< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види реклами в Інтернеті

До методів просування сайту відносяться:

- розробка зручного і привабливого дизайну та інформаційного наповнення сайту;

визначення цільової аудиторії;

 • - розміщення посилань в пошукових системах;
 • - реєстрація в схожих за тематикою каталогах;
 • - розміщення реклами на порталах В2В, В2С і електронних дошках оголошень (BBS);
 • - реєстрація в жовтих сторінках;

непряма реклама на туристичних форумах і телеконференціях;

 • - банерна реклама;
 • - організація списку розсилки;
 • - партнерські програми; реклама сайту в стандартних ЗМІ;
 • - директ-мейлинг;
 • - розсилка реклами факсом.

Види реклами визначаються залежно від цілей і завдань, на вирішення яких направлена рекламна діяльність.

Цінові моделі розміщення реклами

Оплата по кількості показів. Основою цього виду ціноутворення служить вартість за тисячу показів реклами, або СРМ (Cost Per thousand, де тисячу позначає римська цифра М). Цей вид ціноутворення є сьогодні найбільш поширеною ціновою моделлю. Разом з Інтернетом, СРМ також часто застосовується для розрахунку вартості розміщення реклами на телебаченні і радіо. У основі даного методу ціноутворення лежить розрахунок за кількість показів, підрахунок яких забезпечується програмними засобами. Система вважає, що показ відбувся, якщо браузер користувача завантажив банер.

Реальною мірою кількості показів служить показник AD exposure -справжній показ реклами, а не просто факт її завантаження в браузер. На жаль, такий показник не піддається програмному підрахунку і тому не враховується жодною ціновою моделлю. В Українському секторі Інтернету у серверів, що продають місця для банерів, значення СРМ коливається від $2 до 50 за 1 тис. показів.

Фіксована оплата. Разом з оплатою по кількості показів широке розповсюдження знаходить фіксована платня (Flat Fee Advertising). При використанні цього методу розміщення реклами здійснюється за постійну платню без урахування кількості показів і клацань на банері мишею. Вартість залежить від відвідуваності сторінок, тематики сервера, розташування реклами на сторінці.

Оплата по кількості клацань мишею. Основою цього методу є СРС (Cost Per Click) - вартість за тисячу клацань мишею. Це цінова модель, при якій рекламодавець платить безпосередньо за клацання на своїй рекламі. В Українському Інтернеті у серверів, що продають клацання, значення СРС звичайно складає $150-200 за 1 тис.

Оплата по кількості відвідувачів. Основою цього методу є показник CPV (Cost Per Visitor) - вартість за тисячу відвідувачів. Дана цінова модель аналогічна СРС, але має складніший механізм підрахунку відвідувачів, оскільки облік можна вести тільки безпосередньо на стороні рекламодавця.

Оплата залежно від кінцевого результату. Дана модель підрозділяється на два типи і знаходить найбільш широке застосування в партнерських програмах.

У основі першого типу, коли рекламодавець веде розрахунок з видавцем, що розмістив рекламу, за конкретні дії привернутих відвідувачів, лежить показник CPA (Cost Per Action) - вартість за дію. Так, наприклад, розрахунок може проводитися за кількість заповнених анкет, за підписку на певні послуги, за заповнення заявок тощо.

Другий вид моделі, коли рекламодавець веде розрахунок з видавцем, що розмістив рекламу, базується на продажах привернутим відвідувачам і як розрахункову одиницю використовує показник CPS (Cost Per Sale) - вартість за продаж. На відміну від CPA фіксується не тільки факт здійснення покупки, але і безпосередньо її сума. Відповідно, оплатою є не фіксована ціна дії, а відсоток від продажів. Найбільш вигідними є перші дві моделі, найменше -остання. Проте реальна вигідність визначається порівняльною пропорцією цін для кожної з моделей і типом рекламованого продукту.

Використання телеконференцій

Телеконференції або, як їх часто називають, форуми створюються для обміну інформацією або обговорення питань з певної тематики. Брати участь в телеконференції можуть, як правило, всі охочі.

Основними правилами для ефективного використання телеконференцій є наступні:

 • - не застосовувати пряму рекламу;
 • - дотримувати правила телеконференції;
 • - завжди підписуватися під своїми повідомленнями.

При використанні телеконференцій як інструменту маркетингу необхідно виявити всі конференції, які прямим або непрямим чином торкаються туризму. Далі слід взяти активну участь в дискусії, для того, щоб зарекомендувати себе як експерта в заданій області.

Користь від телеконференції може полягати, в залученні нових туристів. Цьому можуть сприяти висловлені думки або проведена непряма туристична реклама, наприклад, у вигляді згадки назви туристичної компанії як приклад до висловленої ідеї. Нарешті, крім цілей реклами і просування web-сайту компанії спеціалізовані конференції можуть бути хорошими джерелами цінної інформації та новин.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Інтернет надає безпрецедентні можливості для формування індивідуальної взаємодії між туристичними компаніями та їх клієнтами. Ці можливості знаходяться в тісному взаємозв'язку з сучасними тенденціями успішного ведення бізнесу, серед яких однією з головних конкурентних переваг є уміння налагоджувати і підтримувати взаємодію зі своїми клієнтами для зростання їх задоволеності та лояльності до туристичної компанії.

Для підтримки заданого рівня продажів компанія повинна враховувати два основні напрями в своїй діяльності: залучення нових покупців і підтримка відносин з існуючими. З точки зору економічної вигоди, набагато дешевше підтримати взаємовідносини з постійним покупцем, чим знайти нового. Це підтверджується наступними факторами. Наприклад, згідно принципу Парето близько 80 % доходу компанії забезпечують 20 % її клієнтів. Для продажу одиниці туристичного продукту, туристичній компанії в середньому потрібно лише 2-3 звернення до вже існуючих клієнтів, порівняно з десятком аналогічних до нових потенційних клієнтів. Укласти операцію з вже наявним клієнтом дешевше в 5-Ю разів, чим добитися цієї ж операції з новим. Збільшення частки постійних клієнтів на 5% виражається в загальному збільшенні обсягів продажів більш ніж на 25%.

Причинами, що штовхають компанії на перегляд своїх відносин з клієнтами, є і ряд інших тенденцій. Сучасні технології, використовувані в Інтернеті, призвели до того, що покупець дістає доступ до будь-якої частини ринку при мінімальних трансакційних витратах. Утримання наявних клієнтів в таких умовах стає першорядним завданням.

Оскільки контакт між клієнтом і фірмою може здійснюватися самими різними способами від телефону і факсу до телеконференцій і електронної пошти, клієнт чекає, що вся одержувана по цих каналах інформація розглядається компанією у всій сукупності. В таких умовах утримати його можна, лише враховуючи всю інформацію про нього і про контакти з ним.

Крім того, існує тенденція зниження ефективності впливу традиційних стимуляторів споживчого попиту, таких як реклама в туризмі, заходи щодо стимулювання просування і продажу турпродукту тощо. Як наслідок, в умовах гострої конкурентної боротьби, туристичні компанії намагаються знайти нові можливості для залучення і утримання споживачів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >