< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміни у рівноважних процентних ставках

Дослідження, як рівноважна процентна ставка змінюється, через застосування аналізу з позицій системи переваги ліквідності, передбачає знання тих факторів, що викликають переміщення кривих попиту і пропозиції грошей.

Порада

Вивчення системи переваги ліквідності також передбачає ознайомлення з її практичним застосуванням. Коли в тексті наведені такого роду застосування для дослідження, яким чином процентна ставка змінюється, бо значення окремих економічних змінних зростає, подивіться, чи можете ви зобразити відповідні переміщення кривих попиту і пропозиції, коли значення цієї ж економічної змінної зменшується. Використовуйте при цьому припущення "ceteris paribus", тобто досліджуйте вплив зміни однієї змінної, всі інші змінні вважайте сталими.

Переміщення кривої попиту на гроші

У кейнсіанській концепції переваги ліквідності існують два фактори, що викликають переміщення кривої попиту на гроші: (1) доход і (2) рівень цін.

Ефект доходу

У кейнсіанському підході виділяють дві причини, чому доход мав би впливати на попит на гроші Коли економіка перебуває у фазі піднесення і доход зростає, то зростає і багатство, і люди хотітимуть мати більше грошей як засобу нагромадження вартості і проводити більше операцій із застосуванням грошей, отже, вони також хотітимуть нагромаджувати більше грошей. Висновок полягає в тому, що вищий рівень доходу викликає зростання попиту на гроші, і крива попиту на гроші переміщується праворуч.

Ефект рівня цін

Кейнс поділяв погляд, що людей турбує сума грошей, якою вони володіють у реальному вираженні, тобто мовою товарів і послуг, які можна купити за ці гроші. Якщо рівень цін зростає, то однакова номінальна кількість грошей більше не є однаково вартісною, тобто за цю кількість грошей уже на можна купити стільки реальних товарів і послуг, як раніше. Для відновлення попередньої кількості грошей у реальному виражені люди хотітимуть нагромаджувати більшу номінальну кількість грошей. Тому зростання рівня цін викликає збільшення попиту на гроші, а крива попиту переміщується праворуч.

Реакція на зміни в доході.

Графік 6.10. Реакція на зміни в доході. У фазі піднесення ділового циклу, коли доход зростає, крива попиту переміщується праворуч з Мі до М%. Крива пропозиції є фіксованою для - М. Рівноважна процентна ставка зростає з г'і до із-

Переміщення кривої пропозиції грошей

Припустімо, що пропозиція грошей повністю контролюється центральним банком, функції якого у США виконує Федеральна резервна система. (Фактично процес, в якому визначається пропозиція грошей, є значно складнішим і обіймає банки, вкладників та позичальників у банків. Ми дослідимо цей процес детальніше далі у цій книжці). Тепер нам потрібно знати тільки те, що збільшення пропозиції грошей, яке здійснює Федеральна резервна система, перемістить криву пропозиції на гроші праворуч.

Зміни у рівноважній процентній ставці

Щоб зрозуміти, яким чином систему переваги ліквідності можна застосувати для аналізу динаміки процентних ставок, ми знову розглянемо декілька прикладів її застосувань, що будуть корисними для оцінки впливів монетарної політики на процентні ставки.

Зміни в доході

Коли доход зростає у фазі піднесення ділового циклу, то, як ми бачили, попит на гроші зростатиме. Це показано на графіку 6.10 через переміщення праворуч кривої попиту з М? до М$. Нова рівновага досягається в точці 2 на перетині кривої М$ з кривою пропозиції грошей МБ. Як можна бачити, рівноважна процентна ставка зростає з і1 до і2. Система переваги ліквідності, отже, приводить до висновку, що коли доход зростає у фазі піднесення ділового циклу (всі інші економічні змінні вважаються сталими), то процентні ставки зростатимуть. Цей висновок не є двозначним, коли проти-

Реакція на зміну у рівні цін.

Графік 6.11. Реакція на зміну у рівні цін. Збільшення рівня цін переміщує праворуч криву попиту на гроші з Щ до м£ і рівноважна процентна ставка зростає з і до <£.

стоїть висновку, який досягається щодо впливів зміни доходів на процентні ставки із застосуванням системи позичкових коштів.

Зміни рівня цін

Коли рівень цін зростає, то вартість грошей на мові того, що можна за них купити, є меншою. Для того щоб відновити їхню попередню цінність у реальному вираженні, люди захочуть нагромаджувати більшу номінальну кількість грошей. Вищий рівень цін переміщує криву попиту на гроші праворуч з до М$ (графік 6.11).

Реакція на зміну в пропозиції грошей.

Графік 6.12. Реакція на зміну в пропозиції грошей. Якщо пропозиція грошей зростає, то крива пропозиції переміщується праворуч з Мі до М|, і рівноважна процентна ставка падає з і до іг.

Рівновага переміщується з точки 1 до точки 2, де рівноважна процентна ставка зросла з іі до і2, демонструючи, що коли рівень цін зростає, а пропозиція грошей та інші економічні змінні залишаються сталими, то процентні ставки підвищуються.

Зміни у пропозиції грошей

Збільшення пропозиції грошей унаслідок стимулювальної монетарної політики, що проводиться Федеральною резервною системою, означає, що крива пропозиції на гроші переміщується праворуч. Як показано на графіку 6.12, з переміщенням кривої з М| до М| рівновага переміщується з точки 1 до точки 2. На цьому графіку в точці 2 крива пропозиції М| перетинається з кривою попиту Ма, і рівноважна процентна ставка падає з іх до і^. Коли пропозиція грошей зростає (все інше залишається постійним), то процентні ставки зменшуються 1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >