< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Крива валового доходу

Валовий дохід визначається множенням ціни Р на кількість продукції <2, яку фірма може продати:

Я = Р X <.

В умовах чистої конкуренції фірма продає продукцію за постійною ціною, і крива валового доходу має вигляд висхідної лінії ТЯ . В умовах недосконалої конкуренції крива валового доходу будується на основі кривої попиту. Поки попит еластичний, крива доходу йде вгору (дохід збільшується) і досягає максимального значення в точці М при оптимальному обсягу продаж фірми і оптимальній ціні. Тому максимальний валовий дохід не забезпечується найвищою ціною. Коли попит стає нееластичним, валовий дохід (загальна виручка) знижується.

Граничний (додатковий) дохід

Дохід від продажу додаткової одиниці товару називається граничним доходом. Він визначається як різниця валового доходу від продажу п +1 одиниць товару і валового доходу від продажу п одиниць товару. В умовах чистої конкуренції фірма продає додаткові одиниці продукції за постійною ціною, і крива її додаткового доходу співпадає з кривою досконало еластичного попиту МЯ = Б = Р.

В умовах недосконалої конкуренції граничний дохід не співпадає з ціною додаткової одиниці проданого товару, оскільки зі збільшенням пропозиції змінюється (знижується) ціна кожної попередньої одиниці товару. Це зниження ціни (збитки на п одиницях товару) враховується в ціні п +1 одиниць товару. Граничний дохід п -ї одиниці товару дорівнює ціні п -ї одиниці за вирахуванням збитків на попередніх одиницях продукції, що викликані зменшенням ціни.

Лінія попиту І1 з виробництвом додаткових одиниць продукції йде донизу, граничний дохід падає нижче ціни. Граничний дохід стає від’ємним, коли попит нееластичний і збільшення об’єму продукції <2 скорочує валовий дохід. Лінія ЫР показує втрати на попередніх одиницях при продажу недосконалим конкурентом нової одиниці <2. КР = РК . Різниця між ринковою ціною РМ і збитками КР дорівнює граничному доходу КМ .

Середній і граничний продукти. Продуктивність праці

Якщо капітал є фіксованим фактором, а праця змінним, то фірма може збільшити виробництво за рахунок використання великої кількості трудових ресурсів. Результативність такого процесу можна описати за допомогою середнього та граничного продуктів праці. Середній продукт дорівнює обсягу продукції <2, яка виробляється, поділеному на загальні витрати праці Ь, тобто <2 / Ь. Граничний продукт праці МРЬ являє собою додатковий обсяг, що отримується при збільшенні затрат праці на одну одиницю: МЯЬ = Д<</ АЬ.

Граничний продукт залежить також від кількості використаного капіталу, інших факторів виробництва. Аналогічно визначається граничний продукт капіталу МРК .

Якщо змінний фактор, у даному випадку праця, нескінченно ділиться, то середній продукт є його середньою продуктивністю, а граничний продукт - його граничною продуктивністю. Якщо гранична продуктивність перевищує середню, то остання зростає, якщо гранична продуктивність менша середньої, то середня продуктивність знижується. Крива граничної продуктивності перетинає криву середньої в точці, в якій середня досягає максимуму. Таке співвідношення обумовлене математично. Адже для отримання середньої продуктивності кожний наступний приріст обсягу продукції повинен додаватися до тих приростів, які були отримані за рахунок використання попередніх одиниць факторів: кожний такий приріст буде менший останнього досягнутого приросту.

Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми

Валовий прибуток фірми дорівнює валовому доходу мінус валові витрати. Фірма виробляє такий обсяг продукції, при якому валовий дохід перевищує валові витрати на максимальну величину.

Щоб максимізувати прибуток, на практиці використовується також принцип співставлення граничного доходу МЯ з граничними витратами МС. Поки граничний дохід зростає швидше, ніж граничні витрати, фірма розширює виробництво і прибуток її збільшується. Якщо граничні витрати перевищать граничний дохід МС більше МЯ , фірма починає скорочувати виробництво, оскільки її прибуток зменшується. Точка оптимального (максимального) прибутку знаходиться там, де граничні витрати виробництва і граничний дохід рівні. У цій точці Е криві граничного доходу і граничних витрат перетинаються.

Правило МЯ = МС є точним орієнтиром максимізації прибутку для усіх фірм на будь-якому ринку: чисто конкурентному, монополістичному, монополістично-конкурентному, олігополістичному та інших. Для чисто конкурентного ринку правило максимізації прибутку має вигляд: Р = МЯ = МС . Ціна дорівнює граничним витратам і граничному доходу, що являє собою частковий випадок правила МЯ = МС .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >