відвантаження товарів і виставлення платіжних документів на адресу покупця. У момент реалізації товарів за міжнародними принципами відбувається і визнання доходу за справедливою вартістю компенсації (в грошовій або іншій формі), яка підлягає отриманню. Для відображення заборгованості по торговельних операціях використовується рахунок "Рахунки до отримання".

На суму відвантаження покупцям товарів за договірними цінами в обліку робиться запис:

Рахунки до отримання

Доходи від реалізації

При отриманні грошей за відвантажені товари одночасно відображається закриття дебіторської заборгованості наступним записом:

Грошові кошти

Рахунки до отримання

Одним із важливих питань обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах є застосування гнучкої системи численних знижок та повернення товарів клієнтами.

Знижки, які надаються клієнтам, поділяються на дві групи:

комерційні;

розрахункові.

Комерційні знижки надаються у відсотках до договірної вартості товарів з врахуванням обсягу одноразових продаж та за сукупністю торговельних операцій за звітний період, а також у випадку певної невідповідності відвантажених товарів встановленим параметрам чи якості. За наявності дефектів товарів проводиться їх повернення або уцінка, для відображення яких може використовуватись рахунок "Повернення та уцінка реалізованих товарів". При цьому в обліку робиться запис:

Повернення та уцінка реалізованих товарів

Рахунки до отримання (або Грошові кошти)

Надання знижок покупцям, повернення та уцінка неякісних товарів призводять до зменшення доходів від реалізації, тому ці рахунки розглядаються як регулюючі до рахунку "Доходи від реалізацій і у звіті про прибутки і збитки сума їх віднімається від загального обсягу продажу.

Розрахункові знижки надаються покупцям за прискорення оплати заборгованості або за дострокову оплату. Використовуються вони з метою стимулювання покупців щодо оплати заборгованості до закінчення обумовленого терміну платежу. Наприклад, умовами договору визначено термін оплати заборгованості покупцем протягом 50 днів, а при оплаті боргу протягом 10 днів йому надається знижка в розмірі 3 %. Такі умови визначаються як "3/10, чистих 50" (або "3/10, п/50").

Для відображення розрахункових знижок у зарубіжній обліковій практиці використовуються два методи: валовий і чистий.

При використанні валового методу обліку знижок за дострокову оплату, сума знижки не вираховується з доходу від продажу, тобто на рахунках обліку доходу і дебіторської заборгованості відображається загальна сума виставленого рахунку. Знижки відображаються лише тоді, коли відбувається оплата протягом періоду дії знижки. Відображаються вони на контррахунку "Реалізаційні знижки* ("Знижки за дострокову оплату") до рахунку доходу від реалізації, який в кінці звітного періоду закривається і сума якого показується у звіті про прибутки і збитки як коригувальна стаття (віднімається) до загальної величини виручки від реалізації. Суми повернень товарів та інших наданих знижок відображаються на рахунку "Повернення товарів і знижки". Ці суми також пов'язані із зменшенням доходів від реалізації, тому додатково показуються у звіті про прибутки і збитки як ще одна коригувальна стаття.

Наприклад, корпорація "Фотон" реалізувала в кредит фірмі "Ерікс" товарів на суму $30,000 на умовах 3/10, п/60. що означає, що фірма "Ерікс" може одержати знижку 3 % за умови оплати товару не пізніше ніж через 10 днів (це зазначено безпосередньо в рахунку-фактурі). Фірма "Ерікс" повернула товару на суму $1,000, а залишок заборгованості оплатила наступним чином: на протязі 10 днів (тобто в період дії знижки) - $8,000 і решту $21,000- після завершення періоду дії знижки.

При використанні валового методу в обліку ці операції будуть відображені наступними записами:

Відвантаження товарів за договірними цінами в кредит фірмі "Ерікс":

Рахунки до отримання 30,000

Доходи від реалізації 30,000

Повернення частини товарів покупцем (фірмою "Ерікс"):

Повернення товарів і знижки 1,000

Рахунки до отримання 1,000

Одержання грошей за реалізовані товари (в період дії знижки) і надання покупцеві знижки 3 %. Сума знижки складає $240 ($8,000 х 3 % = $240):

Грошові кошти 7,760

Реалізаційні знижки (Знижки за дострокову оплату) 240

Рахунки до отримання 8,000

Одержання грошей (після завершення періоду дії знижки) в рахунок остаточного закриття заборгованості:

Грошові кошти 21,000

Рахунки до отримання 21,000

При застосуванні чистого методу знижки за дострокову оплату в повному розмірі вираховуються з доходу від реалізації і відображаються в обліку при початковому продажу товарів. Тобто дебіторська заборгованість показується за чистою сумою за мінусом знижки за дострокову оплату. Якщо покупець не використовує знижку за дострокову оплату (повністю або частково), то вона відображається на рахунку "Втрачені знижки за дострокову оплату".

За умови застосування чистого методу, операції з продажу товарів у кредит фірмі "Ерікс", що наведені у попередньому прикладі, будуть відображені такими проведеннями:

Відвантаження товарів за договірними цінами в кредит фірмі "Ерікс";

Рахунки до отримання 29,100

Доходи від реалізації 29,100

Повернення частини товарів покупцем (фірмою "Ерікс") на суму $970 ($1,000 - $1,000 х 3 % = $970):

Повернення товарів і знижки 970

Рахунки до отримання 970

Одержання грошей за реалізовані товари (в період дії знижки) і надання покупцеві знижки 3 %. Сума знижки складає 5240 ($8,000 х 3 % = $240):

Грошові кошти 7,760

Рахунки до отримання 7,760

Одержання грошей (після завершення періоду дії знижки) в рахунок остаточного закриття заборгованості (сума втраченої знижки складе $630 ($21,000 х 3 % = $630):

Рахунки до отримання 630

Втрачені знижки за дострокову оплату 630

Грошові кошти 21,000

Рахунки до отримання 21,000

З двох методів обліку розрахункових знижок, валовий метод є найбільш розповсюджений на практиці, а чистий - застосовується рідко, оскільки вимагає додаткового аналізу і здійснення коригуючих записів для відображення втраченої покупцем знижки за дострокову оплату на рахунках обліку дебіторської заборгованості. Хоча, з другого боку, при використанні чистого методу прибутки і активи оцінюються за найменшою з можливих вартостей, і облікові працівники вважають, що він більшою мірою відповідає принципу обачливості та є більш правильним до застосування для обліку знижок за дострокову оплату.

У звіті пре прибутки і збитки повернення товарів і надані знижки будуть відображені наступним чином: $

Доходи від реалізації товарів 30,000

Мінус Повернення товарів і знижки (1,000)

Знижки з продажу (240)

Чистий дохід від реалізації товарів 28,760

Отже, в міжнародній практиці використовуються декілька методів обліку повернення товарів та їхньої уцінки:

створення резерву повернення товарів, їхньої уцінки, наданих знижок;

використання регулюючого рахунка до рахунка "Доходи від реалізації" - "Повернення та уцінка реалізованих товарів";

відображення доходу за чистою вартістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >