< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виконання уповноваженим банком бенефіціара, що є виконуючим банком, непідтвердженого експортного акредитива

 • 4.1. Уповноважений банк бенефіціара перевіряє отримані документи та встановлює їх належне представлення, якщо він здійснює функції виконуючого банку.
 • (Абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

За потреби відповідальний працівник уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара робить копії цих документів та підшиває їх до Справи.

 • 4.2. Уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара здійснює оплату бенефіціару коштів за акредитивом відповідно до пунктів 4.3-4.5 цієї глави, якщо під час перевірки документів та встановлення їх належного представлення він не виявив у них розбіжностей.
 • ( Пункт 4.2 глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '
 • 4.3. Якщо уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара має кореспондентський рахунок в іноземному банку-емітенті, то іноземний банк-емітент зараховує суму коштів за акредитивом на кореспондентський рахунок уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара, відкритий у його банку, або на кореспондентський рахунок іншого банку, у якому уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара має кореспондентський рахунок, за реквізитами, зазначеними в умовах акредитива, або за платіжними інструкціями, отриманими від уповноваженого (виконуючого) банку бенефіціара.
 • (Абзац перший пункту 4.3 глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Після зарахування іноземним банком-емітентом суми коштів за акредитивом уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара зараховує суму коштів на кореспондентський рахунок та на розподільчий рахунок (якщо бенефіціару відкрито рахунок в уповноваженому (виконуючому) банку бенефіціара) або перераховує суму коштів за акредитивом згідно з реквізитами, отриманими від бенефіціара (банку бенефіціара).

 • (Абзац другий пункту 4.3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)
 • 4.4. Якщо іноземний банк-емітент має кореспондентський рахунок в уповноваженому (виконуючого) банку бенефіціара та іноземний банк-емітент надав повноваження уповноваженому (виконуючого) банку бенефіціара на списання суми коштів за акредитивом з кореспондентського рахунку іноземного банку-емітента, то уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара списує кошти із зазначеного кореспондентського рахунку і діє відповідно до пункту 4.3 цієї глави.
 • ( Пункт 4.4 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 4.5. Якщо згідно з умовами акредитива оплата за акредитивом здійснюється через рамбурсуючий банк, то уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара надсилає рамбурсну вимогу до рамбурсуючого банку і перевіряє надходження коштів за акредитивом.

Після отримання оплати за акредитивом уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара надалі діє відповідно до пункту 4.3 цієї глави.

 • 4.6. Уповноважений (виконуючий) банк бенефіціара діє відповідно до глави 6 цього розділу, якщо під час перевірки документів та встановлення їх належного представлення він виявив у них розбіжності.
 • ( Пункт 4.6 глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '

Виконання уповноваженим банком бенефіціара підтвердженого експортного акредитива

 • 5.1. Якщо умови акредитива, що надійшли до уповноваженого банку бенефіціара, містять інструкції щодо надання ним підтвердження акредитива, то уповноважений банк бенефіціара має повідомити бенефіціара про своє рішення щодо підтвердження (непідтвердження) акредитива.
 • 5.2. Якщо уповноважений банк бенефіціара за будь-яких причин відмовляється надати своє підтвердження акредитива, то він негайно надсилає повідомлення про це до банку, від якого умови акредитива були отримані.
 • 5.3. Для прийняття рішення щодо надання свого підтвердження акредитива уповноважений банк бенефіціара (у разі потреби) здійснює аналіз фінансового стану іноземного банку-емітента з метою оцінки майбутніх ризиків.

За погодженням між уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара та іноземним банком-емітентом як забезпечення підтвердження акредитива можуть бути:

кошти грошового забезпечення, що розміщуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків в уповноваженому (підтверджуючому) банку бенефіціара;

(Абзац третій пункту 5.3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

кредитні лінії, установлені уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара для іноземного банку-емітента;

рамбурсне безвідкличне зобов'язання виконати платіж за акредитивом рамбурсуючим банком на підставі та в межах кредитних ліній, що відкриті уповноваженим (підтверджуючим) банком бенефіціара рамбу-рсуючому банку;

гарантії, що надаються на користь уповноваженого (підтверджуючого) банку бенефіціара третіми сторонами; інше.

 • 5.4. Уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара зобов'язується (додатково до зобов'язання банку-емітента) виконати платіжне зобов'язання або здійснити негоціацію документів за акредитивом за умови належного представлення документів, якщо він вирішив надати своє підтвердження акредитива.
 • ( Пункт 5.4 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.5. Уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара здійснює оплату коштів за акредитивом після встановлення належного представлення документів
 • ( Пункт 5.5 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '
 • 5.6. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара є виконуючим банком за акредитивом, то він діє відповідно до глави 4 цього розділу.
 • ( Пункт 5.6 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 5.7. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара має кореспондентський рахунок в іноземному банку-емітенті, то він надає платіжні інструкції щодо зарахування суми коштів за акредитивом на кореспондентський рахунок уповноваженого (підтверджуючого) банку бенефіціара. Після зарахування іноземним банком-емітентом суми коштів за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара перераховує їх до виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, за реквізитами, отриманими від нього. Якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара є виконуючим банком, то він діє відповідно до пункту 4.3 глави 4 розділу III цього Положення.

Якщо уповноважений банк є банком, що надав рамбурсне зобов'язання на користь іншого (виконуючого) банку та отримав від виконуючого банку належним чином оформлену рамбурсну вимогу, то уповноважений банк здійснює оплату коштів за акредитивом відповідно до абзаців третього - четвертого цього пункту.

Якщо іноземний банк-емітент має кореспондентський рахунок в уповноваженому (підтверджуючому) банку бенефіціара та надав останньому повноваження на списання коштів за акредитивом із зазначеного кореспондентського рахунку, то уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара списує суму за акредитивом із зазначеного кореспондентського рахунку та перераховує її за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

(Абзац третій пункту 5.7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Якщо кошти грошового забезпечення за акредитивом розміщені іноземним банком-емітентом в уповноваженому (підтверджуючому) банку бенефіціара на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків, то уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара списує суму за акредитивом із зазначеного рахунку та перераховує її за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

( Абзац четвертий пункту 5. 7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009 )

Якщо за умовами акредитива сплата за акредитивом здійснюється іноземним банком-емітентом відповідно до платіжних інструкцій уповноваженого (підтверджуючого) банку бенефіціара, то останній надсилає зазначені інструкції до іноземного банку-емітента і надалі перевіряє надходження оплати за акредитивом.

(Абзац п 'ятий пункту 5.7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Після отримання коштів за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара перераховує відповідну суму за акредитивом за реквізитами, отриманими від виконуючого банку, якщо виконуючий банк є іншим банком, або зараховує суму за акредитивом на розподільчий рахунок бенефіціара.

(Абзац шостий пункту 5.7 глави 5розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара має здійснити оплату коштів за акредитивом бенефіціару, якщо уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара не отримав кошти за акредитивом від рамбурсуючого банку або іноземного банку-емітента.

 • ( Пункт 5.7 глави 5 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006; в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.8. Після оплати за акредитивом уповноважений (підтверджуючий) банк бенефіціара списує суму за акредитивом з відповідного позабалансового рахунку, призначеного для обліку підтверджених акредитивів.
 • ( Пункт 5.8 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >